Nağme Yarkın (Kemençe)

1990'da İÜ Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne girmiş, ardından İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında 11 yıl klasik kemençe eğitimi almıştır. TRT Gençlik Korosunda kemençe sanatçısı olarak görev yapmıştır. İTÜ TMDK kompozisyon bölümündeki lisans öğreniminden sonra 2013'te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümünde, yüksek lisansını “Film Müzikleri ve Algısal Farklılıkları” başlıklı tezini tamamlayarak bitirmiştir. 2018'de İtalya ve Amerika'da doktora tezi için çalışmalar yapmıştır. Yarkın Duo, Silkroad Ensemble, Anadolu'nun Renkleri, Andre Rieu ile konserler vermektedir. 2017 ve 2018'de Silk Road Global Musician'da ve Berklee College at Music’te workshop’lar vermiştir. 2012 yılı itibarıyla İÜ Devlet Konservatuvarında araştırma görevlisi ve İcra Heyetinde kemençe sanatçısı olarak görev yapmaktadır.