Bir Meçhul Çözüldü: Kevseri Mecmuası

Pan Yayıncılık ortaklığıyla başladığımız yayın faaliyeti, müzik camiasının uzun yıllardır ulaşamadığı çok önemli bir yazmanın gün yüzüne çıkmasıyla devam ediyor.

Kantemir notasını kullanan, tek 18. yüzyıl kaynağı olan el yazması, dönemine ve öncesine ait yüzlerce Saz Eserini barındırıyor. Kitaba ek olarak verilen CD'de, yazmadaki tüm eserlerin transnotasyonları yer almakta olup, metin kısmında ise karşılaştırmalı olarak yazmanın muhtevası tanıtılıyor.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uğur Ekinci'nin yetkin çalışması, OMAR'ın bilimsel danışmanlığında ve belirlediği hakem heyetinin onaylarıyla, ülkemizin en önemli müzik yayıncısı Pan Yayıncılık desteği ile hayata geçmiş bulunuyor. Dünya çapındaki bu değerli çalışmayı OMAR bünyesinde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 

 

Kevseri-Saz Kulliyati