3. CD – Dinî Eserler

cdcon-4

İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığının ortak yayını olan bu çalışma, ülkemizin ilk resmî müzik okulu olan Darülelhan’ın kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle belgesel görüntüler ve konserlerle ele alınacağı geniş kapsamlı bir etkinlikte tanıtımı yapılarak dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.

Sırlanmış Sesler’i kültür ve sanat camiamıza açmaktan onur duyuyoruz.

1. Bektaşi Nefesi / Anonim “Gel gel yanalım âteş-i aşka” (Hüseyin Baba)


2. Bektaşi Nefesi / Anonim “Ol melâmet hırkasını kendim giydim eynime” (Hüseyin Baba)


3. Bektaşi Nefesi / Anonim “Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi” (Hüseyin Baba)


4. Bektaşi Nefesi / Anonim “Eşrefoğlu al haberi” (Hüseyin Baba)


5. Uşşak İlahi / Hacı Faik Bey “Sivâdan kalbini pâk et gönül mir’at-ı rahmandır” (Hafız Yaşar)


6. Hicaz Tevşih / Çalakzâde Şeyh Mustafa Efendi “Tende cânım canda cânânım’’ (Hafız Yaşar)


7. Çargâh Tevşih / Aziz Mahmud Hüdâî “Kudûmun rahmeti zevk u safadır’’ (Hafız Yaşar)


8. Rast Tevşih / Nalburîzâde Mehmet Efendi “Merhaba ey mevlid-i Peygamberî’’ (Hafız Yaşar)


9. Bektaşi Nefesi / Anonim “Kâf u nun hitabı izhar olmadan’’ (Darülelhan Heyeti)


10. Şehnaz İlahi / Hammamîzâde İsmail Dede Efendi “Yürük değirmenler gibi dönerler’’
(Darülelhan Heyeti)


11. Dilkeşhaveran Salâ / Hatip Zâkirî Hasan Efendi “Essalat ü vesselamü aleyk” (Suphi Ezgi ?)


12. Rast Tevşih / Zâkir Ahmed Efendi “Bu şeb hurşid-i evreng-i risâlet geldi dünyaya’’
(Darülelhan Heyeti)


13. Şevkutarab Tevşih / Zekâî Dede “Bir muazzam padişahsın’’ (Erkek Sesi)


14. Segâh İlahi / Anonim “Bu aşk bir bahr-i ummandır’’ (Erkek Sesi)

26/07/2017
547 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00