İ.Ü. Mavi Salonda Meşk

Mavi Salon'da Meşk Var!


İ.Ü. Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) tarafından, her hafta Cuma günleri saat 15.00-17.00 arasında İ.Ü. Rektörlük Mavi Salon’da düzenli olarak meşk toplantıları başlatılacaktır. İstanbul Üniversitesi mensupları için, ortak bir müzik hafızasını yeniden oluşturmak amacıyla yapılmasına karar verilen bu toplantılarda, önceden bir makam seçilerek, klasik formlardan şarkılara kadar bir repertuar oluşturulacak; eserlerin notaları ve ses kayıtları internet üzerinden, önceden katılmak istediğini bildiren mensuplarımıza iletilecektir.

Her ayın son Cuma günü de, çalışılan repertuarın bir konser niteliğinde sunulması hedeflenmektedir.

Bu meşklerin birlikte yaşayacağımız keyifli ortamlar yaratacağı inancıyla katılım talebinizi 07/03/2017 tarihine kadar doldurularak sabihat1990@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Sonraki aşamada, çalışılacak eserlerin kayıt ve notaları iletilecektir.


MEŞK GELENEĞİ HAKKINDA


Tüm doğu kültürlerinde hakim olan sözel (şifahi) aktarım geleneği, Osmanlı dönemine tarihlendirebileceğimiz musiki alanı için de geçerlidir. Değişen tarihi ve coğrafi koşullar bu musikinin zaman içinde değişerek aktarılmasına neden olmuş, karakterinde yer alan ve yazıyla birebir ifadesine mani olan teknik özelliklerden dolayı da “Meşk” dediğimiz geleneksel şifâhî yöntem, temel öğretim yöntemi haline gelmiştir.


Günümüzde modern eğitim ortamlarında musikinin intikali konusunda geçmişle bugün arasında bir ilişki kurulmak isteniyorsa bu, meşkin önemini kavramaktan geçer. Geçmişte bu yöntemde hoca ve talebe ilişkisi doğrudandı ve eskilerin “fem-i muhsin” sahibi olarak nitelendirdiği ustaların talebelerine makam, usul, üslup ve diğer bilgileri eserleri öğretirken aktarması esastı. Görece daha modern olan notayla aktarım ve buna bağlı olarak yazılmış olan metotlar zaman içinde gerçek musiki taliplerini devre dışı bırakır hale geldi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: GELENEĞİN SESİ

Müziğin bilimsel malzeme olarak ele alınması amacıyla yola çıkmış olan OMAR, müziğin yazılı kaynaklarının araştırılması, yayınlanması gibi faaliyetlerin yanı sıra sözlü kaynakların önemini de gündeme getirmek, bu alanda yeni kaynaklar yaratmak ve bu sürece üniversitemizin de dahil olmasını sağlamak amacıyla meşk geleneğimizin son halini gündeme getirmeye karar verdi. 


Dârülelhan’daki meşk heyetinin 1924 yılına ait fotoğrafı


İstanbul Üniversitesi geleneğinde mevcut olan Üniversite Korosu’nun kurum içine mahsus yeniden yapılandırılması anlamına gelen bu süreçte, kendini bu kültürün içinde hissetmek isteyen tüm İ.Ü. mensuplarını nota veya nazariyat bilmesine gerek olmaksızın bir araya getirmeyi, sadece müzik üzerinden paylaşım kurmayı hedefliyoruz. Yapılacak şey sadece eserlerin kayıtlarını dinlerken, sözlerini (güfteleri) notalardan takip ederek melodiyi hafızaya almaktan ibarettir. Her hafta yapılacak provalarda eserlerin tekrarlanması sayesinde, toplumsal hafızamızın en önemli unsurlarından olan müzik alanına tekrar intibak etme fırsatı yaratılmış olacaktır. Bu alışkanlığın, katılımcıların sosyal ve estetik dünyalarına katacağı boyutun yaşamlarını daha zevkli hale getireceğine inanıyoruz.