Farklı bir kaynaktan Çanakkale Türküsü III

Farklı bir kaynaktan Çanakkale Türküsü III

18 Mart münasebetiyle, farklı bir makam ve melodik yapıda olan bir notanın İÜ OMAR prova salonunda yapılan kaydını yayınlıyoruz.
Kanun: Caner Can
Tanbur: Mine Yener
Ses: Işık Ersin – Enis Tombul

İstanbul’da müzik neşriyâtının en önemli isimlerinden olan Kudmanîzâde Şamlı İskender, kardeşlerinin arasında en uzun süre yayıncılık yapan isimdir. Yazı inkılâbından sonra da sürdürdüğü uzun yayıncılık döneminin en yaygın bilinen serisi Müntehabât başlığıyla yayımlanmış olan küçük boy yaprak notalardır.
Ses kaydını eklediğimiz nota bu seri içinde 741. numarada yayımlanmıştır.

Güfte: Florinalı Nâzım Bey
Beste: Şevket Gavsi Bey

Mahur Çanakkale Türküsü

1
Çanakkale Kâbe gibi uludur
Toprakları şehitlerle doludur
Kırılan hep orda düşman koludur
Nakarat
Türk sinesi ne metin bir cevhermiş
Yüz binlerce gönüllere sipermiş

 5
Esatirî kahramanlar meşhedi
Aranırsa burasıdır ebedi
Yüzbinlerce düşmanları mahvetti
Nakarat
Çanakkale anılıyor haşyetle
Tarih burda anılıyor hürmetle


Galeri