Nevzat Atlığ Arşivini OMAR'a Bağışladı

Nevzat Atlığ, sesli ve görüntülü arşiv kayıtlarının tüm kullanım haklarını 16.09.2019 tarihli bir protokolle İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezine bağışlamıştır. Mevcut malzeme OMAR’ın Tarihi Türk Müziği Araştırmaları ve Multimedya Arşivi (OMARŞİV) Projesi bünyesinde değerlendirilerek tasniflenmekte olup proje kapsamındaki mevcut envanterle entegre edilerek omarsiv.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanmaya başlamıştır.Galeri