Müziğimizin hazinesi-Hürriyet Gazetesi/Doğan Hızlan-01.10.2017


GÖNÜL PAÇACI TUNÇAY’ın sanat yönetmenliğini yaptığı OMAR (İÜ Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama Araştırma Merkezi) tarafından çıkarılan 4 CD müziğimizin tarihi, gelişimi, iyi örneklerini tanıtma açısından önemli bir arşivi bize dinletiyor.

İki albümden oluşan Sırlanmış Sesler - Darülelhan ve Sonrası Taş Plak Kayıtları’nı(1) hangi tür müziği severseniz sevin dinlemeniz gerekiyor. Yaşadığınız ülkenin sesini, müzik zevkini bilmeden siyasetten toplumsal meselelere kadar teşhis koymak mümkün değildir.

Dört CD şöyle sınıflanmış:

1. CD - Klasik Eser Kayıtları / Darülelhan Heyeti.

2. CD - Klasik Eserler / Darülelhan Heyeti.

3. CD - Dini Eserler.

4. CD - Folklorik Eserler / Halk Müziği Derleme ve Kayıtları.

Darülelhan üzerine bilgi verelim.

Ülkemizin ilk resmi müzik okulu olan Darülelhan’da, 1926’da başlatılan ve devredildiği kurumlarca sürdürülen ses kayıtlarının orijinalleri, halen İTÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı Nadir Eserler Kütüphanesi’nde muhafaza edilmekte olup CD ortamına aktarımları İÜ Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama Araştırma Merkezi (OMAR) tarafından gerçekleştirilmiştir.

CD’lerin yayınlanma nedeni, kuruluşunun 100’üncü yılı olmasıdır.

“Sırlanmış Sesler” albümünde 45 sayfalık bir kitapçık var.

Kitapta Darülelhan’ın tarihi, kayıtları ayrıntılı bir biçimde yazılmış, o plakların kapakları ve fotoğraflar da yer almış.

Anadolu halk türküleri üzerine yazıyı mutlaka okuyun.

Kitapçığın sonunda, “Sonuçta...” başlıklı Gönül Paçacı Tunçay’ın yazısı bu konuda düşünmemizi sağlıyor.

***

DARÜLELHAN Mecmuası da(2) müziğimizle ilgili aydınlatıcı yazılar içermekte.

İçindekileri aldım yazıma, ilgilisi öğrenebilsin diye:

Minyatürde Sultan Süleyman’ın Musiki Meclisleri - Zeynep Tarım

Bahariye Mevlevihanesi’nin Tarihçesi ve Sosyokültürel Çevresi - M. Baha Tanman

‘Notacı’ Hacı Emin Efendi - Gönül Paçacı Tunçay

Arşivden Musiki Belgeleri - Hikmet Toker

Neyzen Fikret Bertuğ’la Söyleşi

Kitap CD Tanıtımı: Kevserî Mecmuası - Enis Tombul

Nota Koleksiyonlarından Seçmeler - ‘Âmed nesim-i subh-dem’

***

SIRLANMIŞ SESLER adlı dört CD’den oluşan iki albümü gerek
konservatuvardaki
öğrencilerin, gerek iyi dinleyicilerin edinmesini tavsiye ederim.

 

(1)Sanat Yönetmeni: Gönül Paçacı Tunçay

Plak Aktarımı ve Düzenleme: Burak Malkoç, Mustafa Dedeoğlu

Yayına Hazırlayanlar: Rıdvan Aydınlı, Enis Tombul

Grafik Tasarım: Özgür Ufuk Ataç

Kültür ve Turizm Bakanlığı - İstanbul Üniversitesi.

(2) Müzikoloji ve Müzik Kültürü Dergisi, 6 aylık süreli yayın / Bahar 2017.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dogan-hizlan/muzigimizin-hazinesi-40595884