İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=8991
Export date: Sun Jun 24 18:16:11 2018 / +0000 GMT

Itrî


Itri 2-3 aralık 2012

 

3 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Beyazıt Yerleşkesi'nde düzenlenen “Itri ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar” Sempozyumu bildirileri

  • Sempozyum açılış konuşması


Gönül Paçacı (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı)

  • Osmanlı'da 17. Yüzyılın Sosyal ve Siyasal Yapısı


Dr. Mehmet Genç (İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi)

  • Itrî döneminde Osmanlı'da şiir


Dr. Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı)

  • Şark-İslam Kültürü ve Itrî


Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

  • Itrî ve döneminden günümüze Osmanlı Musikisinde Yorum Farklılıkları


Kudsi Erguner (Rotterdam Konservatuarı Öğretim Görevlisi)

  • İki Itrî için üç yazı


Ersu Pekin (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, Omar Yayın Yönetmeni)

  • Yüzyılda Müzikal Formları: Ali Ufkî, Evliya Çelebi ve Kantemiroğlu arasında Itrî


Prof. Dr. Walter Feldman (New York Üniversitesi Abu Dhabi Şubesi Öğretim Üyesi)

  • Nevâ Kâr'ın dört icrası üzerine


Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün (Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Başkanı)

  • Necil Kazım Akses ve Itrî'nin Neva Kâr'ı üzerine Scherzo


Dr. Önder Özkoç (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi)
Post date: 2017-07-27 10:08:34
Post date GMT: 2017-07-27 07:08:34

Post modified date: 2017-07-27 10:08:34
Post modified date GMT: 2017-07-27 07:08:34

Export date: Sun Jun 24 18:16:11 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com