1. CD – Klasik Eser Kayıtları / Darülelhan Heyeti

cdcon-1

İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığının ortak yayını olan bu çalışma, ülkemizin ilk resmî müzik okulu olan Darülelhan’ın kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle belgesel görüntüler ve konserlerle ele alınacağı geniş kapsamlı bir etkinlikte tanıtımı yapılarak dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.

Sırlanmış Sesler’i kültür ve sanat camiamıza açmaktan onur duyuyoruz.

1. Neva Peşrevi / Zeki Mehmet Ağa

 

2. Neva Saz Semâisi / Kantemiroğlu

 

3. Neva Kâr / Buhûrîzade Itrî Mustafa Efendi “Gülbün-i ıyş mî-demed”


4. Neva Yürük Semâi / Hatipzâde Osman Efendi “Bir zaman idi hem-âguş-i hayal olduğumuz”


5. Isfahan Taksim (Kemanî Reşat Bey)


6. Dügâh mâye Yürük Semâi / Eyyûbî Ebubekir Ağa “Bir ah ile üftâdeliğim yâre düşürdüm”


7. Uşşak Şarkı / Şevki Bey “Gülzâre nazar kıldım”


8. Bayatî Şarkı / Şevki Bey “Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenâdan”


9. Bayatî Şarkı / Tanburî Mustafa Çavuş “Çıkalım sayd-ı şikâre”


10. Nühüft Peşrevi / Tanburî Zekizâde Osman Bey


11. Nühüft Saz Semâisi / Neyzen Salim Bey


12. Nühüft Beste / Seyyid Nuh Efendi “Tâ kim hattın ey meh-cebînim yüze çıktı”


13. Nühüft Yürük Semâi / Eyyûbî Ebubekir Ağa “Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemen”


14. Tahirbuselik Beste / Tanburî İsak Efendi “Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu ah”


15. Tahirbuselik Ağır Semâi / Hammamîzâde İsmail Dede Efendi “Söylen ol yâre benim
çeşmimi pür-âb etmesin”


16. Arazbarbuselik Ağır Semâi / Hacı Sadullah Ağa “Düştüm düşeli aşk oduna rûz-ı ezelden”


17. Arazbarbuselik Yürük Semâi / Hacı Sadullah Ağa “Al gönlümü bir âyine-i mânâdır bu”

26/07/2017
1153 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00