Itrî

Itri 2-3 aralık 2012

 

3 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Beyazıt Yerleşkesi’nde düzenlenen “Itri ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar” Sempozyumu bildirileri

  • Sempozyum açılış konuşması

Gönül Paçacı (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı)

  • Osmanlı’da 17. Yüzyılın Sosyal ve Siyasal Yapısı

Dr. Mehmet Genç (İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi)

  • Itrî döneminde Osmanlı’da şiir

Dr. Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı)

  • Şark-İslam Kültürü ve Itrî

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

  • Itrî ve döneminden günümüze Osmanlı Musikisinde Yorum Farklılıkları

Kudsi Erguner (Rotterdam Konservatuarı Öğretim Görevlisi)

  • İki Itrî için üç yazı

Ersu Pekin (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, Omar Yayın Yönetmeni)

  • Yüzyılda Müzikal Formları: Ali Ufkî, Evliya Çelebi ve Kantemiroğlu arasında Itrî

Prof. Dr. Walter Feldman (New York Üniversitesi Abu Dhabi Şubesi Öğretim Üyesi)

  • Nevâ Kâr’ın dört icrası üzerine

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün (Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Başkanı)

  • Necil Kazım Akses ve Itrî’nin Neva Kâr’ı üzerine Scherzo

Dr. Önder Özkoç (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi)

27/07/2017
541 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00