Sırlanmış Sesler

Türkiye’nin ilk resmî müzik okulu olan Darülelhan tarafından 1926’da başlatılan ve devredildiği kurumlarca sürdürülen ses kayıtlarının orijinalleri, hâlen İÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı Nadir Eserler Kütüphanesinde muhafaza edilmekte olup CD ortamına aktarımları OMAR tarafından gerçekleştirilmiştir. CD’lerdeki eserlerin bir kısmı, kaydedildiği dönemde satılmak üzere bir plak firmasınca piyasaya arz edilmiş olsa da günümüzde mevcudu kalmamış olan stüdyo kayıtlarıdır. Bunların önemli bir kısmı da ilk kez gün ışığına çıkacak olan, kurum için yapılmış özel kayıtlar ve fonografla kaydedilmiş Anadolu derlemeleridir. Seçilerek bu CD’lere alınan kayıtlara ilişkin yalnızca bazı el yazısı notlar, muğlak ve tahminî bilgiler bulunabildiği için içerikte fazla ayrıntı verilmemiş ve kayıtları basılı yayınlarla bağlantılandıran genel bir değerlendirme ile yetinilmiştir. Burada öncelikli amaç, araştırmacılara ham madde sağlanmasıdır.

İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığının ortak yayını olan bu çalışma, ülkemizin ilk resmî müzik okulu olan Darülelhan’ın kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle belgesel görüntüler ve konserlerle ele alınacağı geniş kapsamlı bir etkinlikte tanıtımı yapılarak dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.

Sırlanmış Sesler’i kültür ve sanat camiamıza açmaktan onur duyuyoruz.


cd