Farklı bir kaynaktan Çanakkale Türküsü II

18 Mart’ın anlam ve önemine binaen İÜ OMAR’da prova salonunda yapılan kaydı yayınlıyoruz.
Kanun: Caner Can
Ses: Hasan Kiriş

Bilinen büyük müzik yayıncılarının yanı sıra İstanbul'da müzik yayıncılığı yapan Ali Rızâ Muzıka Mağazası adındaki kuruluşun Gıdâ-yı Rûh başlıklı, küçük boy ve “Müntehâb Şarkı ve Kantolar” ibaresiyle yayımladığı çok sayıda nota mevcuttur. Yayın tarihi belli olmayan ve her on beş günde bir neşr olunan notalar, Babıâli civarında Hakkâk Ütüciyan Matbaasında basılmıştır.

Ses kaydını eklediğimiz nota bu seri içinde 19 numarada yayımlanmıştır.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Edirne’den çıktım başım selamet

Çanakkale’ye vardım koptu kıyamet

Ah gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Anne ben gidiyorum düşmâne karşı

Ah gençliğim eyvah

Çanakkale içinde duman bürüdü

On birinci fırka harbe yürüdü

Ah gençliğim eyvah

Gıda-yı Rûh, NO:19 (Ali Rıza Muzıka Mağazası)Galeri