29 Ekim için OMAR'da Rast "Cumhuriyet Marşı" seslendirildi.

Dârülelhan hocalarından Kemanî ve Rebabî Eyyubî Mustafa (Sunar) Bey'in bestelediği, güftesi Ömer Lütfi Bey'e ait olan rast makamındaki marşın notalarını ve ses kaydını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yayınlıyoruz. Marşın melodisi Şamlı İskender yayını Müntehabât notaları içinde 524 numaralı yaprakta ve Mustafa Bey'in yazdığı Alaturka Keman Muallimi (İstanbul, 1340/1924) adlı metodun son sayfasında yayımlanmıstır.

Notalara merkezimizin arama karşılaştırma portalı olan omarsiv,istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ses kaydı Türk Müziği İcra Heyeti tarafından 23 Ekim 2019 Çarşamba günü OMAR'da prova mekânında yapılmıştır.


Marşın Güftesi:


Etti Cumhuriyeti tesis ulu Türk milleti
Payidar etsin cihanda Hakk bu âli kuvveti
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün ra'yeti
Mustafa Gazi Kemal'in unutulmaz himmeti

Ordusuyla yurdu mahfuz eylesin Rabb-i Hudâ
Bizleri âli zaferden etmesin asla cüdâ
Bin yaşa Cumhurreisi ey büyük Gazi Paşa
Eyliyor millet teşekkür orduya subh u mesâ