Onur ÇİÇEK


1993 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulda gönül verdiği darbuka ile ritim icracılığına başladı. Ortaokuldan itibaren okul korolarına çeşitli ritim sazlarıyla katıldı. Konservatuvara hazırlandığı yıllarda hem Türk müziği vurmalı çalgıları hem de dünya vurmalı çalgıları üzerinde çalışarak ufkunu genişletti. Bu süreçte pek çok sanatçı, orkestra ve musiki cemiyeti ile çeşitli konser ve stüdyo çalışmalarında bulundu. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı, Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans programında öğrenim görmeye hak kazandı. Klasik kemençe sazını seçerek Neva Gülses ve Fikret Karakaya ile çalıştı. OMAR’ın düzenlediği Uluslararası Yaz Okulu projelerine katılarak Derya Türkan ve Hasan Esen ile kemençe çalışma şansına erişti, bu projelerin sonunda sertifika almaya hak kazandı. 2018 yılında Fikret Karakaya danışmanlığında “Kastamonu Kemânesinin, Tırnak Temâsı ile Çalınan Diğer Çalgılarla Birlikte İncelenmesi ve Ortak Bir Geçmişe Sahip Olup Olmadıklarının Araştırılması” başlıklı bitirme tezi ile mezun oldu. 2018-2020 yılları arasında özel eğitim kurumlarında müzik öğretmenliği yaptı. 2020 Eylül ayında İÜ OMAR Türk Müziği İcra Heyetine ritim sazıyla katıldı. Osmanlı Türkçesi ve Hamparsum notası alanlarında çalışmakta olan Çiçek, kurum içinde ve dışında çeşitli konserlerde ve stüdyo kayıtlarında ritim sazını icra etmektedir.