İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=9136
Export date: Fri Jun 22 20:38:59 2018 / +0000 GMT

Halk Müziği Derleme ve Kayıtları


2157  Horon (Sözsüz), Rizeli Sadık (Aynacı), Kemençe (Karadeniz) 

2158 ''Ha buranın ekini'', Rizeli Sadık (Aynacı), Kemençe  (Karadeniz) 

2214 ''Kaleden kaleye şahin uçurdum (Temur Ağa)'', Rizeli Sadık (Aynacı), Kemençe (Karadeniz )

12067 ''Kaleden kaleye şahin uçurdum (Temur Ağa)'', Rizeli Sadık (Aynacı), Kemençe (Karadeniz) Bu numara ile tekrar kaydedilmiştir. 

2256 ''Başını eydirmiyesin (Nevruz Gelin)'', Hulusi, Bağlama (Niğde ) 

2257-1a  ''Kadir mevlâm da senden bir dileğim var'', Hulusi, Bağlama (Çukurova) 

2258 ''Martinim atılmayor'', Ahmet Hulusi-Hacı Yaman, Bağlama (Niğde) 

2259-1b ''Kaşların karesine'', Hulusi, Bağlama (Niğde) 

2775 ''Keten gömlek kıvırcık'', Hulusi, Bağlama (Niğde) 

2776-2a ''Odaları Sıvalı (Fadime)'', Hulusi, Bağlama (Niğde) 

2777 ''Pencereden kar geliyor'', Hulusi, Bağlama (Niğde) 

2778 ''Bostana su bağladım'', Hulusi, Bağlama (Niğde) 

2916 ''Rahmet yağar da ışılaşır saylağı'', Hulusi, Bağlama (Niğde) 

3372-3a ''Her seher vaktinde (Bülbül)'', Ahmet Çavuş, Bağlama-Kaşık (Ürgüp) 

3373-3b ''Gafilin gelirse başına bir iş'', Ahmet Çavuş, Bağlama-Kaşık (Ürgüp) 

5187 ''Harmandalı Zeybeği'' Yahya ve Arkadaşları - Cura, Kabak Kemane, Darbuka (Ödemiş) 

5196 ''İki Parmak Zeybeği'' Yahya ve Arkadaşları - Cura, Kabak Kemane, Darbuka (Ödemiş) 

5199 ''Lale der ki kimsede yoktur benim rengim -Çiçeklerin Dili'' Erkek Sesi, Cura (Ödemiş) 

5270 ''Seherde ağlayan bülbül'' Âşık Veysel – İbrahim - Bağlama (Sivas) 

5271 ''Mecnunum leylamı gördüm'' Âşık Veysel- İbrahim - Bağlama (Sivas) 

5272 ''Dedim dilber didelerin ıslanmış'' Âşık Veysel- İbrahim -  Bağlama (Sivas) 

5273 ''Yüce dağ başında kar var buzunan'' Âşık Veysel? – İbrahim? - Bağlama (Sivas) 

5274 ''Havalanma telli durna'' Âşık Veysel - Bağlama (Sivas) 

5275 ''Yiğitler silkinip ata binende'' Âşık Veysel-İbrahim – Bağlama (Sivas) 

5388 ''Diyarbakır dolar şimdi'' Uzun Hava, Canyakan Süleyman – Bağlama (Diyarbakır) 

5389 ''Mehmet Çavuş Ağıtı '' Canyakan Süleyman - Bağlama (Diyarbakır) 

5390 ''Suyu da saldım gamışa'' Canyakan Süleyman – Bağlama (Diyarbakır) 

5391 ''N'edem anam'' Canyakan Süleyman – Bağlama (Diyarbakır) 

5460 '' Asmalar da aman kol uzatmış'' Bayan Belkıs – Bağlama (Kayseri) 

5464 ''Küsme Kibarım Oyun Havası'' Âşık Ahmed – Bağlama (Kayseri) 

5465 ''Ayşem nerden geldin, yayladan'' Bayan Belkıs – Bağlama (Kayseri) 

5468 ''Burçak Tarlası - Çerkez Oyun Havası'' Âşık Ahmed – Bağlama (Kayseri) 

5479 ''Koca Arap Zeybeği'' Münir Efe - Bağlama, Darbuka (Söke) 

5492 ''Kadıoğlu Zeybeği'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

5493 ''Ula Zeybeği'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

5495 ''Kerem der ki dağ üstünde –Sözsüz'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

5495 ''Kerem der ki dağ üstünde'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

5525 ''Başım ağrıyor'' Piçoğlu Osman - Kemençe (Trabzon) 

5526 ''Suya yolladım seni''  Erkek Sesi – Kemençe (Karadeniz) 

5527 ''Doldurdum martinimi'' Sürmeneli Kemal-Rizeli Sadık – Kemençe (Trabzon) 

5528 ''Yakdı canımı senin işlerin'' Sürmeneli Kemal – Kemençe (Sürmene) 

5571 Tekirdağ güreş meydanında pehlivanların takdimi (Müziksiz) - Topal İsmail 

5572 ''Pehlivan Havası 1'' Topal İsmail – Davul, Zurna (Tekirdağ) 

5573 ''Pehlivan Havası 2''Topal İsmail – Davul, Zurna (Tekirdağ) 

5574 ''Pehlivan Havası 3'' Topal İsmail – Davul, Zurna (Tekirdağ) 

5575 '' Pehlivan Havası 4'' Topal İsmail - Davul, Zurna (Tekirdağ) 

5579 ''Kaval Havası - Çerkeş Oyun Havası'' Çerkeşli İsmail – Dilsiz Kaval(Çerkeş) 

5580 ''Kaval Havası - Genç Osman'' Çerkeşli İsmail – Dilsiz Kaval (Çerkeş) 

5582 ''Kaval Havası - At Oyunu'' Çerkeşli İsmail – Dilsiz Kaval (Çerkeş) 

5583 ''Kaval Oyun Havası'' Çerkeşli İsmail – Dilsiz Kaval (Çerkeş) 

5628 ''Keklik idim vurdular'' Âşık Veysel - İbrahim – Bağlama (Sivas) 

5629 ''Eğer benim ilen gitmek dilersen'' Âşık Veysel - İbrahim – Bağlama (Sivas) 

5630 ''Dostum beni niçin zar incidirsin'' Âşık Veysel – İbrahim - Bağlama (Sivas) 

5631 ''Az giderim uz giderim'' Âşık Veysel- İbrahim - Bağlama (Sivas) 

5632 ''Bahçelerde hıyar, nazik nazik soyar'' Âşık Veysel – İbrahim - Bağlama (Sivas) 

5633 ''Şu dağlar'' Âşık Veysel - İbrahim – Bağlama (Sivas) 

5634 ''Ak gül (Ağgül) seni camekânda görmüşler'' Âşık Veysel-İbrahim – Bağlama (Sivas) 

5635 ''Değmen bana yarelerim sızılar'' Âşık Veysel-İbrahim – Bağlama (Sivas) 

5678 ''Kiremitten su damlar'' Âşık Seyfi - Bağlama (Kayseri) 

5679 ''Posta yollarını dolanıyorum'' Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri) 

5680 ''Şu Sille'nin ufak tefek taşları'' Âşık Seyfi -  Bağlama (Kayseri) 

5681 ''Kayseri Kasap Havası'' Âşık Seyfi -  Bağlama (Kayseri) 

5682 ''Hayvanat Destanı 1'' Âşık Seyfi -  Bağlama (Kayseri) 

5683 ''Hayvanat Destanı 2'' Âşık Seyfi -  Bağlama (Kayseri) 

5695 ''Erzurum Barı'' Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum) 

5696 ''Hakkâri Barı'' Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum) 

5697 ''Hoş Bilezik Barı'' Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum) 

5698 ''Nâre Barı'' Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum) 

5701 ''Çingene Barı'' Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum) 

5702 ''Hançer Barı'' Erzurumlu Mahir-Ali – Davul, Zurna (Erzurum) 

5703 ''Malatya Oyun Havası '' Davul, Zurna (Malatya) 

5704 ''Malatya Oyun Havası - Berde '' Davul, Zurna (Malatya) 

5718 ''İslamoğlu da derler senin şanına efem'' Tılı Murad – Üç Telli Cura (Bolvadin) 

5719 ''Ben bir Köroğlu'yum dağda gezerim'' Tılı Murad – Cura (Bolvadin) 

5720 ''Gara da goçun gündüzü'' Tılı Murad –  Cura, Kaşık (Bolvadin) 

5721 ''Çemberim dalda kaldı'' Tılı Murad –  Cura, Kaşık (Bolvadin) 

5722 ''Akmaz iken kötü çaylar - Ümmü Gelin'' Tılı Murad –  Cura (Bolvadin) 

5723 ''Biriktiler boyvodalar gadılar'' Tılı Murad - Cura (Bolvadin) 

5724 ''(Anam) Buna gara sevda derler de hep gelir başa'' Nevşehirli Cafer – Bağlama (Niğde) 

5725 ''Mustafam (Yine yeşillendi)'' Nevşehirli Cafer – Bağlama, Kaşık (Niğde) 

5813 ''Altın tas içinde kınam ezdiler-Gelin ağlatma havası'' Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri) 

5814 ''İki avrat türküsü'' Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri) 

5815 ''Benli Cennet gider suya'' Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri) 

5816 ''Gesi bağlarının gülleri mavi'' Âşık Seyfi – Bağlama (Kayseri) 

5817 ''Nenni dersem uyurm'ola'' Kadın Sesi (Yozgat) 

5818 ''Yüreğim yâreli de hele görseniz-Ağıt'' Kadın Sesi (Yozgat) 

6003 ''A benim arslan yarim'' Acıbademli Sabri - Bağlama (Acıpayam) 

6065 ''Tamzara'nın üzümü'' Piçoğlu Osman – Kemençe (Giresun) 

6066 ''Altunu  bozdurayım - Giresun Karşılaması'' Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon) 

6068 ''Giresun içinde vapur bağırıyor - Eşref Bey'' Piçoğlu Osman – Kemençe (Giresun) 

6069 ''Irmağın kenarında yılanın gedikleri'' Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon) 

6070 ''Öldüm yar diye diye – Fadimem'' Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon) 

6071 ''Trabzon Sıksara Oyun Havası'' Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon) 

6072 ''Trabzon'dan çıktı uzun yazılar – İskele Kahya Havası'' Piçoğlu Osman – Kemençe (Trabzon) 

6111 ''İki durnam vardır allı kareli'' Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir) 

6112 ''Yavru şahin'' Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir) 

6113 ''Kızılırmak parça parça olaydın'' Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir) 

6114 ''Seher yeli her yellerin başısın'' Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir) 

6115 ''Bayram günü gelir camiye gider eller'' Mustafa Özaşık – Bağlama (Nevşehir) 

6116 ''Gova gova indirdiler dağlardan'' Uzun Hava, Bağlama (Nevşehir) 

6117 ''Şu yaylalardan aşar aşar giderim'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

6118 ''İnce Mehmed martin takmış koluna'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

6119 '' Kadıoğlu Zeybeği'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

6120 ''Köroğlu-Yüce dağ başında duman belirdi'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

6121 ''Bağlamam var üç telli'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

6122 ''Ne ötersin bülbülüm garip garip Çukurova'da'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

6123 ''Mestine yavrum mestine'' Erkek Sesi – Bağlama, Kaşık (Isparta) 

6124 ''Köprünün altı buzlar'' Erkek Sesi - Bağlama (Isparta) 

6125 ''Ağlatırsın güldürmezsin sen beni'' Ulalı Ali Rıza - Bağlama (Isparta – Ula) 

6126 ''İnce midir mertel? midir saçları'' Erkek Sesi – Bağlama (Isparta) 

6127 ''Menekşe Zeybeği'' Erkek Sesi – Bağlama (Isparta) 

6128 ''Zeybek'' Bağlama (Isparta) 

6129 ''Acıbadem Zeybeği - Acıpayam Zeybeği'' Bağlama (Isparta) 

6130 ''Ger Ali - Küçükkuycak'tan çıktım efeler'' Ulalı Ali Rıza – Cura (Ula) 

6131 ''Sevda dedikleri bir kuru yaydır'' Uzun Hava -  Bağlama (Kastamonu) 

6132 ''Karanfilim dağ başında çanakta'' Erkek Sesi – Bağlama (Kastamonu) 

6133 ''Şu çırdaktan gece geçdim'' Erkek Sesi - Bağlama (Kastamonu) 

6134 ''Sepetçioğlu bir ananın kuzusu'' Erkek Sesi – Bağlama (Kastamonu) 

6135 ''Ördeğ isen göle gel'' Erkek Sesi – Bağlama (Kastamonu) 

6190 ''Aman aman – Şerife Hanım'' Bağlama 

6192 ''Ala kilime sardığım'' Nenni - Yzb. Zade Ali Bey (Niğde) 

6393 ''Açıldı kabrimin siyah kitabı - Hayat Destanı'' Erkek Sesi - Bağlama 

6394 ''Ala gözlerini sevdiğim dilber'' Erkek Sesi - Bağlama 

6398 ''Anama söyleyin damda yatmasın'' Uzun Hava (Niğde) 

6399 ''Dağda çıktım bir geyiğin avına'' İbrahim Efendi - Bağlama (Urfa) 

6432 ''Atım kara ben kara'' Erkek Sesi - Bağlama 

6433''Arzu ile Kanber - Yıkılası bu adam'' Erkek Sesi - Bağlama 

22240 ''Balıkesir Zeybeği'' Tanburacı Osman Pehlivan – Tanbura (Balıkesir) 

22241 ''Köy kadın oyun havası'' Tanburacı Osman Pehlivan – Tanbura (Balıkesir) 

22352 ''Manisa Zeybeği'' Tanburacı Osman Pehlivan – Tanbura (Balıkesir) 

22353 ''Güvender? Mustafam - Manisa Zeybeği'' Tanburacı Osman Pehlivan – Tanbura, Bağlama (Balıkesir) 

22738 ''Armudu dalında pazar eyledim- Karam'' Keman, Tanbur 

22894 ''Bar '' Balcıoğlu – Davul, Zurna (Erzurum)

Links:
 1. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2157-Oy-benum-sevdiceğum-Piçoğlu- Osman-TrabzonBağlama.mp3
 2. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2158-Ha-buranın-ekini-Rizeli-Sadık KaradenizKemençe.mp3
 3. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2214-Kaleden-kaleye-şahin-uçurdum- Rizeli-Sadık-Karadeniz-Kemençe.mp3
 4. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2256-Başını-eydirmiyesin_HulusiNi ğde-Bağlama.mp3
 5. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2257-40a-Kadir-mevlâm-da-senden-bir -dileğim-varHulusiÇukurovaBağlama.mp3
 6. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2258-Martinim-atılmayor-Ahmet-Hulus i-Hacı-YamanNiğde-Bağlama.mp3
 7. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2259-Kaşların-karesineHulusiNiğde Bağlama.mp3
 8. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2775-Keten-gömlek-kıvırcıkHulusi -NiğdeBağlama.mp3
 9. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2776-FadimeHulusiNiğdeBağlama.mp3
 10. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2777-Pencereden-kar-geliyorHulusiNi deBağlama.mp3
 11. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2778-Bostana-su-bağladımHulusiNiğ deBağlama.mp3
 12. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/2916-Rahmet-yağar-ışılaşır-say lagı-HulusiNiğdeBağlama.mp3
 13. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/3372-3aHer-seher-vaktinde-BülbülAh met-ÇavuşÜrgüp-Bağlama.mp3
 14. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/3373-3bGafilin-gelirse-başına-bir- iş-Ahmet-ÇavuşÜrgüpBağlama-Kaşık.mp3
 15. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5187-Harmandalı-ZeybeğiYahya-ve-Ar kdaşlarıÖdemişCuraKabak-Kemane-Darbuka.mp3
 16. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5196-İki-Parmak-ZeybeğiYahya-ve-Ar kadaşları-ÖdemişCuraKabak-KemaneDarbuka.mp3
 17. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5199Lale-der-ki-kimsede-yoktur-bneim -rengim-Çiçeklerin-DiliErkek-SesiÖdemişCura.mp 3
 18. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5270-Seherde-ağlayan-bülbülAşık -Veysel-İbrahimSivasBağlama.mp3
 19. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5271-Mecnunum-leylamı-gördümAşı k-Veysel-İbrahimSivasBağlama.mp3
 20. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5272-Dedim-dilber-dudağların-ısla nmışAşık-Veysel-İbrahimSivasBağlama.mp3
 21. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5273-Yüce-dağ-başında-kar-var-bu zınan-Aşık-Veysel-İbrahim-Sivas-Bağlama.mp3
 22. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5274-Havalanma-telli-durnam-Aşık-V eysel-Sivas-Bağlama-1.mp3
 23. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5275-Yigitler-silkinip-ata-binince-A şık-Veysel-İbrahimSivasBağlama.mp3
 24. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5388-Diyarbakır-dolar-şimdi-Uzun-H ava-Canyakan-SüleymanDiyarbakırBağlama.mp3
 25. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5389-Mehmet-Çavuş-Ağıtı-Canyaka n-Süleyman-Diyarbakır-Bağlama.mp3
 26. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5390-Suyuda-saldım-gamışaCanyakan -SüleymanDiyarbakırBağlama.mp3
 27. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5391-Nedem-anamCanyakan-süleymanDiy arbakırBağlama.mp3
 28. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5460-Asmalarda-aman-kol-uzatmış-Ba yan-Belkıs-KayseriBağlama.mp3
 29. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5464-Küsme-Kibarım-Oyun-HavasıAş ık-Ahmed-KayseriBağlama.mp3
 30. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5465-Ayşem-nerden-yayladanBayan-Bel kısKayseriBağlama.mp3
 31. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5468-Burçak-Tarlası-Çerkes-Oyun-H avasıAşık-AhmedKayseriBağlama.mp3
 32. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5479-Kocaarap-ZeybeğiMünir-Efe-Sö keBağlama-Darbuka.mp3
 33. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5492-Kadıoğlu-ZeybeğiUlalı-Ali-R ızaUlaCura.mp3
 34. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5493-Ula-ZeybeğiUlalı-Ali-RızaUla Cura.mp3
 35. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5495-Kerem-der-ki-dağ-üstünde-Sö zsüzUlalı-Ali-RızaUlaCura.mp3
 36. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5495-Kerem-derki-dağ-üstünde-Ulal ı-Ali-RızaUlaCura.mp3
 37. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5525-Başım-ağrıyor-Piçoğlu-Osm an-Trabzon-Kemençe.mp3
 38. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5526-Suya-yolladım-seni-Erkek-SesiK aradenizKemençe.mp3
 39. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5527-Doldurdum-martinimi-Sürmeneli- Kemal-Rizeli-SadıkTrabzonKemençe.mp3
 40. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5528-Yakdı-canım-senin-işlerin-S rmeneli-Kemal-Sürmena-Kemençe.mp3
 41. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5571-Pehlivan-TanıtımıTopal-İsma ilTekirdağ.mp3
 42. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5572-Pehlivan-Havası-Topal-İsmailT ekirdağDavul-Zurna.mp3
 43. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5573-Pehlivan-Havası-2Topal-İsmail TekirdağDavulZurna.mp3
 44. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5574-Pehlivan-Havaları-Topal-İsmai l-TekirdağDavul-Zurna.mp3
 45. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5575_Ismail_Phelivan_Zurna.mp3
 46. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5579-Kaval-Havası-Çerkes-Oyun-Hava sıÇerkeşli-İsmailÇerkeşDilsiz-Kaval.mp3
 47. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5580-Kaval-Havası-Genç-OsmanÇerke şli-İsmailÇerkeşDilsiz-Kaval.mp3
 48. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5582-Kaval-Havası-At-OyunuÇerkeşl i-İsmailÇerkeşDilsiz-Kaval.mp3
 49. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5583-Kaval-Oyun-HavasıÇerkeşli-İ smailÇerkeşDilsiz-Kaval.mp3
 50. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5628-Keklik-idim-vurdular-Aşık-Vey sel-İbrahim-Sivas-Bağlama.mp3
 51. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5629-Eğer-benimlen-gitmek-dilersenA şık-Veysel-İbrahimSivasBağlama.mp3
 52. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5630-Dostum-beni-niçin-zarincidirsi n-Aşık-Veysel-İbrahimSivas-Bağlama.mp3
 53. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5631-Az-giderim-uz-giderim-Aşık-Ve ysel-İbrahimSivas-Bağlama.mp3
 54. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5632-Bahçelerde-hıyar-Aşık-Veyse l-İbrahim-Sivas-Bağlama.mp3
 55. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5633-Şu-dağlar-Aşık-Veysel-İbra himSivasBağlam.mp3
 56. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5634-AkgülAğgülseni-camekânda-g rmüşler-Aşık-Veysel-İbrahim-Sivas-Bağlama.m p3
 57. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5635-Değme-bana-yarelerim-sızılar -Aşık-Veysel-İbrahimSivasBağlama.mp3
 58. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5678-Kiremitten-su-damlar-Aşık-Sey fi-KayseriBağlama.mp3
 59. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5679-Posta-yıllarını-dolanıyorum -Aşık-Seyfi-KayseriBağlama.mp3
 60. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5680-Şu-sillenin-ufak-tefek-taşlar ı-Aşık-Seyfi-KayseriBağlama.mp3
 61. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5681-Kayseri-Kasap-Havası-Aşık-Se yfi-Kayseri-Bağlama.mp3
 62. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5682-Hayvanat-Destanı-1Aşık-Seyfi KayseriBağlama.mp3
 63. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5683-Hayvanat-Destanı-2Aşık-Seyfi KayseriBağlama.mp3
 64. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5695-Erzurum-BarıErzurumlu-Mahir-Al iErzurumDavul-Zurna.mp3
 65. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5696-Hakkari-BarıErzurumlu-Mahir-Al iHakkariDavul-Zurna.mp3
 66. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5697-Hoş-Bilezik-Barı-Erzurumlu-Ma hir-AliErzurumDavul-Zurna.mp3
 67. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5698-Nare-BarıErzurumlu-Mahir-Ali-E rzurumDavul-Zurna.mp3
 68. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5701-Çingene-Barı-Erzurumlu-Mahir- Ali-ErzurumDavul-Zurna.mp3
 69. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5702-Hançer-Barı-Erzurumlu-Mahir-A li-ErzurumDavul-Zurna.mp3
 70. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5703-Maltaya-Oyun-Havası-MalatyaDav ul-Zurna.mp3
 71. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5704-Maltaya-Oyun-Havası-Berde-Mala tyaDavul-Zurna.mp3
 72. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5718-İslam-oğlu-da-derler-senin-ş anına-efemTilli-MuradBolvadin-Üç-Telli-Cura.mp3
 73. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5719-Ben-bir-köroğluyum-dağda-gez erim-Tiili-Murad-BolvadinCura.mp3
 74. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5720-Garada-goçun-gündüzüTilli-M urad-BolvadinCura-Kaşık.mp3
 75. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5721-Çemberim-dalda-kaldı-Tilli-Mu rad-BolvadinCura-Kaşık.mp3
 76. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5722-Akmaz-iken-kötü-çaylar-Ümm -GelinTilli-Murad-BolvadinCura.mp3
 77. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5723-Biriktiler-boyvodalar-cadılar- Tilli-Murad-Bolvadin-Cura.mp3
 78. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5724-Anam-buna-gara-sevda-derlerde-h ep-gelir-başaNevşehirli-CaferNiğdeBağlama.mp3
 79. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5725-Mustafam-Yine-yeşillendiNevşe hirli-Cafer-Niğde-Bağlama-Kaşık.mp3
 80. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5813-Altın-tas-içinde-kınam-ezdil er-Gelin-ağlatma-havası-Aşık-SeyfiKayseriBağl ama.mp3
 81. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5814-İki-avrat-türküsü-Aşık-Se yfi-KayseriBağlama.mp3
 82. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5815-Benli-cennet-gider-suyaAşık-S eyfi-KayseriBağlama.mp3
 83. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5816-Gesi-bağlarının-gülleri-mav i-Aşık-SeyfiKayseriBağlama.mp3
 84. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5817-Nenni-dersem-uyurmola-Kadın-Se siYozgat.mp3
 85. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/5818-Yüreğim-yârelide-hele-görse niz-Ağıt-Kadın-SesiYozgat.mp3
 86. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6003-A-benim-arslan-yarim-Acıbademl i-Sabri-AcıpayamBağlama.mp3
 87. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6065-Tamzaranın-üzümü-Piçoğlu- OsmanGiresun-Kemençe.mp3
 88. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6066-Altunu-bozdurayım-Giresun-Kar ılaması-Piçoğlu-OsmanTrabzon-Kemençe.mp3
 89. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6068-Giresun-içinde-vapur-bağrıyo r-Eşref-BeyPiçoğlu-OsmanGiresunKemençe.mp3
 90. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6069-Irmağın-kenarında-yılanın- gedikleri-Piçoğlu-OsmanTrabzonKemençe.mp3
 91. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6070-Öldüm-yar-diye-diye-Fadimem-P içoğlu-Osman-TrabzonKemençe.mp3
 92. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6071-Trabzon-Sıkzara-Oyun-Havası-P içoğlu-OsmanTrabzonKemençe.mp3
 93. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6072-Trabzonda-çıktım-uzun-yazıl ar-Piçoğlu-OsmanTrabzonKemençe.mp3
 94. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6111-İki-durnam-gelir-allı-allı-k areli-Mustafa-Özaşık-Nevşehir-Bağlama.mp3
 95. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6112-Yavru-şahin-Mustafa-ÖzaşıkN evşehirBağlama.mp3
 96. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6113-Kızılırmak-parça-parça-ola ydın-Mustafa-Özaşık-Nevşehir-Bağlama.mp3
 97. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6114-Seher-yeli-her-yellerin-başıs ın-Mustafa-Özaşık-Nevşehir-Bağlama.mp3
 98. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6115-Bayram-günü-gelir-camiye-gide r-eller-Mustafa-ÖzaşıkNevşehirBağlama.mp3
 99. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6116-Gova-gova-indirdiler-dağlardan Uzun-Hava-Nevşehir-Bağlama.mp3
 100. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6117-Şu-yaylalardan-aşar-aşar-gid erim-Ulalı-Ali-RızaUlaCura.mp3
 101. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6118-İnce-Mehmed-martin-takmış-ko lunaUlalı-Ali-RızaUlaCura.mp3
 102. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6119-Kadıoğlu-Zeybeği-Ulalı-Ali- RızaUlaCura.mp3
 103. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6120-Köroğlu-Yüce-dağ-başında- duman-belirdiUlalı-Ali-RızaUlaCura.mp3
 104. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6121-Bağlama-var-üç-telli-Ulalı- Ali-RızaUla-Cura.mp3
 105. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6122-Ne-ötersin-bülbülüm-garip-g arip-Çukurovada-Uzun-Hava-Ulalı-Ali-Rıza-Zorlu- UlaCura.mp3
 106. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6123-Mestine-yavrum-mestine-Erkek-Se siIspartaBağlama-Kaşık.mp3
 107. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6124-Köprünün-altı-buzlar-Erkek- Sesi-IspartaBağlama.mp3
 108. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6125-Ağlatırsın-güldürmezsin-se n-beniUlalı-Ali-Rıza-Isparta-UlaBağlama.mp3
 109. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6126-İncemidir-mertelmidir-yaşlar -Erkek-Sesi-IspartaBağlama.mp3
 110. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6127-Menekşe-ZeybeğiErkek-Sesi-Isp artaBağlama.mp3
 111. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6128-Zeybek-Isparta-Bağlama.mp3
 112. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6129-Acıbadem-Zeybeği-Acıpayam-Ze ybeği-IspartaBağlama.mp3
 113. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6130-Ger-Ali-Küçük-kuyucuktan-ç ktım-efeler-Ulalı-Ali-Rıza-ZorluUlaCura.mp3
 114. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6131-Sevda-dedikleri-bir-kurulu-yayd ır-Uzun-Hava-Kastamonu-Bağlama.mp3
 115. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6132-Karanfilim-dağ-başında-çana kda-Erkek-Sesi-KastamonuBağlama.mp3
 116. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6133-Şu-çırdakdan-gece-geçdim-Er kek-Sesi-Kastamonu-Bağlama.mp3
 117. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6134-Sepetçioğlu-bir-ananın-kuzus u-Erkek-SesiKastamonuBağlama.mp3
 118. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6135-Ördeğ-isen-göle-gel-Erkek-Se siKastamonuBağlama.mp3
 119. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6190-Aman-aman-ŞerifehanımBağlama .mp3
 120. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6192-Ala-kilime-sardışımNenni-Yzb .-Zade-Ali-Bey-Niğde.mp3
 121. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6393-Açıldı-kabirmin-siyah-kitab -Hayat-DestanıErkek-SesiBağlama.mp3
 122. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6394-Ala-gözlerini-sevdiğim-dilber -Erkek-Sesi-Bağlama.mp3
 123. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6398-Anama-söyleyin-damda-yatmasın -Uzun-Hava-Niğde.mp3
 124. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6399-Dağda-çıktım-bir-geyiğin-a vına-İbrahim-Efendi-Urfa-Bağlama.mp3
 125. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6432-Atım-kara-ben-kara-Erkek-SesiB ağlama.mp3
 126. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/6433Arzu-ile-Kanber-Yıkılası-bu-a dam-Erkek-Sesi-Bağlama.mp3
 127. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/22240-Balıkesir-ZeybeğiTanburacı- Osman-PehlivanBalıkesirTanbura.mp3
 128. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/22241-Köy-kadın-oyun-havasıTanbur acı-Osman-PehlivanTanbura.mp3
 129. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/22352-Manisa-ZeybeğiTanburacı-Osma n-PehlivanManisaTanbura.mp3
 130. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/22353-Güvender-Mustafam-Manisa-Zeyb eğiTanburacı-Osman-PehlivanManisaTanbura-Bağlam a.mp3
 131. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/22738-Armudu-dalında-pazar-eyledim- KaramKemanTanbur.mp3
 132. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/08/22894-Bar-BalcıoğluErzurum-Davul-Z urna.mp3
Post date: 2017-08-25 18:40:51
Post date GMT: 2017-08-25 15:40:51

Post modified date: 2017-09-20 15:39:58
Post modified date GMT: 2017-09-20 12:39:58

Export date: Fri Jun 22 20:38:59 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com