Bekir Sıdkı Sezgin'i Anma Konseri

picture1

Ölümünün 20. Yıl Dönümünde Bekir Sıdkı Sezgin'i Anma Gecesi

1 Aralık 2016- Pera Müzesi

Yeni görüntüler - Yaşamından Kesitler - Eserlerinden Örnekler

OMAR - Türk Müziği İcra Heyeti

     

Konser Programı

 

Hüzzam Kâr-ı Nâtık (Son bestelediği, tamamlanmamış eseri)

“Geçti mi ey gül güle cânân idiğin dem

Hüzzâm ile peymâne-i sûzân idiğin dem”

Güfte: Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Hüzzam Şarkı (Alâeddin Yavaşca’nın Bekir Sıdkı Sezgin’in ölümü üzerine yazıp bestelediği eserdir)

“Üslûbu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti”

Segâh Şarkı

“Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı”

 Müstear Şarkı

“Yâ Rab beni sen hâl-i perîşâna düşürme”

Güfte: Mustafa Nâfiz Irmak

Solist: Rıdvan Aydınlı

Hisar Buselik Nakış Yürük Semâî

“Âh eylediğim serv-i hırâmânın içindir”

Güfte: Fuzûlî

Hicaz Nakış Yürük Semâî

“Yok dilde tahammül elem-i firkate artık”

OMAR - Türk Müziği İcra Heyeti

 

Saz Sanatkârları

Fatih Ovalı  - Tanbur
Bilen Işıktaş - Ud
Nağme Yarkın – Klasik Kemençe
Burak Malçok – Ney
Mustafa Dedeoğlu – Kanun
Gözde Çolak – Kudüm

Ses sanatkârları

Gönül Paçacı
Oya İşboğa
Işık Ersin
Rıdvan Aydınlı

Konuk Sanatçılar:

Kudsi Sıdkı Sezgin
Özer Özel
Aslıhan Özel