Proje Koordinatörümüz Enis Tombul'un çalışması Harvard Üniversitesi tarafından yayımlandı.

Arşiv projemizde proje koordinatörü olarak göreve başlayan Enis Tombul'un hazırlamış olduğu "Beşiktaşlı Yahyâ Efendi" başlıklı, Yahya Efendi Divânı'nın incelendiği çalışma Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü tarafından yayımlanmıştır.