Enis Tombul

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesinde başladığı Türk Dili ve Edebiyatı lisans eğitimi boyunca üniversitenin Türk Müziği Kulübünde Gönül Paçacı yönetimindeki koroda korist olarak; aynı zamanda kulübün yayını olan müzikoloji dergisi Musikişinas’ta editör, yazar, sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Pera Güzel Sanatlar’da piyano ve solfej, 2007-2008 yıllarında Neva Cansın Gülses’ten klasik kemençe eğitimi aldı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının “Neşriyat-ı Musiki: Osmanlı Müziğini Okumak” adlı sergi ve kitap projesinde çalıştı. 2010-2011 yıllarında Gönül Paçacı yönetiminde yeniden faaliyete başlayan İcra Heyetine devam etti. 2012’de Boğaziçi Üniversitesinde başladığı eski Türk edebiyatı yüksek lisans programından 2014’te mezun oldu. Aynı yıl başladığı doktora programına aynı üniversitede devam etmektedir. Çeşitli yayınevlerinde editör ve çevirmen olarak görev yaptı. 2014-2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türkçe Dersleri Koordinatörlüğünde Türk edebiyatı dersleri verdi. 2015-2017 yılları arasında Saint Andrews Üniversitesinin “Islam-Anatolia” Projesi’nde görev yaptı. 2017’den beri İÜ OMAR bünyesinde başlatılan Tarihi Türk Müziği Araştırmaları ve Multimedya Arşivi Projesi’nde çalışmaktadır. Aynı zamanda yine OMAR bünyesinde çıkan Darülelhan Mecmuası’nın sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yürütmekte, bu kurumda çalışmalarına devam eden İÜ OMAR Türk Müziği İcra Heyetinde hanende olarak görev yapmakta ve yine 2017’den beri İÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı, Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı’nda “Edebiyat, Müzik Edebiyatı ve Prozodi” dersi vermektedir.​