Kayıtlar

CD-KİTAPÇIK TANITIM ETKİNLİĞİ

          Serhanende Nurettin Çelik ve İÜ OMAR İcra Heyeti Tarafından “Suzidil Faslı” 


Program Akışı

1.    BÖLÜM: NURETTİN ÇELİK VE HOCALARININ ESERLERİNDEN ÖRNEKLER
Şef: Gönül Paçacı TunçayHanende ve Kemanî Agopos Alyanak’ın (1875-1964) Eserleri

- Mahur Şarkı - Ağır Aksak “Geçti eyvah bir hayal oldu saadet demleri”

Hüzzam makamına geçiş taksimi: Burak Malçok (Ney)

- Hüzzam Şarkı - Ağır Aksak “Bırakıp bizleri mahzun u mükedder o melek”
- Hüzzam Şarkı - Sengin Semai “Hicranla geçen ömrüm hep elemle kaldı”
- Hüzzam Şarkı - Türk Aksağı “Sevda-zede kalbim işte sana bağlandı bu kış”
Bestenigâr taksim: Caner Can (Kanun)
  
Hanende Ali İçinger’in (1886-1976) Eserleri
 - Bestenigâr Şarkı - Sengin Semai “Hicranımı söyler sana udumdaki teller”
 - Evc Şarkı - Ağır Aksak “Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi” 
   Acemaşiran taksim: Mine Yener Can (Tanbur)
 
          Serhanende Nurettin Çelik’in (1939) Eserleri
- Acemaşiran Şarkı - Aksak“Hicranımı söyler sana udumdaki teller”
    Kürdilihicazkâr taksim: Nağme Yarkın (Klasik Kemençe)
- Kürdilihicazkâr Şarkı - Düyek “Aşkımın silinmez ateşi”

İÜ OSMANLI DÖNEMİ MÜZİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (OMAR) ve SABANCI MÜZESİ işbirliği ile 10 Kasım 2019 günü Emirgan Sabancı Müzesinde gerçekleştirilen “MÜZEDE TARİHİN SESİ” başlıklı konserlerin ilki olan Arşiv Kayıtlarından Ses ve Görüntülerle - “Atatürk’ün Anısına” belgesel-konserinin ilk eseri:


         M. Nurettin Selçuk / Rast-Segâh Ağıt “Yok gayrı bizlere uyku dinek

(Atatürk’ün ölümü üzerine Behçet Kemal ÇAĞLAR tarafından yazılmış olan bu şiir, ünlü ses sanatkârı, bestekâr ve İcra Heyeti şefi Münir Nurettin Selçuk tarafından bestelenmiş ve seslendirilerek kaydedilmiştir. Giriş bölümü serbest üslupta, usûl kullanılmadan bestelenen eser uzun yıllar sonra -İcra Heyeti’nin eski şeflerinin ses kaydına iştirakiyle- yeniden seslendirilmiştir).


İÜ OMAR Türk Müziği İcra Heyeti
ŞEF: Gönül PAÇACI TUNÇAY

SESLER
Lebriz GÜNER GUNCA / Oya İŞBOĞA KILIÇ / Merve UTANDI KALKAN / Nilay KULAKSIZ 
Işık ERSİN / Hasan KİRİŞ / Serhat OSKAY / Enis TOMBUL 

SAZLAR
Caner CAN (Kanun) / Ömer Şahin EREN (Ney) / Burak MALÇOK (Ney) / Fatih OVALI (Tanbur) / Pınar SOMAKÇI (Kanun) / Nağme YARKIN (Klasik Kemençe) / Oray YAY (Daire) / Mine YENER (Tanbur) 

Bir sahafta bulunarak Kasım Kocabaş tarafından 1 Mayıs 2020 tarihinde OMAR'a gönderilen dört el yazması marştan birini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle paylaşıyoruz.

             OMAR'ın rutin faaliyetlerine gösterilen alakanın yanı sıra, böylesi bir duyarlık hepimizi memnun etti. Tüm dünyada yaşanan bu zorlu süreç nedeniyle geç de olsa bu marşları yeniden yazarak OMAR'ın prova mekânında kaydettik.

             Cumhuriyetimizin yıl dönümünü, paylaştığımız Cumhuriyet Marşı vesilesiyle OMAR ailesi olarak kutluyoruz.

Cumhuriyet Marşı

Beste: İsmail Fenni

Seslendiren İÜ OMAR İcra Heyeti

Şef: Gönül Paçacı Tunçay


Mümkün Mertebe: Osmanlı'dan Günümüze Müziğimizde Yenileşme


İcracılar:
Hasan Esen (Klasik Kemençe) - TRT İstanbul Radyosu
Sadreddin Özçimi (Ney) - Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Ar. ve Uyg. Topluluğu
Özer Özel (Tanbur) - Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
M. İhsan Özer (Kanun) - Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Mutlu Torun (Ud) - Haliç Üniversitesi Konservatuarı
Fahrettin Yarkın (Bendir, Daire) - TRT İstanbul Radyosu (Emekli)

Bu repertuarda yer alan eserler, OMAR’ın V. Yaz Okulunda işlenen temel konu etrafında düşünülerek oluşturulmuş bir bütündür. Bu ses kayıtlarıyla, 19. yüzyılın geleneğe daha bağlı ve bazen de direnen müzik yapısının estirdiği rüzgârı, Tanzimat’ın ikili düşünce yapısının yansımalarını ve düpedüz modernleşme denebilecek değişimleri barındıran eserleri bir arada sunmayı hedefledik. Aslında bu çerçeve etrafında sunulabilecek çok daha fazla eser olduğunu, burada değişimi “Mümkün Mertebe” hissettirebilecek bir özetin hedeflendiğini belirtmek isteriz. 


“Osmanlı’dan günümüze müziğimizde yenileşme” konusunu eksene aldığımız OMAR 5. Uluslararası Yaz Okulu kapsamında hazırlanan bu çalışmada yaz okulumuzda ders veren, ülkemizin yetiştirdiği en önemli sazendeler yer aldılar. Bu ses kayıtları, İÜ OMAR’ın T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen “Tarihi Türk Müziği Araştırmaları ve Multimedya Arşivi (OMARŞİV)” projesi kapsamında kültür hizmeti olarak hazırlanmıştır.

TRT2'nin yayınladığı, OMAR İcra Heyetinin de müziklerini seslendirdiği "Çocuklara Yadigâr" programının bölümleri için tıklayınız.

Daha önce yayımlamayı vadettiğimiz üzere 1928 öncesi yayımlanmış nadir bir yaprak nota örneği olan "Teşrifiye Marşı"nı İÜ OMAR'da kaydettik.​Ey esir bir milleti azmiyle yoktan var eden
Sensin ol dahi ki mefkûrendir azat eyleyen
Ey kudûmu milletin bağrında hasret söndüren
Yümn ile binler safa geldin sen ey Gazi Paşa
Çok yaşa binler yaşa daim yaşa Gazi Paşa

Ey mevhibe-i arş-ı mualla-yı hakikat
Gördük seni görmüş gibi bir kâbe-i izzet
Hürmet o semavat-ı deha vus'üne hürmet
Evlad-ı vatan rahına müştakın olanlar
Millet seni şükran ile minnetle selamlar
Yümn ile binler safa geldin sen ey Gazi Paşa
Çok yaşa binler yaşa daim yaşa Gazi Paşa


Nota  Gönül Paçacı Tunçay'ın arşivinden alınmıştır.

Mix&Mastering: Burak Malçok

OMAR İcra Heyeti

Seslendirenler:

Hanendeler:
Enis Tombul
Hasan Kiriş
Hüseyin Işık Ersin

Ney: Burak Malçok
Tanbur: Mine Yener
Kanun: Caner Can
Bendir: Oray YayONLAR DA ÇOCUKTU…


Türkiye demokrasi tarihinin en önemli adımlarının başında gelen Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde, 23 Nisan’dan çok öncelerden bir güfte ve melodiyi paylaşarak gerisinde yatan zor şartları ve fedakârlıkları yansıtmak istedik. Tarihimizin en karmaşalı ve zor döneminde, o en acı duraklardan biri olan Balkan Harbi yıllarında söylenmiş bir türkü/marş bu. 

Çeşitli zamanlarda ve cephelerde süren mücadelelere katılan gençlerin nüfusunun hiç az olmadığı şartları temsilen, 

Bugünün kıymetini bilmek için…


 Videoda paylaştığımız belgeler hakkında

1- Rumeli Marşı - Mekteb-i Tefeyyüz Musiki Muallimi Hafız Mustafa Efendi  (Videoda seslendirilen)
(Mekteb Marşları 2. forma, Şamlı Selim yayını)

Kayıtta okunan güfteler:

Rumelinin dağları var
Ne güzeldir şimdi ağlar
Hani senin evlatların
Kesildi mi kanatların

Ağlama sen garip vatan
Biz geliriz sana inan

Dağlarında baykuşlar var
Ocağında matem çağlar
Hani bizim güzel bayrak
Yere düşmüş hicranlar var

Ağlama sen garip vatan
Biz geliriz sana inan

2- Rumeli Türküsü başlıklı ve 15,5 x 21,5 cm boyutlarındaki bir karta basılmış olan fotoğraflı nota muhtevası bakımından nadir ve önemli bir malzemedir. Ön yüzünde marşın sahnelenişini gösteren bir fotoğraf ve arkada bu temsili açıklayan bir metin mevcuttur:


Bedbaht Rumeli, Türk ağlıyor!...

Muharriri Behram Altay, Bestekârı Behram Altay.

Bu türkü nasıl söylenir? Resimde görüldüğü gibi duvara siyaha boyanmış Rumeli haritası ta’lik edilir. Haritanın altına Osmanlı bayraklarını hamil bir kız durur, bu vatanı temsil eder. İki sıra çocuk dizilir, hariçten görünmek için orta yer açık bırakılır. Çocuklardan birisi Rumeli’ne hitaben söylemeye başlar. Kenardaki çocuklar yalnız ‘Ağlama sen garip vatan / Biz geliriz sana inan!’ mısralarını birazdan tekrar ederler. Zîrdeki resim Bursa Darülmuallimini Tiyatro Salonu’nda Rumeli Türküsü’nü söylediklerini gösterir. Orta yerdeki eserin sahibi Altay Bey’dir. Rumeli Türküsü Bursa Tiyatrosu’nda Darülfünun Salonu’nda, Şemsü’l-mekatib müsamerelerinde müteaddid defa söylenerek pekçok alkışlanmıştır.

15 Nisan, ülkemizin ve uluslararası müzik camiasının en önemli sanatçılarından olan, Devlet Operasının emekli solisti, aynı zamanda OMAR'ın Danışma Kurulu üyesi büyük üstad Leonidas Asteris'in isim günüydü. Ulusumuzun tarihî geçmişinde önemli yer tutan farklı din ve etnisiteye mensup toplumlardan Ortodoks Rum Cemaati'nin, günümüzde yaşayan mümtaz üyelerinden Leonidas Asteris birkaç yıldır süren rahatsızlığı sebebiyle hastanede yatmakta. Kendisine bu vesileyle şifa dileklerimizi iletmek ve OMAR'a verdiği değerli katkılardan bir örnek sunmak üzere 4 Haziran 2013'te gerçekleşen İKSV İstanbul Festivali kapsamındaki "Hüsn ü Aşk" başlıklı konserden iki icrasını paylaşmak istiyoruz. 
İlk videoda konserde solo olarak okuduğu bir Bizans İlahisi, ikinci videoda ise konserin finalinde diğer solistler Ahmet Özhan ve Münip Utandı ile okuduğu III. Selim'in Hüzzam Şarkısı yer alıyor.
-İKSV İstanbul Festivali,
-Hüsn ü Aşk Konseri, 
-İÜ OMAR İcra Heyeti (Şef Gönül Paçacı Tunçay),
-Galata Mevlevihanesi, 4.6.2013
Farklı bir kaynaktan Çanakkale Marşı I

Aslen Yafa doğumlu olan ve 20. asır başlarında İstanbul’a gelerek müzik yayıncılığına başlayan Şamlı Selim’in geniş yayın yelpazesi içinde 

Risâle-i Mûsıkiye yâhud Mûsıki Gazetesi - Chant Turc

veya

Risâle-i Mûsıkiye yâhud Müntehib Nota Parçaları - Chant Turc

başlığıyla yayımlanan küçük boy bir yaprak nota serisi vardır.

ÇANAKKALE MARŞI

Beste: Kemani Kevser Hanım

Usul: Düyek

Edirne’den çıktım başım selamet

Harbe dahil olmadan koptu kıyamet

Of gençliğim eyvah

Çanakkale’sinde vurdular beni

Nişanlımın mendiline sardılar beni

Of gençliğim eyvah

İstanbul’dan çıktım başım selamet

Çanakkale’ye varmadan koptu kıyamet

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içini duman bürüdü

Kırk altıncı fırkanın namı yürüdü

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Analar babalar ümidi kesti

Of gençliğim eyvah

Kaynak: Risale-i Musikiye, No: 13, Şamlı Selim


Ses kaydını yayınladığımız nota bu serinin 13. Notasıdır.​
Farklı bir kaynaktan Çanakkale Türküsü II

18 Mart’ın anlam ve önemine binaen İÜ OMAR’da prova salonunda yapılan kaydı yayınlıyoruz.
Kanun: Caner Can
Ses: Hasan Kiriş

Bilinen büyük müzik yayıncılarının yanı sıra İstanbul'da müzik yayıncılığı yapan Ali Rızâ Muzıka Mağazası adındaki kuruluşun Gıdâ-yı Rûh başlıklı, küçük boy ve “Müntehâb Şarkı ve Kantolar” ibaresiyle yayımladığı çok sayıda nota mevcuttur. Yayın tarihi belli olmayan ve her on beş günde bir neşr olunan notalar, Babıâli civarında Hakkâk Ütüciyan Matbaasında basılmıştır.

Ses kaydını eklediğimiz nota bu seri içinde 19 numarada yayımlanmıştır.


ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Edirne’den çıktım başım selamet

Çanakkale’ye vardım koptu kıyamet

Ah gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Anne ben gidiyorum düşmâne karşı

Ah gençliğim eyvah

Çanakkale içinde duman bürüdü

On birinci fırka harbe yürüdü

Ah gençliğim eyvah

Gıda-yı Rûh, NO:19 (Ali Rıza Muzıka Mağazası)


Farklı bir kaynaktan Çanakkale Türküsü III

18 Mart münasebetiyle, farklı bir makam ve melodik yapıda olan bir notanın İÜ OMAR prova salonunda yapılan kaydını yayınlıyoruz.
Kanun: Caner Can
Tanbur: Mine Yener
Ses: Işık Ersin – Enis Tombul

İstanbul’da müzik neşriyâtının en önemli isimlerinden olan Kudmanîzâde Şamlı İskender, kardeşlerinin arasında en uzun süre yayıncılık yapan isimdir. Yazı inkılâbından sonra da sürdürdüğü uzun yayıncılık döneminin en yaygın bilinen serisi Müntehabât başlığıyla yayımlanmış olan küçük boy yaprak notalardır.
Ses kaydını eklediğimiz nota bu seri içinde 741. numarada yayımlanmıştır.

Güfte: Florinalı Nâzım Bey
Beste: Şevket Gavsi Bey

Mahur Çanakkale Türküsü
1
Çanakkale Kâbe gibi uludur
Toprakları şehitlerle doludur
Kırılan hep orda düşman koludur
Nakarat
Türk sinesi ne metin bir cevhermiş
Yüz binlerce gönüllere sipermiş

 5
Esatirî kahramanlar meşhedi
Aranırsa burasıdır ebedi
Yüzbinlerce düşmanları mahvetti
Nakarat
Çanakkale anılıyor haşyetle
Tarih burda anılıyor hürmetle
Dârülelhan hocalarından Kemanî ve Rebabî Eyyubî Mustafa (Sunar) Bey'in bestelediği, güftesi Ömer Lütfi Bey'e ait olan rast makamındaki marşın notalarını ve ses kaydını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yayınlıyoruz. Marşın melodisi Şamlı İskender yayını Müntehabât notaları içinde 524 numaralı yaprakta ve Mustafa Bey'in yazdığı Alaturka Keman Muallimi (İstanbul, 1340/1924) adlı metodun son sayfasında yayımlanmıstır. 

Notalara merkezimizin arama karşılaştırma portalı olan omarsiv,istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ses kaydı Türk Müziği İcra Heyeti tarafından 23 Ekim 2019 Çarşamba günü OMAR'da prova mekânında yapılmıştır.


Marşın Güftesi:


Etti Cumhuriyeti tesis ulu Türk milleti
Payidar etsin cihanda Hakk bu âli kuvveti
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün ra'yeti
Mustafa Gazi Kemal'in unutulmaz himmeti

Ordusuyla yurdu mahfuz eylesin Rabb-i Hudâ
Bizleri âli zaferden etmesin asla cüdâ
Bin yaşa Cumhurreisi ey büyük Gazi Paşa
Eyliyor millet teşekkür orduya subh u mesâ

OMAR VI. Uluslararası Yaz Okulu münasebetiyle, onur konuğumuz duayen kemençevi İhsan Özgen hocamızın Kani Karaca'ya eşlik ettiği özel bir kayıdı yayınlıyoruz. (25 Kasım1992 Cemal Reşit Rey Konser Salonu)Ölümünün 15. yıldönümü münasebetiyle Kâni Karaca'yı rahmetle anarken:

Merhumun Ruy-i Irak Makamı'ndaki seyrini kendisinden, bu makamdaki saz semaisini de İÜ OMAR İcra Heyeti Saz Sanatçıları'ndan sunuyoruz.


19 Mayıs’ı Hazırlayan Yıllardan Bir Beste: “Asker Türküsü”


Mustafa Kemal Paşa’nın zafer yoluna çıkması ve ünlenmesi Çanakkale ile başlamıştır. Sâmih Rıfat Bey’in yazdığı ve Leyla Hanım’ın Hicaz makamında bestelediği bu eser dinlenildiğinde, günümüzde bilinen melodik yapı ve formdan tamamen farklı olduğu görülecektir.Seslendiren: İÜ OMAR İcra Heyeti
Sanat Yönetmeni: Gönül Paçacı
Kayıt: Ada Stüdyo (İstanbul, Ocak 2019)


Kaynak: Külliyât-ı Mûsıkiyye – Üstâde-i elhân-âşina Leyla Hanımefendi’nin Sânihâtından

Üçüncü Defter, Kudmanîzade Şamlı İskender, İstanbul (Tarihsiz, 1928 öncesi), s.94-95


                                                             (Çevrimyazısı)

                                                          Asker Türküsü

Güfte: Sâmih Rıfat Bey’in                                                                         Beste: Leyla Hanım’ın

1.Yaslı gittim şen geldim / Aç koynunu ben geldim / Bana bir yudum su ver / Çok uzak yoldan geldim

Nakarat: Yürü ey şanlı Gazi / Kılıcı kanlı Gazi / Seni Meriç bekliyor / Büyük ünvanlı Gazi

2.Korkma açıl şen yurdum / Dağlara ordu kurdum / Açık denizlerine / Süngümle kilit vurdum

Nakarat

3.Rüzgârlardan atım var / Şimşekten kanadım var / Göğsümde al yazılı / Gazilik beratım var

Nakarat

4.Rüzgâr bana at oldu / Şimşekler kanat oldu / Eğilin gökler dedim / Bulutlar kat kat oldu

Nakarat

5.Irmaklar gibi taştım / Yalçın kayalar aştım / Hakka şükürler olsun / Geldim sana ulaştım

Nakarat

6.Varsın yansın ocağım / Kurtuldu al sancağım / Bayrağımın altında / Ben hür yaşayacağım

Nakarat

7.Deniz deniz Akdeniz / Suları berrak deniz / Karşımda yar ağlıyor / Gideyim bırak deniz

Nakarat

8. Açıldı kal’a yolu / Göründü Gelibolu / Bırak beni gideyim / Orası yasla dolu

Nakarat

Osmanlı Müziği'nde Külliyat ve Fihristler

ÖNCE SÖZ: KÂR-I NATIK

Kitapla birlikte verilen taşınır bellekte seslendirmeleri bulunan on dört Kâr-ı Nâtık'ı dinlemek için linkteki oynatma listesini tıklayınız.

Pek yakında sizlerle..

28 Eylül 1967 Perşembe gecesi Gürmen Türkan’ın evinde yapılmış özel bir kayıt. Necdet Yaşar’ın kendi sunumuyla.

Kayıt için tıklayınız.


Necdet Yaşar OMAR Açılış Töreni'nde bir anısını paylaşıyor.

İcra Heyeti’nin Münir Nurettin Selçuk’un dönemindeki üyelerinden, Türk müziğinin simge icracılarından, Tanburi Cemil Bey ve Mesut Cemil’in günümüzdeki devamı Tanburi Necdet Yaşar’ı 24.10.2017 tarihinde kaybettik. Aynı zamanda OMAR’ın Danışma Kurulu üyesi de olan ve açılış yıllarımızda birçok etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran merhumun anısına nadide bir ses kaydını burada paylaşıyoruz.

Kayıt için tıklayınız.

Yakın zamanda kaybettiğimiz Tülûn Korman hocamız, 8 Nisan 2013'te OMAR'daki "Meşkin Son Hali" faaliyetinde hocası Münir Nurettin Selçuk ile olan hatıralarını anlatıyor. Hocamızı saygı ve özlemle anıyoruz.