Andante

İKSV tarafından İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Itrî Yılı etkinlikleri, 2 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen “Itrî ve Dönemi” konseriyle başladı.

ITRÎ YILI ETKİNLİKLERİ,  “ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR”SEMPOZYUMU İLE 3 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, büyük Türk bestekârı Buhûrîzâde Mustafa Efendi’nin (Itrî) ölümünün 300. yılında UNESCO’nun 2012’yi “Itrî Yılı” ilan etmesi nedeniyle, Itrî üzerine iki günlük bir etkinlik düzenliyor. Itrî Yılı etkinlikleri, 2 Aralık Pazar günü İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Itrî ve Dönemi” konseriyle başladı. Konsere, programındaki son dakika değişikliği nedeniyle gelemeyen  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerine Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış katıldı.

Açılış konserinin öncesinde gerçekleştirilen törende, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış birer açış konuşması yaptılar. Konuşmaların ardından Bülent Eczacıbaşı ve Prof. Dr. Yunus Söylet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletmek üzere Egemen Bağış’a birer teşekkür plaketi sundular.

Açılış konserine ayrıca Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Törenin ardından gerçekleştirilen “Itrî ve Dönemi” başlıklı konserin ilk bölümünde, şef Gönül Paçacı yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi  (OMAR) Türk Müziği İcra Heyeti 17. yüzyıl bestekârlarının değişik formlardaki, bazıları çok nadir icra edilen eserlerinden örnekler seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise solistler Yorgo Saris, Münip Utandı ve Ahmet Özhan yine bu dönemden yapıtları seslendirdi. Konser, TRT Müzik kanalı tarafından da canlı olarak yayınlandı.   Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Itri Yılı etkinlikleri, 3 Aralık Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi’nde 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek, “Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar” başlıklı sempozyum ile devam edecek.
Itrî’den yola çıkılarak 17. yüzyıl döneminin müzik, felsefe, tarih ve edebiyat gibi farklı disiplinler açısından değerlendirileceği sempozyum, OMAR Müdürü ve Türk Müziği İcra Heyeti Şefi Gönül Paçacı’nın danışmanlığında düzenleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu sempozyumda sunulacak tebliğlerden oluşacak Türkçe ve İngilizce bir yayın da hazırlanacak. Sempozyumun moderatörlüğünü OMAR Müdür Yardımcısı  Doç. Dr. Namık Sinan Turan üstlenecek.


Müzik, felsefe ve edebiyat gibi alanlarda konuşmaların olacağı sempozyumda, Türkiye’nin Osmanlı tarihi alanındaki en önemli uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Genç, otuz yılı aşkın bir süredir klasik Türk müziğiyle ilgili araştırmalar yapan Türkolog Prof. Dr. Walter Feldman, aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Mehmet Kalpaklı, müzikolog Ersu Pekin ve Merkezi Tahran’da bulunan İslam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç gibi isimler yer alacak.  Sempozyum, yaklaşık 40 yıldır Fransa’da yaşayan ve Türk müziğini batıya tanıtan, müzikoloji çalışmaları da bulunan ünlü sanatçı ve neyzen Kudsi Erguner’in Itrî ve döneminden günümüze Osmanlı musikisinde yorum farklılıklarını incelemesiyle devam edecek.


Sempozyumda ayrıca, Itrî’nin Klâsik Türk Musikisi repertuvarının en yetkin eseri olarak kabul edilen “Neva Kâr”ına ait ses kayıtlarının izleyicilerle paylaşılacağı özel bir bölüm de yer alacak. “Neva Kâr’ın farklı ses kayıtları ışığında eskiden yeniye doğru icraları, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün tarafından aleniyet-mahremiyet sorunu açısından incelenecek. Necil Kazım Akses’in “Itrî’nin ‘Neva Kâr’ı Üzerine Büyük Orkestra İçin Scherzo” isimli eseri de yine bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Önder Özkoç tarafından değerlendirilecek.    Sempozyumun tüm programını aşağıda bulabilirsiniz.

“ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR” SEMPOZYUMU PROGRAM
Moderatör: Doç. Dr. Namık Sinan Turan, İstanbul Üniversitesi OMAR Müdür Yardımcısı
Açış Gönül Paçacı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı
10.00-10.30 Osmanlı’da 17. Yüzyılın Sosyal ve Siyasal Yapısı


Prof. Dr. Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
10.30-11.00 17. Yüzyılda Müzik Formları: Ali Ufkî, Evliya Çelebi, Kantemir Arasında Itrî


Prof. Dr. Walter Feldman, New York Üniversitesi Abu Dhabi Şubesi Öğretim Üyesi
11.00-11.15 Soru – Cevap
11.15-11.30     Kahve molası
11.30-12.00 17. Yüzyılda Osmanlı’da Edebiyat


Dr. Mehmet Kalpaklı, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı
12.00-12.30   Tezkireler Işığında Itrî ve Dönemi


Ersu Pekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi
12.30-12.45 Soru – Cevap
12.45-14.15 Öğle arası
14.15-15.45 Dinleti: Neva Kâr (Ses kayıtları üzerinden)
Darülelhan kayıtlarından Münir Nurettin Selçuk icrası, TRT kayıtlarından Ulvi Erguner Korosu, Bekir Sıdkı Sezgin, Meral Uğurlu
Modern Neva Kâr İcralarında Aleniyet-Mahremiyet Sorunu Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve  AB Bölümü Başkanı
Necil Kazım Akses’in “Neva Kâr Üzerine Scherzo”su


Önder Özkoç, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi
15.45-16.00 Kahve molası
16.00-16.30 17. Yüzyılda Şark-İslam Kültürü


Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
16.30-17.00 Itrî ve Döneminden Günümüze Osmanlı Musikisinde Yorum Farklılıkları


Kudsi Erguner, Rotterdam Konservatuarı Öğretim Görevlisi
17.00-17.30 Tartışma ve genel değerlendirme
Ayrıntılı bilgi için www.iksv.org