Kayıtlar

Beste: Cinuçen Tanrıkorur 

Güfte: Hüsamettin Olgun

Hüseyni Fantezi "Gönülden sevmeyi bilemedikçe"


Darülelhan'ın ilk kurucularından Vezir Ziya Paşa riyasetindeki komisyonda bulunan Udî Bestekâr Bebekli Refik Tal'at Bey'in (1893-1947) el yazısı defteri OMAR'da. Refik Talat Bey'den öğrencisi Necmi Rıza Ahıskan'a intikal eden ve bestekârın -bir kısmı bilinmeyen- eserlerini ihtiva eden defter, son sahibi Udî Osman Nuri Özpekel tarafından merkezimize armağan edildi. Osmanlı Arşivi'nden emekli uzman kâğıt restoratörü Şükriye Ersin tarafından tamir edilen defter artık OMAR'a emanet. Sayın Özpekel'e teşekkürle, kendisinin ve Güzin Değişmez'in solist olarak katıldığı Bebekli Refik Talat Bey ve Udî Bestekârlar konserini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.


İstanbul Üniversitesi - Mavi Salon

27.05.2021


1.    Hüzzam Peşrev

Beste: Seyfettin Osmanoğlu


2.    Hüzzam Şarkı “Görmemiş mislini ben de bilirim çeşm-i felek”

Beste: Ali Salahi Bey


3.    Hüzzam Şarkı “Gülmedim güldürmedin bilmem kabahat kimdedir”

Beste: Yorgo Bacanos, Güfte: Celaleddin Bey


4.    Hüzzam Şarkı “Hasretkeş-i didar olalı bu dil-i şeyda”

Beste: Refik Talat Alpman


5.    Hüzzam Şarkı “Nim nigâhın katle ferman ibtisamın can alır”

Beste: Udi Abdi Efendi


6.    Hüzzam Şarkı “Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın”

Beste: Selanikli Udi Ahmet Bey


7.    Hüzzam Şarkı “Silinmez içimden derin hatıran”

Beste: Udi Hrant


8.    Hüzzam Şarkı “Sunar bir câm-ı memlu bin tehi peymaneden sonra”

Beste: Fahri Kopuz


9.    Hüzzam Şarkı “Ruhumda aşkın saklanıp kalsa”

Beste: Marko EfendiKonuk Solist: Güzin Değişmez

10.    Nihavend Şarkı “Bir âşık-ı dil-hastayı dilşad edecek yok”

Beste: Udi Afet Efendi


11.    Nihavend Şarkı “Dünyada biricik sevdiğim sensin”

Beste: Sadi Eren, Güfte: Orhan Seyfi Orhon


12.    Mahur Şarkı “Hâlâ kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar”

Beste: Yorgo Bacanos, Güfte: Y. Sinan Ozan


13.    Hüseyni Şarkı “Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin”

Beste: Yorgo Bacanos


Konuk Solist: Osman Nuri Özpekel

Kanun: Caner Can

14.    Şedaraban Saz Semaisi

Beste: Refik Talat Alpman


15.    Kürdilihicazkâr Şarkı “Kurtulursam gamzesinden çeşm-i efsunkârının”

Beste: Refik Talat Alpman, Güfte: Hüseyin Sami


16.    Kürdilihicazkâr Şarkı “Meftunun oldum ey gözleri şen”

Güfte ve Beste: Refik Talat Alpman


İcra Heyeti:


Gönül Paçacı Tunçay (Ses)

Alper Akaryıldız (Ses)

Alper Asutay (Sinekeman)

Caner Can (Kanun)

Mine Yener Can (Tanbur)

Onur Çiçek (Ritim)

Ömer Şahin Eren (Ney)

Işık Ersin (Ses)

Lebriz Güner Gunca (Ses)

Hasan Kiriş (Ses)

Nilay Kulaksız (Ses)

Burak Malçok (Ses)

Enis Tombul (Ses)


Klasik Eviç Faslı Konseri1. Eviç Peşrev "Der makam-ı evç usuleş feth-i zarb" - Acemler
Usul: Darb-ı Fetih

2. Eviç Kâr
"İmrûz hevâ hevâ-yi bâg-est" - Abdül Ali         02:42​
Usul: Hafif

İmrûz hevâ hevâ-yi bâg-est
Mey nûş ki bâde der ayâg-est

Dâgem ne-nehi k’ez âteş-i dil
Ser tâ-be-pâyem temâm dâg-est

Ender pey-i vasl-i hâk mecnûn
Tâ dâmen-i haşr der surâg-est

Anlamı:
Bugün hava, bağ havasıdır (arzusu/hevesi)
Yudumla şarabı, kadeh doludur

Bende yanık yarası/izi bırakmazsın, zira gönlümün ateşinden vücudum baştan ayağa zaten yanık ve yara ile doludur.

Mecnun toprağına ulaşmanın peşinde/yolunda kıyamet vaktine dek talep/istek/arzu içinde olacaktır.

***
Başka şiirden eklenmiş:

Şud tâze zi nev-behâr in deyr-i kuhen
Âmed be-semâ perverî-i çemen

Bu köhne alem/dünya ilkbaharla tazelendi
Tabiatı/yeşilliği koruyup gözeten, semaya dönmeye (devrana/mevsim döngüsüne) geldi.


3. Eviç Kârçe "Geldi cevher tiğ-i ateş-bârına ayineden" - Sahibi Meçhul 20:58​
Usul: Nim Hafif

Geldi cevher tiğ-i ateş-bârına ayineden
Hat yazıldı cümbüş-i etvarına ayineden
Cah-ı endişemde seyret fitne-yi Harut’unu
Bir nazar kıl gamze-i sehharına ayineden


4. Eviç Semai - Şerif Çelebi       23:00​
Usul: Yürük Semai

5. Ara Taksim:       25:23​
Alper Asutay (Sinekeman), Caner Can (Kanun)

6. Eviç Beste "Devr-i lalinde baş eğmem bade-i gülfame ben" - Sahibi Meçhul     28:11​
Usul: Ağır Çenber

Devr-i lalinde baş eğmem bade-i gülfame ben
Saye-i pir-i muganda minnet etmem câme ben
Anber-i zülfün getirdi başıma sevdaları
Yoksa nerden dûş olurdum bu hayal-i hame ben


7. Eviç Ağır Semai "Sabreyleyemem ol güle canım demedikçe" - Osman Ağa      35:12​
Usul: Aksak Semai

Sabreyleyemem ol güle canım demedikçe
Ârâm edemem gonca dehanım demedikçe
Canım gibi sinemde yer etse yine ol meh
Mahzuz olamam ruh-i revanım demedikçe

8. Eviç Yürük Semai "Hicrân şeb-i târ-i mâ nedâred" - Ebubekir Ağa          41:19​
Şair: Muhammed Urfî Şîrâzî (1555 Şiraz-1591 Lahor)
Usul: Yürük Semai

Hicrân şeb-i târ-i mâ nedâred
Gam ukde-i kâr-i mâ nedâred

Mâ cân be hevâ-yi gul feşânîm
Gul meyl-i kenâr-i mâ nedâred

Anlamı:
Karanlık gecemizde hicran yok
İşimizin zorluğu bize dert değil
Biz gül kokusu için can feda ediyoruz
Gül ise bizim tarafımıza meyletmiyor

9. Eviç Taksim              45:57​
Burak Malçok (Ney)


İÜ OMAR Türk Müziği İcra Heyeti

Gönül PAÇACI TUNÇAY (Ses, Kudüm)
Alper AKARYILDIZ (Ses)
Alper ASUTAY (Sinekeman)
Caner CAN (Kanun)
Mine YENER CAN (Tanbur)
Onur ÇİÇEK (Ritim)
Ömer Şahin EREN (Ney)
Işık ERSİN (Ses)
Lebriz GÜNER GUNCA (Ses)
Hasan KİRİŞ (Ses)
Nilay KULAKSIZ (Ses)
Burak MALÇOK (Ney)
Enis TOMBUL (Ses)

Farsça güftelerin okuma ve tercümesi:
Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik

#eviçmakamı​ #klasikfasıl​ #iüomar

CD-KİTAPÇIK TANITIM ETKİNLİĞİ

          Serhanende Nurettin Çelik ve İÜ OMAR İcra Heyeti Tarafından “Suzidil Faslı” 


1.    BÖLÜM: NURETTİN ÇELİK VE HOCALARININ ESERLERİNDEN ÖRNEKLER
Şef: Gönül Paçacı Tunçay2.    BÖLÜM: SUZİDİL ŞARKI FASLI
Serhanende: Mustafa Doğan Dikmen

Program Akışı

1. BÖLÜM
Hanende ve Kemanî Agopos Alyanak’ın (1875-1964) Eserleri

- Mahur Şarkı - Ağır Aksak “Geçti eyvah bir hayal oldu saadet demleri”

Hüzzam makamına geçiş taksimi: Burak Malçok (Ney)

- Hüzzam Şarkı - Ağır Aksak “Bırakıp bizleri mahzun u mükedder o melek”
- Hüzzam Şarkı - Sengin Semai “Hicranla geçen ömrüm hep elemle kaldı”
- Hüzzam Şarkı - Türk Aksağı “Sevda-zede kalbim işte sana bağlandı bu kış”
Bestenigâr taksim: Caner Can (Kanun)
  
Hanende Ali İçinger’in (1886-1976) Eserleri
 - Bestenigâr Şarkı - Sengin Semai “Hicranımı söyler sana udumdaki teller”
 - Evc Şarkı - Ağır Aksak “Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi” 
   Acemaşiran taksim: Mine Yener Can (Tanbur)
 
          Serhanende Nurettin Çelik’in (1939) Eserleri
- Acemaşiran Şarkı - Aksak“Hicranımı söyler sana udumdaki teller”
    Kürdilihicazkâr taksim: Nağme Yarkın (Klasik Kemençe)
- Kürdilihicazkâr Şarkı - Düyek “Aşkımın silinmez ateşi”2. BÖLÜM

SUZİDİL ŞARKI FASLI


Serhanende: Mustafa Doğan Dikmen

Ara Taksim: Fatih Ovalı (Tanbur)
Gazel: Mustafa Doğan Dikmen

- Suzidil Peşrev - Tanburi Ali Efendi
- Ben o ateş-fam uzun saçlarda olmazsam nihan - İzak Efendi
-  Tıfl-ı nakamın acınmaz nale vü feryadına - Udi Fahri Bey 
- Suz-i dilimden yandı ciğerim sen gelmedin hâlâ - Nuri Halil Bey 
- Sana ben arz-ı muhabbet ediyorken güzelim - Kanuni Garbis Efendi 

- Ara Taksim Fatih Ovalı (Tanbur)

- Niçin üzüyorsun a yosmam beni - Haşim Bey
- Melek sima deyu sana ben inandım ah yandım - Kemani Garbis Efendi
- Bir lahza göründü gözüme mihr-i cemali - Kanuni Garbis Efendi
- Her bir bakışında neş'e buldum - Tanburi Ali Efendi
- Oya olsam o ipekten tülüne - Bimen Efendi 
- Gazel: M. Doğan Dikmen
- Gözlerin manzurum olsa daima - Hüseyni Avni Bey
- Suzidil Saz Semaisi - Tanburi Ali Efendi

İÜ OMAR İcra Heyeti:
Gönül Paçacı Tunçay (Ses)
Alper AKARYILDIZ (Ses)
Alper ASUTAY (Sîne-keman)
Caner CAN (Kanun)
Ömer Şahin EREN (Ney) 
Işık ERSİN (Ses)
Lebriz GÜNER GUNCA (Ses)
Oya İŞBOĞA KILIÇ (Ses)
Hasan KİRİŞ (Ses)
Nilay KULAKSIZ (Ses)
Burak MALÇOK (Ney)
Fatih OVALI (Tanbur)
Enis TOMBUL (Ses)
Onur Çiçek (Ritim)
Mine YENER CAN (Tanbur)İÜ OSMANLI DÖNEMİ MÜZİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (OMAR) ve SABANCI MÜZESİ işbirliği ile 10 Kasım 2019 günü Emirgan Sabancı Müzesinde gerçekleştirilen “MÜZEDE TARİHİN SESİ” başlıklı konserlerin ilki olan Arşiv Kayıtlarından Ses ve Görüntülerle - “Atatürk’ün Anısına” belgesel-konserinin ilk eseri:


         M. Nurettin Selçuk / Rast-Segâh Ağıt “Yok gayrı bizlere uyku dinek

(Atatürk’ün ölümü üzerine Behçet Kemal ÇAĞLAR tarafından yazılmış olan bu şiir, ünlü ses sanatkârı, bestekâr ve İcra Heyeti şefi Münir Nurettin Selçuk tarafından bestelenmiş ve seslendirilerek kaydedilmiştir. Giriş bölümü serbest üslupta, usûl kullanılmadan bestelenen eser uzun yıllar sonra -İcra Heyeti’nin eski şeflerinin ses kaydına iştirakiyle- yeniden seslendirilmiştir).


İÜ OMAR Türk Müziği İcra Heyeti
ŞEF: Gönül PAÇACI TUNÇAY

SESLER
Lebriz GÜNER GUNCA / Oya İŞBOĞA KILIÇ / Merve UTANDI KALKAN / Nilay KULAKSIZ 
Işık ERSİN / Hasan KİRİŞ / Serhat OSKAY / Enis TOMBUL 

SAZLAR
Caner CAN (Kanun) / Ömer Şahin EREN (Ney) / Burak MALÇOK (Ney) / Fatih OVALI (Tanbur) / Pınar SOMAKÇI (Kanun) / Nağme YARKIN (Klasik Kemençe) / Oray YAY (Daire) / Mine YENER (Tanbur) 

Bir sahafta bulunarak Kasım Kocabaş tarafından 1 Mayıs 2020 tarihinde OMAR'a gönderilen dört el yazması marştan birini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle paylaşıyoruz.

             OMAR'ın rutin faaliyetlerine gösterilen alakanın yanı sıra, böylesi bir duyarlık hepimizi memnun etti. Tüm dünyada yaşanan bu zorlu süreç nedeniyle geç de olsa bu marşları yeniden yazarak OMAR'ın prova mekânında kaydettik.

             Cumhuriyetimizin yıl dönümünü, paylaştığımız Cumhuriyet Marşı vesilesiyle OMAR ailesi olarak kutluyoruz.

Cumhuriyet Marşı

Beste: İsmail Fenni

Seslendiren İÜ OMAR İcra Heyeti

Şef: Gönül Paçacı Tunçay


Mümkün Mertebe: Osmanlı'dan Günümüze Müziğimizde Yenileşme


İcracılar:
Hasan Esen (Klasik Kemençe) - TRT İstanbul Radyosu
Sadreddin Özçimi (Ney) - Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Ar. ve Uyg. Topluluğu
Özer Özel (Tanbur) - Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
M. İhsan Özer (Kanun) - Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Mutlu Torun (Ud) - Haliç Üniversitesi Konservatuarı
Fahrettin Yarkın (Bendir, Daire) - TRT İstanbul Radyosu (Emekli)

Bu repertuarda yer alan eserler, OMAR’ın V. Yaz Okulunda işlenen temel konu etrafında düşünülerek oluşturulmuş bir bütündür. Bu ses kayıtlarıyla, 19. yüzyılın geleneğe daha bağlı ve bazen de direnen müzik yapısının estirdiği rüzgârı, Tanzimat’ın ikili düşünce yapısının yansımalarını ve düpedüz modernleşme denebilecek değişimleri barındıran eserleri bir arada sunmayı hedefledik. Aslında bu çerçeve etrafında sunulabilecek çok daha fazla eser olduğunu, burada değişimi “Mümkün Mertebe” hissettirebilecek bir özetin hedeflendiğini belirtmek isteriz. 


“Osmanlı’dan günümüze müziğimizde yenileşme” konusunu eksene aldığımız OMAR 5. Uluslararası Yaz Okulu kapsamında hazırlanan bu çalışmada yaz okulumuzda ders veren, ülkemizin yetiştirdiği en önemli sazendeler yer aldılar. Bu ses kayıtları, İÜ OMAR’ın T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen “Tarihi Türk Müziği Araştırmaları ve Multimedya Arşivi (OMARŞİV)” projesi kapsamında kültür hizmeti olarak hazırlanmıştır.

TRT2'nin yayınladığı, OMAR İcra Heyetinin de müziklerini seslendirdiği "Çocuklara Yadigâr" programının bölümleri için tıklayınız.

Daha önce yayımlamayı vadettiğimiz üzere 1928 öncesi yayımlanmış nadir bir yaprak nota örneği olan "Teşrifiye Marşı"nı İÜ OMAR'da kaydettik.​Ey esir bir milleti azmiyle yoktan var eden
Sensin ol dahi ki mefkûrendir azat eyleyen
Ey kudûmu milletin bağrında hasret söndüren
Yümn ile binler safa geldin sen ey Gazi Paşa
Çok yaşa binler yaşa daim yaşa Gazi Paşa

Ey mevhibe-i arş-ı mualla-yı hakikat
Gördük seni görmüş gibi bir kâbe-i izzet
Hürmet o semavat-ı deha vus'üne hürmet
Evlad-ı vatan rahına müştakın olanlar
Millet seni şükran ile minnetle selamlar
Yümn ile binler safa geldin sen ey Gazi Paşa
Çok yaşa binler yaşa daim yaşa Gazi Paşa


Nota  Gönül Paçacı Tunçay'ın arşivinden alınmıştır.

Mix&Mastering: Burak Malçok

OMAR İcra Heyeti

Seslendirenler:

Hanendeler:
Enis Tombul
Hasan Kiriş
Hüseyin Işık Ersin

Ney: Burak Malçok
Tanbur: Mine Yener
Kanun: Caner Can
Bendir: Oray YayONLAR DA ÇOCUKTU…


Türkiye demokrasi tarihinin en önemli adımlarının başında gelen Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde, 23 Nisan’dan çok öncelerden bir güfte ve melodiyi paylaşarak gerisinde yatan zor şartları ve fedakârlıkları yansıtmak istedik. Tarihimizin en karmaşalı ve zor döneminde, o en acı duraklardan biri olan Balkan Harbi yıllarında söylenmiş bir türkü/marş bu. 

Çeşitli zamanlarda ve cephelerde süren mücadelelere katılan gençlerin nüfusunun hiç az olmadığı şartları temsilen, 

Bugünün kıymetini bilmek için…


 Videoda paylaştığımız belgeler hakkında

1- Rumeli Marşı - Mekteb-i Tefeyyüz Musiki Muallimi Hafız Mustafa Efendi  (Videoda seslendirilen)
(Mekteb Marşları 2. forma, Şamlı Selim yayını)

Kayıtta okunan güfteler:

Rumelinin dağları var
Ne güzeldir şimdi ağlar
Hani senin evlatların
Kesildi mi kanatların

Ağlama sen garip vatan
Biz geliriz sana inan

Dağlarında baykuşlar var
Ocağında matem çağlar
Hani bizim güzel bayrak
Yere düşmüş hicranlar var

Ağlama sen garip vatan
Biz geliriz sana inan

2- Rumeli Türküsü başlıklı ve 15,5 x 21,5 cm boyutlarındaki bir karta basılmış olan fotoğraflı nota muhtevası bakımından nadir ve önemli bir malzemedir. Ön yüzünde marşın sahnelenişini gösteren bir fotoğraf ve arkada bu temsili açıklayan bir metin mevcuttur:


Bedbaht Rumeli, Türk ağlıyor!...

Muharriri Behram Altay, Bestekârı Behram Altay.

Bu türkü nasıl söylenir? Resimde görüldüğü gibi duvara siyaha boyanmış Rumeli haritası ta’lik edilir. Haritanın altına Osmanlı bayraklarını hamil bir kız durur, bu vatanı temsil eder. İki sıra çocuk dizilir, hariçten görünmek için orta yer açık bırakılır. Çocuklardan birisi Rumeli’ne hitaben söylemeye başlar. Kenardaki çocuklar yalnız ‘Ağlama sen garip vatan / Biz geliriz sana inan!’ mısralarını birazdan tekrar ederler. Zîrdeki resim Bursa Darülmuallimini Tiyatro Salonu’nda Rumeli Türküsü’nü söylediklerini gösterir. Orta yerdeki eserin sahibi Altay Bey’dir. Rumeli Türküsü Bursa Tiyatrosu’nda Darülfünun Salonu’nda, Şemsü’l-mekatib müsamerelerinde müteaddid defa söylenerek pekçok alkışlanmıştır.

15 Nisan, ülkemizin ve uluslararası müzik camiasının en önemli sanatçılarından olan, Devlet Operasının emekli solisti, aynı zamanda OMAR'ın Danışma Kurulu üyesi büyük üstad Leonidas Asteris'in isim günüydü. Ulusumuzun tarihî geçmişinde önemli yer tutan farklı din ve etnisiteye mensup toplumlardan Ortodoks Rum Cemaati'nin, günümüzde yaşayan mümtaz üyelerinden Leonidas Asteris birkaç yıldır süren rahatsızlığı sebebiyle hastanede yatmakta. Kendisine bu vesileyle şifa dileklerimizi iletmek ve OMAR'a verdiği değerli katkılardan bir örnek sunmak üzere 4 Haziran 2013'te gerçekleşen İKSV İstanbul Festivali kapsamındaki "Hüsn ü Aşk" başlıklı konserden iki icrasını paylaşmak istiyoruz. 
İlk videoda konserde solo olarak okuduğu bir Bizans İlahisi, ikinci videoda ise konserin finalinde diğer solistler Ahmet Özhan ve Münip Utandı ile okuduğu III. Selim'in Hüzzam Şarkısı yer alıyor.
-İKSV İstanbul Festivali,
-Hüsn ü Aşk Konseri, 
-İÜ OMAR İcra Heyeti (Şef Gönül Paçacı Tunçay),
-Galata Mevlevihanesi, 4.6.2013
Farklı bir kaynaktan Çanakkale Marşı I

Aslen Yafa doğumlu olan ve 20. asır başlarında İstanbul’a gelerek müzik yayıncılığına başlayan Şamlı Selim’in geniş yayın yelpazesi içinde 

Risâle-i Mûsıkiye yâhud Mûsıki Gazetesi - Chant Turc

veya

Risâle-i Mûsıkiye yâhud Müntehib Nota Parçaları - Chant Turc

başlığıyla yayımlanan küçük boy bir yaprak nota serisi vardır.

ÇANAKKALE MARŞI

Beste: Kemani Kevser Hanım

Usul: Düyek

Edirne’den çıktım başım selamet

Harbe dahil olmadan koptu kıyamet

Of gençliğim eyvah

Çanakkale’sinde vurdular beni

Nişanlımın mendiline sardılar beni

Of gençliğim eyvah

İstanbul’dan çıktım başım selamet

Çanakkale’ye varmadan koptu kıyamet

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içini duman bürüdü

Kırk altıncı fırkanın namı yürüdü

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Analar babalar ümidi kesti

Of gençliğim eyvah

Kaynak: Risale-i Musikiye, No: 13, Şamlı Selim


Ses kaydını yayınladığımız nota bu serinin 13. Notasıdır.​
Farklı bir kaynaktan Çanakkale Türküsü II

18 Mart’ın anlam ve önemine binaen İÜ OMAR’da prova salonunda yapılan kaydı yayınlıyoruz.
Kanun: Caner Can
Ses: Hasan Kiriş

Bilinen büyük müzik yayıncılarının yanı sıra İstanbul'da müzik yayıncılığı yapan Ali Rızâ Muzıka Mağazası adındaki kuruluşun Gıdâ-yı Rûh başlıklı, küçük boy ve “Müntehâb Şarkı ve Kantolar” ibaresiyle yayımladığı çok sayıda nota mevcuttur. Yayın tarihi belli olmayan ve her on beş günde bir neşr olunan notalar, Babıâli civarında Hakkâk Ütüciyan Matbaasında basılmıştır.

Ses kaydını eklediğimiz nota bu seri içinde 19 numarada yayımlanmıştır.


ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Edirne’den çıktım başım selamet

Çanakkale’ye vardım koptu kıyamet

Ah gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Anne ben gidiyorum düşmâne karşı

Ah gençliğim eyvah

Çanakkale içinde duman bürüdü

On birinci fırka harbe yürüdü

Ah gençliğim eyvah

Gıda-yı Rûh, NO:19 (Ali Rıza Muzıka Mağazası)


Farklı bir kaynaktan Çanakkale Türküsü III

18 Mart münasebetiyle, farklı bir makam ve melodik yapıda olan bir notanın İÜ OMAR prova salonunda yapılan kaydını yayınlıyoruz.
Kanun: Caner Can
Tanbur: Mine Yener
Ses: Işık Ersin – Enis Tombul

İstanbul’da müzik neşriyâtının en önemli isimlerinden olan Kudmanîzâde Şamlı İskender, kardeşlerinin arasında en uzun süre yayıncılık yapan isimdir. Yazı inkılâbından sonra da sürdürdüğü uzun yayıncılık döneminin en yaygın bilinen serisi Müntehabât başlığıyla yayımlanmış olan küçük boy yaprak notalardır.
Ses kaydını eklediğimiz nota bu seri içinde 741. numarada yayımlanmıştır.

Güfte: Florinalı Nâzım Bey
Beste: Şevket Gavsi Bey

Mahur Çanakkale Türküsü
1
Çanakkale Kâbe gibi uludur
Toprakları şehitlerle doludur
Kırılan hep orda düşman koludur
Nakarat
Türk sinesi ne metin bir cevhermiş
Yüz binlerce gönüllere sipermiş

 5
Esatirî kahramanlar meşhedi
Aranırsa burasıdır ebedi
Yüzbinlerce düşmanları mahvetti
Nakarat
Çanakkale anılıyor haşyetle
Tarih burda anılıyor hürmetle
Dârülelhan hocalarından Kemanî ve Rebabî Eyyubî Mustafa (Sunar) Bey'in bestelediği, güftesi Ömer Lütfi Bey'e ait olan rast makamındaki marşın notalarını ve ses kaydını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yayınlıyoruz. Marşın melodisi Şamlı İskender yayını Müntehabât notaları içinde 524 numaralı yaprakta ve Mustafa Bey'in yazdığı Alaturka Keman Muallimi (İstanbul, 1340/1924) adlı metodun son sayfasında yayımlanmıstır. 

Notalara merkezimizin arama karşılaştırma portalı olan omarsiv,istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ses kaydı Türk Müziği İcra Heyeti tarafından 23 Ekim 2019 Çarşamba günü OMAR'da prova mekânında yapılmıştır.


Marşın Güftesi:


Etti Cumhuriyeti tesis ulu Türk milleti
Payidar etsin cihanda Hakk bu âli kuvveti
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün ra'yeti
Mustafa Gazi Kemal'in unutulmaz himmeti

Ordusuyla yurdu mahfuz eylesin Rabb-i Hudâ
Bizleri âli zaferden etmesin asla cüdâ
Bin yaşa Cumhurreisi ey büyük Gazi Paşa
Eyliyor millet teşekkür orduya subh u mesâ

OMAR VI. Uluslararası Yaz Okulu münasebetiyle, onur konuğumuz duayen kemençevi İhsan Özgen hocamızın Kani Karaca'ya eşlik ettiği özel bir kayıdı yayınlıyoruz. (25 Kasım1992 Cemal Reşit Rey Konser Salonu)Ölümünün 15. yıldönümü münasebetiyle Kâni Karaca'yı rahmetle anarken:

Merhumun Ruy-i Irak Makamı'ndaki seyrini kendisinden, bu makamdaki saz semaisini de İÜ OMAR İcra Heyeti Saz Sanatçıları'ndan sunuyoruz.


19 Mayıs’ı Hazırlayan Yıllardan Bir Beste: “Asker Türküsü”


Mustafa Kemal Paşa’nın zafer yoluna çıkması ve ünlenmesi Çanakkale ile başlamıştır. Sâmih Rıfat Bey’in yazdığı ve Leyla Hanım’ın Hicaz makamında bestelediği bu eser dinlenildiğinde, günümüzde bilinen melodik yapı ve formdan tamamen farklı olduğu görülecektir.Seslendiren: İÜ OMAR İcra Heyeti
Sanat Yönetmeni: Gönül Paçacı
Kayıt: Ada Stüdyo (İstanbul, Ocak 2019)


Kaynak: Külliyât-ı Mûsıkiyye – Üstâde-i elhân-âşina Leyla Hanımefendi’nin Sânihâtından

Üçüncü Defter, Kudmanîzade Şamlı İskender, İstanbul (Tarihsiz, 1928 öncesi), s.94-95


                                                             (Çevrimyazısı)

                                                          Asker Türküsü

Güfte: Sâmih Rıfat Bey’in                                                                         Beste: Leyla Hanım’ın

1.Yaslı gittim şen geldim / Aç koynunu ben geldim / Bana bir yudum su ver / Çok uzak yoldan geldim

Nakarat: Yürü ey şanlı Gazi / Kılıcı kanlı Gazi / Seni Meriç bekliyor / Büyük ünvanlı Gazi

2.Korkma açıl şen yurdum / Dağlara ordu kurdum / Açık denizlerine / Süngümle kilit vurdum

Nakarat

3.Rüzgârlardan atım var / Şimşekten kanadım var / Göğsümde al yazılı / Gazilik beratım var

Nakarat

4.Rüzgâr bana at oldu / Şimşekler kanat oldu / Eğilin gökler dedim / Bulutlar kat kat oldu

Nakarat

5.Irmaklar gibi taştım / Yalçın kayalar aştım / Hakka şükürler olsun / Geldim sana ulaştım

Nakarat

6.Varsın yansın ocağım / Kurtuldu al sancağım / Bayrağımın altında / Ben hür yaşayacağım

Nakarat

7.Deniz deniz Akdeniz / Suları berrak deniz / Karşımda yar ağlıyor / Gideyim bırak deniz

Nakarat

8. Açıldı kal’a yolu / Göründü Gelibolu / Bırak beni gideyim / Orası yasla dolu

Nakarat

Osmanlı Müziği'nde Külliyat ve Fihristler

ÖNCE SÖZ: KÂR-I NATIK

Kitapla birlikte verilen taşınır bellekte seslendirmeleri bulunan on dört Kâr-ı Nâtık'ı dinlemek için linkteki oynatma listesini tıklayınız.

28 Eylül 1967 Perşembe gecesi Gürmen Türkan’ın evinde yapılmış özel bir kayıt. Necdet Yaşar’ın kendi sunumuyla.

Kayıt için tıklayınız.


Necdet Yaşar OMAR Açılış Töreni'nde bir anısını paylaşıyor.

İcra Heyeti’nin Münir Nurettin Selçuk’un dönemindeki üyelerinden, Türk müziğinin simge icracılarından, Tanburi Cemil Bey ve Mesut Cemil’in günümüzdeki devamı Tanburi Necdet Yaşar’ı 24.10.2017 tarihinde kaybettik. Aynı zamanda OMAR’ın Danışma Kurulu üyesi de olan ve açılış yıllarımızda birçok etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran merhumun anısına nadide bir ses kaydını burada paylaşıyoruz.

Kayıt için tıklayınız.

Yakın zamanda kaybettiğimiz Tülûn Korman hocamız, 8 Nisan 2013'te OMAR'daki "Meşkin Son Hali" faaliyetinde hocası Münir Nurettin Selçuk ile olan hatıralarını anlatıyor. Hocamızı saygı ve özlemle anıyoruz.


 

Beşikten Mektebe, Mektepten Sefere…

GEÇ DÖNEM OSMANLI ÇOCUK MÜZİĞİ

SIRA NO

ŞARKI ADI

GÜFTE

BESTEKÂR

GÜFTE YAZARI

NİNNİLER, İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ-BASİT ŞARKILAR

1

1

Hicaz Ninni

Dağda tavşanlar uyur

Tanburi Cemil Bey

2

2

Umur'un Ninnisi

Uyusun, uyusun, Umur'a ninni

Mehmed Baha

3

3

Türk'ün Ninnisi

Uyu yavrum, görme zalim düşmanların yüzünü

Muallim İsmail Hakkı Bey

Nezihe Muhiddin Hanım

4

4

Anneciğim

Yatağımda uyur iken

Gomidas Vartapet

Ahmed Cevad Bey

5

5

Çocuk Şarkısı / Kukuriku

Güneş battı, akşam oldu

6

6

Kuşlar ve Kış

Küçük kuşlar, küçük kuşlar

İzzeddin Hümayi Bey

7

7

Ankara Ninnisi

Uyan yavrum uyanacak zamandır

İzak Varon

8

8

Sabah

Şafak söktü, çil horozun kalk diyor

Gomidas Vartapet

Mehmed Emin Bey

9

9

Ninni

Uyu cicim işte gece

Musiki Muallimi Cemil Bey

OKUL ÇAĞI ŞARKILARI, OKUL MARŞLARI

10

1

Mektep İlahisi

Ya ilahi başlayalım

Zekâi Dede

11

2

Sabah Sesleri

Namaz vakti sabah erken

Muallim Kâzım Bey

İhsan İlhami Bey

12

3

Buğday

Bana başak oldu beşik

İzzeddin Hümayi Bey

Ali Ulvi Bey

13

4

Bahar Sabahı

Neş’elenin sevinin

İzzeddin Hümayi Bey

Ali Rıdvan Bey

14

5

Yaşamak İçin

Mini mini çocuklarız

Muallim Kâzım Bey

Osman Fahri Bey

15

6

Gurbette

Ey ova dağ aşan incili billur çay

İzzet Ulvi Bey

16

7

Akşam Duası

Bugün dahi mektepte

Nadire Hanım

Kâzım Karabekir

17

8

Çalışalım

Arı gezer çiçek emer

Muallim Kâzım Bey

Ali Ulvi Bey

18

9

İlkbahar

Kuş sesleri yayılır

Gomidas Vartapet

Ali Ulvi Bey

19

10

Papatya

Bahar olsun da seyredin

Gomidas Vartapet

Tevfik Fikret

20

11

Çoban

Çoban kaval çaldı

Muallim İsmail Hakkı Bey

Ziya Gökalp

21

12

Darüleytam İlahisi

Allah'tır kardeşler yaratan gökleri

Mehmed Baha Bey

22

13

Mektepliler Marşı

Mekteplileriz düşmanımız cehl ü atalet

Muallim Kâzım Bey

23

14

Mektep Marşı

Nura açıktır gözümüz

Muallim İsmail Hakkı Bey

24

15

Mektep Neşidesi

Anne gibi şu mektep

Muallim İsmail Hakkı Bey

Sabri Cemil Bey

25

16

Darülmuallimin Marşı

Fikr ordusuyuz meş’al-i irfanla mücehhez

Muallim Kâzım Bey

Tevfik Fikret

26

17

Hürriyet Peşrevi

Renkler

Biçareyim derdim çok

Muallim İsmail Hakkı Bey

27

18

Hep Kardeşiz

Ne paşayız biz ne beyiz

Muallim Kâzım Bey

Tevfik Fikret

28

19

Çalışmak Eğlencedir

Çalış gündüz hem gece

İzzeddin Hümayi Bey

29

20

Çalış Yavrum

Çalış yavrum üşenme

İzzeddin Hümayi Bey

30

21

Papatyalar Şarkısı

Bahar olsun da seyredin

Viyolonist Zeki Bey

Tevfik Fikret

31

22

Çoban ve Çocuk

Güzel çoban bir içim bir yudum su destinden

Mildanzade

Tevfik Fikret

32

23

Lale Diyor ki

Bir çiçeğim adım lale

Mehmed Baha Bey

33

24

Darüşşafaka Marşı

Demadem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret

Zekâi Dede

34

25

Mekteb-i Sultani Marşı

Mamure yurtlarımızdan çıkan siyah duman

Yusuf Hüsnü Bey

35

26

Okul Şarkısı (Rumca)

O Thee ton Foton tis pedias odiğe

Teodoros Papa-Parashu Fokaefs (Foçalı)

36

27

Terakki Şarkısı

Arş ileri arş ileri

Muallim Kâzım Bey

Ali Ulvi Bey

37

28

Mahfiruz Mektebi Marşı

Olalım şems-i maarifle ziyadar-ı sürur

38

29

Hanım Kızlar Marşı

Vatanımız bahçedir bizler onun gülleri

Muallim İsmail Hakkı Bey

39

30

Adile Sultan Mektebi Marşı

Mai boğazın safha-yı siminine

40

31

Musiki Talebesi

Sevgilim muzıka dersi

M. Sahip

41

32

Bir Balo Maskarası

Gökte yıldız kümesi

M. Sahip

MARŞLAR, VATAN-KAHRAMANLIK KONULU ŞARKILAR

42

1

Sivastopol Marşı

Sivastopol önünde yatan gemiler

Rif'at Bey

43

2

Türk Marşı

Ey Türk yurdu üstüne düşman at salmış

Nezih Bey

44

3

Ana Marşı

Ey oğullar düşmanlara Allah diye saldırın

Ruyidilber İsmet Hanım

Ruyidilber İsmet Hanım

45

4

Nihavend Marş

Ana harp ilan oldu

Bimen Efendi

46

5

Millî Türkü

Sen anamızsın vatan

Leyla Hanım

Leyla Hanım

47

6

Asker Türküsü

Yaslı gittim şen geldim

Leyla Hanım

Samih Rifat Bey

48

7

Ana Türküsü

Yurduma düşman doldu

Ali Rifat Bey

49

8

Sefer Türküsü

Sabahtan kalktım güneş parlıyor

Ali Rifat Bey

50

9

Şehidin Feryadı

Köyümün bucağından

Niyazi Bey

Niyazi Bey

51

10

Rumeli Marşı

Rumeli'nin dağları var

Hafız Mustafa Efendi

52

11

Millî Marş

Düşman yine diş gösterdi gidiyorum askere

İhsan Hanımefendi

53

12

Anadolu Yetim Şarkısı

Uyan yavrum sabah oldu

Destancı Mehmed Selahattin
İÜ OMAR İcra Heyeti

Şef Gönül Paçacı Tunçay

Konuk İcracılar:

Güzin Değişmez (Solist)

Ahmet Erdem Yavuz (Kanun)

Zapyon Özel Rum Okulu Öğrencileri

İÜ Itrî Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri

Manisa Şehzadeler İlçesi Selimşahlar Ertürk Ortaokul Öğrencileri

İÜ Rektörlük Mavi Salon
16 Haziran 2021


İÜ OMAR İcra Heyeti:

​Gönül PAÇACI TUNÇAY (Şef – Sanatçı Öğretim Elemanı)

Alper AKARYILDIZ (Ses)

Alper ASUTAY (Sîne-keman)

Caner CAN (Kanun)

Mine Yener CAN (Tanbur)

Onur ÇİÇEK (Ritim)

Ömer Şahin EREN (Ney)

Işık ERSİN (Ses)

Lebriz GÜNER GUNCA (Ses)

Hasan KİRİŞ (Ses)

Nilay KULAKSIZ (Ses – Sanatçı Öğretim Elemanı)

Burak MALÇOK (Ney)

Fatih OVALI (Tanbur)

Enis TOMBUL (Ses)