Darülelhan ve Sonrası Taş Plak Kayıtları

3089 Bektaşî Nefesi / Anonim “Gel gel yanalım âteş-i aşka” (Hüseyin Baba)

6559 Şevkutarab Tevşih / Zekai Dede ‘’Bir muazzam padişahsın’’ Farklı Akort (Erkek Sesi)

6558 Segah İlahi / Anonim ‘’Bu aşk bir bahr-i ummandır’’ (Erkek Sesi)

6380 Şevkutarab Tevşih /Zekai Dede ‘’Bir muazzam padişahsın’’ (Erkek Sesi)

6378 Rast Tevşih / Zakir Ahmed Efendi ”Bu şeb hurşid-i evreng-i risalet geldi dünyaya” (Darülelhan Heyeti)

5964 Dilkeşhaveran Salâ / Hatip Zâkirî Hasan Efendi “Essalat ü vesselamü aleyk” (Suphi Ezgi ?)

5595 Şehnaz İlahi / Dede Efendi ‘’Yürük Değirmenler Gibi Dönerler’’ (Darülelhan Heyeti)

5254 Bektaşî Nefesi / Anonim ‘’Kaf’ü nun hitabı izhar olmadan’’ (Darülelhan Heyeti)

3162 Rast Tevşih ‘’Merhaba ey mevlid-i’’ (Hafız Yaşar)

3161 Çargâh Tevşih / Aziz Mahmud Hüdai ’’Kudumun Rahmeti Zevku Safadır’’ (Hafız Yaşar)

3160 Hicaz Tevşih / Çalakzâde Şeyh Mustafa Efendi ”Tende canım canda cananım” (Hafız Yaşar)

3159 Uşşak İlahi / Hacı Faik Bey “Sivadan kalbini pâk et gönül mir’at-ı rahmandır” (Hafız Yaşar)

3096 Bektaşi Nefesi / Anonim “Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi” (Hüseyin Baba)

3095 Bektaşi Nefesi / Anonim “Eşrefoğlu al haberi” (Hüseyin Baba)

3094 Bektaşi Nefesi / Anonim “Ol melâmet hırkasını kendim giydim eynime” (Hüseyin Baba)

Not: Eserlerin başında yer alan numaralar, taş plakların seri numaralarıdır.

2157 Horon (Sözsüz), Rizeli Sadık (Aynacı), Kemençe (Karadeniz)

2158 ”Ha buranın ekini”, Rizeli Sadık (Aynacı), Kemençe (Karadeniz)

2214 ”Kaleden kaleye şahin uçurdum (Temur Ağa)”, Rizeli Sadık (Aynacı), Kemençe (Karadeniz )

12067 ”Kaleden kaleye şahin uçurdum (Temur Ağa)”, Rizeli Sadık (Aynacı), Kemençe (Karadeniz) Bu numara ile tekrar kaydedilmiştir.

2256 ”Başını eydirmiyesin (Nevruz Gelin)”, Hulusi, Bağlama (Niğde )

2257-1a ”Kadir mevlâm da senden bir dileğim var”, Hulusi, Bağlama (Çukurova)

2258 ”Martinim atılmayor”, Ahmet Hulusi-Hacı Yaman, Bağlama (Niğde)

2259-1b ”Kaşların karesine”, Hulusi, Bağlama (Niğde)

2775 ”Keten gömlek kıvırcık”, Hulusi, Bağlama (Niğde)

2776-2a ”Odaları Sıvalı (Fadime)”, Hulusi, Bağlama (Niğde)

2777 ”Pencereden kar geliyor”, Hulusi, Bağlama (Niğde)

2778 ”Bostana su bağladım”, Hulusi, Bağlama (Niğde)

2916 ”Rahmet yağar da ışılaşır saylağı”, Hulusi, Bağlama (Niğde)

3372-3a ”Her seher vaktinde (Bülbül)”, Ahmet Çavuş, Bağlama-Kaşık (Ürgüp)

3373-3b ”Gafilin gelirse başına bir iş”, Ahmet Çavuş, Bağlama-Kaşık (Ürgüp)

5187 ”Harmandalı Zeybeği” Yahya ve Arkadaşları – Cura, Kabak Kemane, Darbuka (Ödemiş)

5196 ”İki Parmak Zeybeği” Yahya ve Arkadaşları – Cura, Kabak Kemane, Darbuka (Ödemiş)

5199 ”Lale der ki kimsede yoktur benim rengim -Çiçeklerin Dili” Erkek Sesi, Cura (Ödemiş)

5270 ”Seherde ağlayan bülbül” Âşık Veysel – İbrahim – Bağlama (Sivas)

5271 ”Mecnunum leylamı gördüm” Âşık Veysel- İbrahim – Bağlama (Sivas)

5272 ”Dedim dilber didelerin ıslanmış” Âşık Veysel- İbrahim – Bağlama (Sivas)

5273 ”Yüce dağ başında kar var buzunan” Âşık Veysel? – İbrahim? – Bağlama (Sivas)

5274 ”Havalanma telli durna” Âşık Veysel – Bağlama (Sivas)

5275 ”Yiğitler silkinip ata binende” Âşık Veysel-İbrahim – Bağlama (Sivas)

5388 ”Diyarbakır dolar şimdi” Uzun Hava, Canyakan Süleyman – Bağlama (Diyarbakır)

5389 ”Mehmet Çavuş Ağıtı ” Canyakan Süleyman – Bağlama (Diyarbakır)

5390 ”Suyu da saldım gamışa” Canyakan Süleyman – Bağlama (Diyarbakır)

5391 ”N’edem anam” Canyakan Süleyman – Bağlama (Diyarbakır)

5460 ” Asmalar da aman kol uzatmış” Bayan Belkıs – Bağlama (Kayseri)

5464 ”Küsme Kibarım Oyun Havası” Âşık Ahmed – Bağlama (Kayseri)

5465 ”Ayşem nerden geldin, yayladan” Bayan Belkıs – Bağlama (Kayseri)

5468 ”Burçak Tarlası – Çerkez Oyun Havası” Âşık Ahmed – Bağlama (Kayseri)

5479 ”Koca Arap Zeybeği” Münir Efe – Bağlama, Darbuka (Söke)

5492 ”Kadıoğlu Zeybeği” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

5493 ”Ula Zeybeği” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

5495 ”Kerem der ki dağ üstünde –Sözsüz” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

5495 ”Kerem der ki dağ üstünde” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

5525 ”Başım ağrıyor” Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon)

5526 ”Suya yolladım seni” Erkek Sesi – Kemençe (Karadeniz)

5527 ”Doldurdum martinimi” Sürmeneli Kemal-Rizeli Sadık – Kemençe (Trabzon)

5528 ”Yakdı canımı senin işlerin” Sürmeneli Kemal – Kemençe (Sürmene)

5571 Tekirdağ güreş meydanında pehlivanların takdimi (Müziksiz) – Topal İsmail

5572 ”Pehlivan Havası 1” Topal İsmail – Davul, Zurna (Tekirdağ)

5573 ”Pehlivan Havası 2”Topal İsmail – Davul, Zurna (Tekirdağ)

5574 ”Pehlivan Havası 3” Topal İsmail – Davul, Zurna (Tekirdağ)

5575 ” Pehlivan Havası 4” Topal İsmail – Davul, Zurna (Tekirdağ)

5579 ”Kaval Havası – Çerkeş Oyun Havası” Çerkeşli İsmail – Dilsiz Kaval(Çerkeş)

5580 ”Kaval Havası – Genç Osman” Çerkeşli İsmail – Dilsiz Kaval (Çerkeş)

5582 ”Kaval Havası – At Oyunu” Çerkeşli İsmail – Dilsiz Kaval (Çerkeş)

5583 ”Kaval Oyun Havası” Çerkeşli İsmail – Dilsiz Kaval (Çerkeş)

5628 ”Keklik idim vurdular” Âşık Veysel – İbrahim – Bağlama (Sivas)

5629 ”Eğer benim ilen gitmek dilersen” Âşık Veysel – İbrahim – Bağlama (Sivas)

5630 ”Dostum beni niçin zar incidirsin” Âşık Veysel – İbrahim – Bağlama (Sivas)

5631 ”Az giderim uz giderim” Âşık Veysel- İbrahim – Bağlama (Sivas)

5632 ”Bahçelerde hıyar, nazik nazik soyar” Âşık Veysel – İbrahim – Bağlama (Sivas)

5633 ”Şu dağlar” Âşık Veysel – İbrahim – Bağlama (Sivas)

5634 ”Ak gül (Ağgül) seni camekânda görmüşler” Âşık Veysel-İbrahim – Bağlama (Sivas)

5635 ”Değmen bana yarelerim sızılar” Âşık Veysel-İbrahim – Bağlama (Sivas)

5678 ”Kiremitten su damlar” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5679 ”Posta yollarını dolanıyorum” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5680 ”Şu Sille’nin ufak tefek taşları” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5681 ”Kayseri Kasap Havası” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5682 ”Hayvanat Destanı 1” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5683 ”Hayvanat Destanı 2” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5695 ”Erzurum Barı” Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum)

5696 ”Hakkâri Barı” Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum)

5697 ”Hoş Bilezik Barı” Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum)

5698 ”Nâre Barı” Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum)

5701 ”Çingene Barı” Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum)

5702 ”Hançer Barı” Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum)

5703 ”Malatya Oyun Havası ” Davul, Zurna (Malatya)

5704 ”Malatya Oyun Havası – Berde ” Davul, Zurna (Malatya)

5718 ”İslamoğlu da derler senin şanına efem” Tılı Murad – Üç Telli Cura (Bolvadin)

5719 ”Ben bir Köroğlu’yum dağda gezerim” Tılı Murad – Cura (Bolvadin)

5720 ”Gara da goçun gündüzü” Tılı Murad – Cura, Kaşık (Bolvadin)

5721 ”Çemberim dalda kaldı” Tılı Murad – Cura, Kaşık (Bolvadin)

5722 ”Akmaz iken kötü çaylar – Ümmü Gelin” Tılı Murad – Cura (Bolvadin)

5723 ”Biriktiler boyvodalar gadılar” Tılı Murad – Cura (Bolvadin)

5724 ”(Anam) Buna gara sevda derler de hep gelir başa” Nevşeirli Cafer – Bağlama (Niğde)

5725 ”Mustafam (Yine yeşillendi)” Nevşehirli Cafer – Bağlama, Kaşık (Niğde)

5813 ”Altın tas içinde kınam ezdiler-Gelin ağlatma havası” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5814 ”İki avrat türküsü” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5815 ”Benli Cennet gider suya” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5816 ”Gesi bağlarının gülleri mavi” Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri)

5817 ”Nenni dersem uyurm’ola” Kadın Sesi (Yozgat)

5818 ”Yüreğim yâreli de hele görseniz-Ağıt” Kadın Sesi (Yozgat)

6003 ”A benim arslan yarim” Acıbademli Sabri – Bağlama (Acıpayam)

6065 ”Tamzara’nın üzümü” Piçoğlu Osman – Kemençe (Giresun)

6066 ”Altunu bozdurayım – Giresun Karşılaması’’ Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon)

6068 ”Giresun içinde vapur bağırıyor – Eşref Bey” Piçoğlu Osman – Kemençe (Giresun)

6069 ”Irmağın kenarında yılanın gedikleri” Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon)

6070 ”Öldüm yar diye diye – Fadimem” Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon)

6071 ”Trabzon Sıksara Oyun Havası” Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon)

6072 ”Trabzon’dan çıktı uzun yazılar – İskele Kahya Havası” Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon)

6111 ”İki durnam vardır allı kareli” Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir)

6112 ”Yavru şahin” Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir)

6113 ”Kızılırmak parça parça olaydın” Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir)

6114 ”Seher yeli her yellerin başısın” Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir)

6115 ”Bayram günü gelir camiye gider eller” Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir)

6116 ”Gova gova indirdiler dağlardan” Uzun Hava, Bağlama (Nevşehir)

6117 ”Şu yaylalardan aşar aşar giderim” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

6118 ”İnce Mehmed martin takmış koluna” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

6119 ” Kadıoğlu Zeybeği” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

6120 ”Köroğlu-Yüce dağ başında duman belirdi” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

6121 ”Bağlamam var üç telli” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

6122 ”Ne ötersin bülbülüm garip garip Çukurova’da” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

6123 ”Mestine yavrum mestine” Erkek Sesi – Bağlama, Kaşık (Isparta)

6124 ”Köprünün altı buzlar” Erkek Sesi – Bağlama (Isparta)

6125 ”Ağlatırsın güldürmezsin sen beni” Ulalı Ali Rıza – Bağlama (Isparta – Ula)

6126 ”İnce midir mertel? midir saçları” Erkek Sesi – Bağlama (Isparta)

6127 ”Menekşe Zeybeği” Erkek Sesi – Bağlama (Isparta)

6128 ”Zeybek” Bağlama (Isparta)

6129 ”Acıbadem Zeybeği – Acıpayam Zeybeği” Bağlama (Isparta)

6130 ”Ger Ali – Küçükkuycak’tan çıktım efeler” Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula)

6131 ”Sevda dedikleri bir kuru yaydır” Uzun Hava – Bağlama (Kastamonu)

6132 ”Karanfilim dağ başında çanakta” Erkek Sesi – Bağlama (Kastamonu)

6133 ”Şu çırdaktan gece geçdim” Erkek Sesi – Bağlama (Kastamonu)

6134 ”Sepetçioğlu bir ananın kuzusu” Erkek Sesi – Bağlama (Kastamonu)

6135 ”Ördeğ isen göle gel” Erkek Sesi – Bağlama (Kastamonu)

6190 ”Aman aman – Şerife Hanım” Bağlama

6192 ”Ala kilime sardığım” Nenni – Yzb. Zade Ali Bey (Niğde)

6393 ”Açıldı kabrimin siyah kitabı – Hayat Destanı” Erkek Sesi – Bağlama

6394 ”Ala gözlerini sevdiğim dilber” Erkek Sesi – Bağlama

6398 ”Anama söyleyin damda yatmasın” Uzun Hava (Niğde)

6399 ”Dağda çıktım bir geyiğin avına” İbrahim Efendi – Bağlama (Urfa)

6432 ”Atım kara ben kara” Erkek Sesi – Bağlama

6433”Arzu ile Kanber – Yıkılası bu adam” Erkek Sesi – Bağlama

22240 ”Balıkesir Zeybeği” Tanburacı Osman Pehlivan – Tanbur (Balıkesir)

22241 ”Köy kadın oyun havası” Tanburacı Osman Pehlivan – Tanbura (Balıkesir)

22352 ”Manisa Zeybeği” Tanburacı Osman Pehlivan – Tanbura (Balıkesir)

22353 ”Güvender? Mustafam – Manisa Zeybeği” Tanburacı Osman Pehlivan – Tanbura, Bağlama (Balıkesir)

22738 ”Armudu dalında pazar eyledim- Karam” Keman, Tanbur

22894 ”Bar ” Balcıoğlu – Davul, Zurna (Erzurum)