Oya İşboğa

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü lisans (2005) ve Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Bölümü yüksek lisans (2008) programları mezunudur. 2007 yılında “Şimdi Hatırda mıdır?” ve 2013 yılında “Yağmur” adlı iki solo albümü yayınlanmıştır. 2010-2013 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Türk Müziği solfeji ve nazariyatı dersi vermiştir. 2011 yılından itibaren Türk Müziği İcra Heyetinde ses sanatçısı olarak çalışmaya başlamıştır. 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı, Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans programında “Türk Müziği Repertuvarı” dersleri vermektedir. Yurt içi ve yurt dışı konserlerine devam etmekte olan Oya İşboğa, 2017 yılında OMAR bünyesindeki OMARŞİV projesinde, proje destek uzmanı olarak göreve başlamıştır.​