I. Uluslararası Yaz OkuluIstanbul University OMAR (Centre of Research and Applied Ottoman Music) Summer School

Contents & Enclosure

Turkish music, though national in character, is performed in a wide geography extending from Africa to Eastern Europe. There are missions who play this music in those areas and elsewhere on the world. Turkish music education is offered in many conservatoires and fine art schools in various cities of our country. A major defect in this training is the scarcity of one-to-one work with masters.

However in some countries master classes are organized evading enabling students to “make” music with masters in the field. One prominent institute is the “Labyrinth Musical Work-shop” in Crete, Greece. Though there are rare individual studies elsewhere in the world, the lack of an academic training opportunity with masters has been a major deficiency until now.

Realisation & Calender

OMAR (Centre of Research and Applied Ottoman Music) has organized an international summer school which will last a feast night at the end of next June (22.6-4.07.2014). The following master performers will be teaching in the planned six different courses.

The building of our Centre is suitable or three different classes to operate simultaneously. Hence these branches will be divided into two and attend classes in eandry other day.

REPERTUAR – ÜSLUP

1.Hicaz Yürük Semai- Nideyim Sahn-ı Çemen – Sadullah Ağa

2.Segah Yürük Semai- Tut-i Mucize-i Gûyem – Itri

3.Muhayyer Şarkı – İltimas Etmeye Yare Varınız – Hacı Arif Bey

4.Hüseyni Şarkı – Senden Bilirim Yok Bana Bir Faide Ey Gül – Tanburi Ali Efendi

5.Kürdilicazkar Şarkı – İftirakındır Sebep Bu Nale Vü Feryadıma – Hacı Arif Bey


KLASİK KEMENÇE

1. Ferahfeza Saz Semaii – Tanburi Cemil Bey

2. Suzidilara Peşrev – III. Selim

3. Hicaz Şarkı – Ey Çeşm-i Ahu Dede Efendi

4. Segah Saz Semaii – Nayi Osman Dede

5. Pençgâh Saz Semaii – Kantemiroğlu


NEY

1. Beyati Peşrev – Seyfeddin Osmanoğlu

2. Hüzzam Saz Semaii – Refik Fersan

3. Hicaz Hûmayun Peşrev – Veli Dede

4. Bestenigâr Peşrev – Numan Ağa

5. Ferahfeza Peşrev – Tanburi Cemil Bey


 TANBUR

1. Rast Saz Semâii – Benli Hasan Ağa

2.Segah Saz Semâii – Nâyi Osman Dede

3.Uşşak Saz Semâii – Aziz Dede

4.İstenilen bir Peşrev veya Saz Semâiİ

5.İstenilen bir İlâhi

 UD

1.Hüseyni Peşrev – Lavtacı Andon (1 Hane-1 Teslim)

2. Segâh Saz Semaii – Nayi Osman Dede

 KANUN

1. Ferahfeza Saz Semaii – Tanburi Cemil Bey

2. Nihavend Longa – Kevser Hanım


 Münip Utandı Üslup ve Repertuvar
 Sadrettin Özçimi Ney
 Murat Aydemir Tanbur
 Derya Türkan Kemençe
 Göksel Baktagir Kanun
 Yurdal Tokcan Ud

İ. Ü. OMAR YAZ OKULU SEMİNERLERİ

(Her gün 14.30-15.30 saatleri arasında yapılacak olup tüm yaz okulu öğrencilerinin katılması zorunludur)

-23 Haziran 2014 Pazartesi
OMAR’ın tanıtımı, ardından “Dârülelhan” ve “Müziğe Bakışlar” konulu belgesel gösterimi

-24 Haziran 2014 Salı: Prof. Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN
“ Tanbûrî Cemil Bey Örneğinde Türk Müziğinde Bireyselleşme”

-25 Haziran 2014 Çarşamba: Necdet YAŞAR
“Tanbur ve Tanbûrîler”

-26 Haziran 2014 Perşembe: Fikret BERTUĞ
 “Ney ve Neyzenin Dünyası”

 -27 Haziran 2014 Cuma: Prof. Dr. Uğur DERMAN
“Bestekâr Hattatlar”

 -28 Haziran 2014 Cumartesi: Prof. Dr. Zeynep TARIM
“Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Sanat Kurumları”

-30 Haziran 2014 Pazartesi: Prof. Dr. Alâeddin YAVAŞÇA
“ Mûsıkî Hayatım”

-1 Temmuz 2014 Salı: Yard. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN
“Dinî Mûsıkî”

-2 Temmuz 2014 Çarşamba: Doç. Dr. Namık Sinan TURAN (Topkapı Sarayı gezisi esnasında)
“16-18. Yüzyıllarda Topkapı Sarayında İktidar, Seremoni ve Gündelik Yaşam”[i]

-3 Temmuz 2014 Perşembe: Prof. Mutlu TORUN
“Ud Çalış Tekniğinde Eski ve Yeni Üsluplar”

-4 Temmuz 2014 Cuma: Ersu PEKİN
“Türk Müziği Tarihi ve Tarih Yazımı Üzerine”

NOT : Belirtilen saatte III. Ahmet Çeşmesi’nin önünde buluşulacaktır. Katılımcıların önceden müze-kart temin etmeleri ve yanlarında bulundurmaları gereklidir.