Darülelhan, Uzun Hikaye - Toplumsal Tarih - Sayı 284 - Ağustos 2017