Mirgün Köşkü

İ.Ü. Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OMAR) faaliyet göstereceği Mirgün Köşkü, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu tarafından 23 Ocak 2013 tarihinde hizmete açıldı.​

Boğaziçi’nin en güzel ahşap evlerinden biri olan Emirgan’daki Mirgün Köşkü, 150 yıl sonra aslına uygun olarak İstanbul İl Özel İdaresi tarafından restore edildi. 2010 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2012 yılında tamamlandı. Gerçekleştirilen restorasyonda köşkün doğal yapısı korunarak zarar görmüş parçalar özüne uygun olarak onarıldı, çürümüş kısımlar yenileri ile değiştirildi.

Tanzimat döneminin en önemli eserlerinden biri olan köşk, adını 1900’lü yıllarda yaşayan ressam Ahmet Mirgün’den almaktadır. Ressam Ahmet Mirgün, Boğaziçi’nin mimarisine şekil veren köşkü, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağışlamıştır. Köşkün ilk sahibinin Hıdiv İsmail Paşa’nın torunu Mehmet Tahir Paşa olduğu bilinmektedir.

Mimari Özellikleri

Ahşap süslemeli Mirgün Köşkü, dört katlı ahşap köşk 1500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiştir. Bodrumlu, zemin üzeri bir normal katlı, çatı katı olan ahşap karkas, bahçeli bir köşktür.

Ahşap süslemelei, tavanı kiremit örtülüdür. Giriş kapısı boşluğu basık kemerlidir. Giriş kapısına beş basamakla ulaşılır. Ahşap kanatlı kapının iki yanı ve üzeri sabit camlıdır. Cumba orta eksendedir. Dört konsolun desteklediği cumbanın üzerinde cihannüma yer alır. Geniş saçaklar furuşlarla desteklenmiştir. Giyotin pencerelerde ahşap kepenkler mevcuttur. Dış cephe bodrum katta sıvalı, zemin ve diğer katlar ahşap kaplamadır.

Boğaziçi’ni Gören Köşk Türk Müziğine Hizmet Edecek

İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Mirgün Köşkünün restorasyonu ilgili daha önce yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde üniversitenin kültür varlıklarını ve envanterini çıkarırken o güne kadar kimsenin gündeminde olmayan ve çok fazla konuşulmayan Mirgün Köşkü’ne rastladıklarını belirterek, “Üniversitenin Baltalimanı tesislerinin üst tarafındaki köşkü hemen gidip gördüm. İl Özel İdaresi’ne çok teşekkür ediyorum, teklifimi hemen kabul ettiler. Yoğun bir çalışma sonunda köşk aslına uygun olarak restore edildi.”

Köşk, harap bir haldeydi, şimdi pırıl pırıl oldu. Her katı yaklaşık 120 metrekare. Köşk, İÜ Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyet gösterecek.” dedi.

İÜ Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kuruluşu 23 Ocak 2012 tarihli Resmî Gazete’de ilan edilen Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR), İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün kararı ile Baltalimanı-Mirgün Köşkü’nde faaliyete başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümüne bağlı olarak bu yıl açılan Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı ve ülkemizin en eski müzik topluluğu olan Türk Musıkîsi İcra Heyeti’nin çalışmaları da bu mekânda sürdürülmektedir.

Tarihi ülkemizin en eski resmî müzik okulu olan Dârü’l-elhan’a dayanan bu müzik geleneği, ülkemizin en eski üniversitesinin bünyesinde yeniden yapılandırılarak tarihî ve bilimsel malzemeye dayalı eğitim- araştırma ve icra faaliyetleri başlatılmış olmaktadır.


Mirgün Köşkü Açılış fotoğrafları için tıklayınız

/tr/haber/mirgun-kosku-acilis-toreni-2D004E006100310067006B005A0076006600390045003100