Dârü'ş-şifâ Konseri "Şifa Niyetine..."

konser afiş edirne

Not: Çizim Osmanlı müziğinin ilk matbu güfte mecmualarından biri olan Hâşim Bey Mecmuâsı'ndan bir detaydır ve üzerindeki cümlenin tam çevrimi şöyledir:

"Vücûd-ı mûsıkî insanın hazîne-i aşkından bir esrardır"