Kevseri Mecmuası’ndan Seçmeler 2

            Değerli Müzikseverlere…

 

2016, müzik tarihimizin kayıp bir halkasının tamamlandığı yıl oldu. İÜ Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) bünyesinde, 18. Yüzyıl yazması Kevserî Mecmuası’nın Saz Müniği Külliyatı bölümü yayımlanarak, o dönem ve öncesine ait yüzlerce saz eserinin notaları günümüze kazandırıldı.

Dr. Mehmet Uğur Ekinci’nin yaptığı bu çalışma, OMAR’ın bilimsel danışmanlığında ve Pan Yayıncılık desteği ile hayata geçti. Bu yayının “mütemmim cüz’ü”de, elinizdeki Cd’lerdir.

Bu Cd kayıtları için, Kevserî Mecmuası’ndan diğer hiçbir kaynakta yer almayan 20 saz eseri seçildi ve bu eserlerin ilk seslendirmeleri ülkemizin en değerli sazendeleri olan OMAR Yaz Okulu hocaları tarafından yapıldı.

Dünya müzikolojisi için de önem taşıyan bu çalışmaları OMAR bünyesinde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

 

 

Hassas kulaklar için not :

 

           Tahmin edileceği gibi bu icranın ilk seslendirmelerden oluşmasının yarattığı bazı zorluklar vardı. Kevserî’nin kullandığı Kantemiroğlu notasyonundaki işaretler, arızaları kabaca belirtebiliyordu. Ancak iyi ve usta hocalardan yetişmiş sazendelerin, geleneğe dayalı şifahî karakterli bu müziğin estetik özellik ve duyum alışkanlıklarına hâkim olmaları sayesinde; icrada perdelerin yerleri kulak hafızasından hareketle belirlendi. Özellikle segâh, evc ve tiz-segâh gibi çok değişken olabilen perdeleri sağlıklı tayin edebilmek için son derece kullanışlı olan “çeşni”leri düşünerek icra etme yolu, bulunan en iyi yoldu. Aynı şey tempoları belirlemede de söz konusu oldu. Kuşkusuz farklı tercihler, yaklaşımlar veya yorumlar olacaktır; o nedenle, “en doğru” yerine “en iyi” demeyi tercih ediyoruz. Kaldı ki farklı icra biçimleri ve yorum farklarının, soyut bir alanda hemen her zaman zenginlik  anlamına geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

 

Çalışmada emeği olan herkese teşekkürle ve Kevserî Mustafa Efendi’nin yüreğine, gayretine hürmetle…

Gönül Paçacı Tuncay (OMAR Müdürü)

www.osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr

 

 

1. Der-makam-ı Arazbar / Usûleş Hezeç

 

2. Der-makam-ı Hüseyni / Hafif / Kâinat

 

3. Hüseyni Semai / Bağdad(d)an Gelmiştir

 

4.  Hisar Semai / Ağa-i Mü’min

 

5. Der-makam-ı Bayati / Fahte / Acemler

 

6.  Der-makam-ı Acem / Usûleş Çenber / Murad

 

7.  Der-makam-ı Çargâh Semai

 

8. Der-makam-ı Uzzal / Fahte / Kebir

 

9. Der-makam-ı Hicaz Semai / Acemlerindir

 

10. Şehnaz Semai Büyük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/05/2018
95 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00