Mine Yener

16.09.1991 tarihinde İstanbul, Üsküdar’da doğdu. Orta öğreniminde gitar eğitimi alarak müziğe başladı. 2007 yılında Fatih Davutpaşa Lisesinde eğitimini sürdürürken Evrensel Sanatlar Müzik Okulunda Kompozitör Tayfun Gültekin’den piyano ve solfej dersleri aldı. Lisans eğitimine 2009 yılında Haliç Üniversitesi Türk Müziği Bölümünde Göknil Bişak Özdemir’den tanbur dersleri alarak başladı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinde yer alan “Sesin Bekçisi: Hampartzum Notası” adlı seminerde tanıştığı Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Baş Mugannisi Nişan Çalgıcıyan’dan Hamparsum yazısı öğrenmeye başladı ve üniversite eğitimi süresince Tülin Değirmenci ile bu konudaki çalışmalarına devam etti. 2013 yılında girmiş olduğu Haliç Üniversitesi Türk Müziği yüksek lisans programını birincilikle kazanmış, “İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan Y 207/5 Numaralı Hamparsum Defteri’nin Günümüz Nota Yazısına Çevrimi ve İncelenmesi” adlı tez çalışması ile 2015 yılında mezun olmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince Tülin Değirmenci, Şehnaz Rizeli, Çetin Körükçü, İhsan Özer, Sadun Aksüt ve Alâeddin Yavaşca gibi hocalardan istifade imkânı bulmuştur. 2016 yılından itibaren İÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı, Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı’nda “Müzik Paleografyası” dersi vermektedir. OMAR bünyesinde 2017 yılında başlatılan Tarihi Türk Müziği Araştırmaları ve Multimedya Arşivi Projesi’nde çalışmaya başlamış olup görevine hâlen devam etmektedir. Aynı zamanda bu kurumda çalışmalarına devam eden İÜ OMAR Türk Müziği İcra Heyetine tanburî olarak iştirak etmektedir.