Demet Uruş Kır

1997 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümünü tam zamanlı olarak kazanıp ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır. 2009 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ve 2010 yılında ÇAP programı olan Müzik Teknolojileri Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Müzik Öğretmenliği Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans programından dereceyle mezun olmuştur. 2013 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü tezli yüksek lisans programından dereceyle mezun olmuştur. 2012-2017 yıllarında İTÜ Osmanlı Türk Müziği Araştırmaları Grubu’nda Ali Rıfat Çağatay Projesi’ndeki görevi kapsamında Hamparsum notalarını günümüz notasına aktarmıştır. 2012 yılında Nilgün Doğrusöz Dişiaçık ile “Transferring music by meşk: Suzidilara Mevlevi Ayini of Sultan Selim III”, 2014 yılında Ali Tan ile beraber yazdığı “Itrî’nin Segâh Ayini’nin Altı Nota Nüshası Üzerinde Makamsal Bir İnceleme” adlı makalesi yayımlanmıştır. 2013-2014 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarında Batı müziği ve solfeji dersi vermiştir. 2014 yılından beri İTÜ TMDK İspirtohane Kültür Merkezi yarı zamanlı konservatuvar bölümünde piyano dersleri vermektedir. 2018 yılından itibaren de İÜ OMAR Türk Müziği İcra Heyetine, dönem yayınlarındaki piyano partilerinde icracı olarak ve Hamparsum notası çevirileri amacıyla katılmıştır.​