Ömer Şahin Eren

1993 yılında İstanbul’da doğdu. Lise yıllarından sonra, 19 yaşında ney üflemeye başladı ve 2013-2015 yılları arasında Mustafa Doğan Dikmen şefliğindeki TRT Gençlik Korosuna devam ederek konser programlarına katıldı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı, Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans programında öğrenim görmeye hak kazandı. Hâlen bu bölümde dördüncü sınıf öğrencisidir. İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı kapsamında, Doç. Dr. Ali Tan ve Öğr. Gör. Sami Dural’ın sunduğu, 14 haftalık “Medeniyet ve Musiki Seminerleri”ne katılarak sertifika almaya hak kazandı. Erol Deran’dan Makamdan Makama Geçkiler adlı kitabın yayımlanma sürecinde, dinleme üzerine nota ve metin açıklaması yapan Gönül Paçacı’ya asistanlık yaparak yazılan taksim notalarını dijital ortama aktarmıştır. Lisans öğrenimi esnasında 2017 Kasım ayında yardımcı proje elemanı olarak dâhil olduğu OMAR’da çalışmaya devam etmektedir. Kurum bünyesindeki İÜ OMAR Türk Müziği İcra Heyetinin çalışmalarına katılmakla birlikte kurum içi ve dışında çeşitli konserlerde ney sazını icra etmektedir. Osmanlıca ve Hamparsum notası alanlarında çalışmakta olan Eren, Doç. Dr. Hikmet Toker danışmanlığında “Tanburî Osman Bey’in Peşrev Formu Üzerindeki Etkileri” başlıklı bitirme tezi konusunda araştırma yapmaktadır.