OMAR

“Osmanlı’dan günümüze ve dünya kültür mirasına devredilmiş olan,Türk musikisinin gelişim çizgisinde ve ülkenin kültür-sanat yaşamında belirleyici bir yer tutan ve döneminin en önemli müzik insanlarının birikimi yoluyla bu kültürü aktaran Darülelhan adlı ilk resmi müzik kurumu, I. Dünya savaşı yıllarında kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra, birçok sanatçı yetiştiren Belediye Konservatuarı’na, 1986’da da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na dönüştürülmüş olup, bugün Türkiye’nin en eski üniversitesinin çatısı altında, köklü bir geleneğin varisi olarak yaşamaktadır.

2011 yılı itibarı ile İstanbul Üniversitesi’nin çatısı altında, Darülelhan’ın mirasına yakışır biçimde bir model oluşturmanın yolu açılmış ve Türk mûsıkisinin “uygulama-icra-eğitim” boyutlarının akademik seviyede yer bulması için önemli bir karar alınarak OMAR kurulmuştur. Yönetmeliği, 23 Ocak 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak resmen çalışmalara başlayan İ.Ü. Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR), Osmanlı müzik tarihi eser birikimini bilimsel kriterlerle incelemek, tasnif etmek ve oluşturulan koleksiyonu daha kolay erişilir hale getirmek amacıyla yayınlar yapacaktır. Böylece, geçmişte mevcut olan ve ülkemizin kültür tarihi için son derece önem arz eden bu yayıncılık faaliyeti, günümüz koşullarında yeniden başlatılarak kurumsal bir devamlılık temin edilmiş olacaktır. Bu bağlamda OMAR’ın Türk Mûsıkisi Tasnif ve Tesbit Heyeti’nin çalışmalarını sürdüreceğini söylemek mümkün görünmektedir.

Ayrıca yakın dönem müzik tarihimizin en önemli müzikolog, eğitimci, bestekâr ve icracılarını bünyesinde toplamış, yetiştirmiş olan Türk Mûsıkîsi Nazariyatı Eğitimi bölümü de, Konservatuar’ın İstanbul Üniversitesi’ne bağlanışının 25. yılında yeniden yapılandırılarak, Müzikoloji bölümüne bağlı Geleneksel ve Modal Müzikler Ana Bilim Dalı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı’na alınmıştır. Böylece de, OMAR’ın yapacağı bilimsel çalışmaların devamlılığı için akademik taban oluşturulmasının yolu açılmış olmaktadır. Halen OMAR’ın bünyesinde görevlendirilen ve geçmişte çok değerli şefler ve sanatkârların katılımıyla, müzik tarihimizin önemli bir icra topluluğu olarak zihinlere yerleşmiş olan Türk Müziği İcra Heyeti ise, OMAR bilimsel çalışmalarının uygulamaya yansıtılacağı bir birim olarak değerlendirilecektir.”

Istanbul University The Music of the Ottoman Era Performance and Research Center (IU OMAR)

Darülelhan, the first official music institution of this country was established in the years of the First World War. It had performed an important role in the transfer of accumulated musical culture of the Ottomans into the cultural heritage of modern Turkey and the World at large. This institution became the Istanbul Municipal Conservatory after the proclamation of the Republic and was transformed into the State Conservatory of Istanbul University in 1986. Presently, this continues as the heir of a valuable tradition under the aegesis of the oldest university of this country.
In 2011 OMAR was established in the Istanbul University in order to execute the “performance-practice-education” dimensions of the classical Turkish music. Its statues were published in the official gazette (Resmî Gazete) on January 23, 2012. Aiming at the scholarly classification of the historical music heritage and its publication, OMAR in a sense continues the effords of the past Türk Musikisi Tasnif ve Tesbit Heyeti. Additionally, its Turkish Musical Theory Education Department which collected the most important musicologists, educators, composers and performers in recent history has been restructured and included now into the Istanbul University’s Musicology Department as the Chair of “Studies of Traditional and Modal Music”. The famous Türk Müziği İcra Heyeti (Performers Group of the Turkish Music) of the past, continues to give concerts and make recordings of various rare musical notes.
OMAR besides its regular research, publication and concert activities, organizes also an “International Turkish Music Summer School” as a certificate programme. In coming June the 3rd summer school will be realized.