Çocuk Şarkıları Yaz Okulu (5, 6, 7 ve 8. sınıflar için)

​Geçmişimizde zengin bir repertuvarı bulunan ve halen de bu kanalların açık olduğu çocuk şarkıları konusu, ele alınmayı ve pratiğe dönüştürülmeyi hak eden bir alandır. Bu kültürel değerin geçmişte olduğu gibi, okul öncesi ve ilkokul döneminde çocuklarımızın yaşamında yer bulması gereken bir kazanım olacağı açıktır. Bundan hareketle, çeşitli yaş grupları için titizlikle hazırlanmış olan bir eserler grubunun pedagojik yöntemlerle ve yetenekli çocuklardan oluşan pilot bir uygulama yoluyla hayata geçirilmesi elzemdir.

Bu amaçla İÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle “Osmanlı’dan Günümüze Çocuk Şarkıları” konulu bir yaz okulu programı düzenlenecektir. Bu çerçevede çeşitli yaş grupları için titizlikle hazırlanmış olan bir eserler grubunun seçilerek pedagojik yöntemlerle ve yetenekli çocuklardan oluşan pilot bir uygulama yoluyla seslendirilmesi düşünülmüştür. Bu uygulama için öncelikle ortaokul seviyesinde (5-6-7 ve 8. Sınıflar) müziğe yetenekli öğrencilerden seçmeler yapılacaktır. Öğrenci seçimleri, duyuru gönderilecek olan okulların müzik öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda olacaktır.

İÜ Çocuk Üniversitesi tarafından belirlenmiş olan program bedeli KDV dâhil 500 TL olup, başvuruların 6 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgi için:

0212 440 00 00 / 10770

0212 440 02 78

  • Yaz okulu 16 Temmuz 2018 – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında dört hafta sürecektir.​
  • Çeşitli konulardaki bilgilendirmeler ve müzik çalışmaları haftada dört gün, toplam on altı gün olacak şekilde planlanmıştır.
  • Çalışmalar Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

  • Her hafta çalışmanın birinci gününde Türk Müziği sazlarını, tınılarını, repertuvarı… tanıtıcı bir atölye çalışması yapılacak; bu çalışmada İÜ OMAR İcra Heyeti sanatçıları çocuklarla birebir ilgilenerek gün sonunda çocukların çalışacağı şarkılara eşlik edeceklerdir.
  • İkinci günde okunacak eserlerde mevcut olan ritim grupları ve makamsal yapı gözetilerek kulak egzersizleri ve temel düzeyde makam-usul bilgileri verilecektir.
  • Üçüncü gün çocukların seviyesine uygun müzik eğitimi ve müzisyenlerin hayatlarını içeren belgesellerden/sinema filmlerinden seçkiler gösterilecektir.
  • Öğrencilerin çalışmaya geldikleri her günün son iki saatinde, çalışılacak eserin güçlüğü gözetilerek iki veya üç şarkı öğrenmeleri sağlanacak ve dördüncü gün de tüm bu eserler tekrar edilerek görüntü kaydı alınacaktır. Bu malzemelerden faydalanılarak çalışma sezonu bitiminde belgesel oluşturulması hedeflenmektedir.
  • Çalışılacak tüm şarkılarla ilgili olarak, bestekârlarının hayatı, eserin bestelendiği dönem vb. konularda tamamlayıcı ve eserleri cazip kılıcı bilgiler verilecektir.

Öncelikle çalışmaya katılan öğrencilerin; geçmiş müzik dilimize yakınlaşmaları ve bu kültürle kuvvetli bir bağ kurmaları sağlanmış olacaktır. Geleneksel müziğimizin dayandığı temel ve estetik değerler bu çalışma esnasında eserlerin icrası yoluyla ve bilgilendirme suretiyle kazandırılacaktır. Yaz okulu sonucunda verilecek bir sertifika ile önemli bir referans edinmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenilen eserlerin icra edildiği bir konser, konserin kaydı, çalışma esnasında yapılan kayıtlardan oluşan klipler ve belgesel ve ayrıca bütün bunların toplamından oluşan bir yayın yapılması hedeflenmektedir.