Darülelhan Mecmuası

İÜ OMAR’ın kuruluşunun bâis-i vücudu, sebeb-i feyzi olan Darülelhan’ın 7 sayı yayımlanabilmiş olan efsane dergisi Darülelhan Mecmuası, elinizdeki 8. sayı ile 92 yıl sonra, kaldığı yerden devam ediyor. Bu derginin çıkacağı haberini duyurduğumuz broşür metninin girişinde şu ifade yer almaktaydı:

"OMAR, müzikoloji ve müzik kültürü alanındaki faaliyetlerini süreli bir yayınla belgelendirmek için, 1924-25 yıllarında 7 sayı yayımlanmış olan Darülelhan Mecmuası’nı 8. sayıdan itibaren devam ettirmeye karar vermiştir. Yılda iki kez yayımlanması planlanan mecmua hakemli olmayacak; bununla birlikte her sayısında, içerdiği yazıların konularına ilişkin, bilimsel danışmanların onayı alınmış olacaktır."

Bu dergi, bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız, ülkemizin ilk resmî musiki kurumu olan Darülelhan tarafından 1924 yılının 1 Şubat’ında yayımlanmaya başlamıştır. “Dârü’l-elhân Hey’et-i Tedrîsiyesi tarafından iki ayda bir neşredilir” ibaresi ile çıkan mecmua, ilk sayıdan sonra düzensiz tarihlerde toplam 7 sayı yayımlanabilmiştir. Ocak 1917’de resmen kurulan Darülelhan, Cumhuriyet’in ilanından sonra, müzik eğitiminin daha düzenli bir yola konması amacıyla yeniden yapılandırılmıştır. Kurum, Maarif Vekâletinden ayrılıp İstanbul Valiliğine bağlanmış, Musiki Encümeni lağvedilmiş ve müfredatına Batı müziği dersleri eklenmiştir. Türk ve Batı müziği şubelerinde en ünlü ve usta müzisyenlerin yer aldığı, ortak konserlerin verildiği, İstanbul halkının ve devlet erkânının destek vererek sahiplendiği bir şekle dönüşmüş ve Darülelhan Mecmuası’nı yayımlamaya başlamıştır. Bünyesinde farklı müzik şubelerini bir arada barındırırken, giderek genel “doğu-batı” ikileminin etkisinin artmasıyla Türk musikisi eğitiminin yasaklanmasına kadar gidecek bir süreç yaşanmış ve mecmua da bu çekişmeden nasibini almıştır.

Döneminde önemli bir süreli müzikolojik yayın olarak göze çarpan Darülelhan Mecmuası sayılarının ön yüzlerinde, içindeki yazıların listesi verilmiş, ayrıca her sayının sonunda “Dârü’l-elhân Şu’ûnu” başlığıyla kurumda yapılan faaliyetler, verilen konserler zikredilmiştir.

OMAR da bundan sonraki sayılarda, müzikolojinin ve müzik kültürünün farklı noktalarına yoğunlaşan, değişik disiplinlerin katkısıyla yazılarak müzikbilimine sunulan bir içerikte olacak ve derginin sonuna benzer bir özeti ekleyecektir.

Bugünleri de görmenin huzuruyla, dergimizi müzik çevrelerine sunuyoruz.


kapak