Besteler

3134 Acemaşiran Beste / Zekâi Dede Efendi “Bin cefa görsem ey sanem senden”

 

3166 Şedaraban Beste / Tanburi İsak “Ey safa-yı arızından çeşme-i hurşid-i ab”

 

3176 Bestenigâr Beste / Buhurizade Mustafa Itri Efendi “Gamzen ki ola saki-i çeşm-i siyeh-i mest”

 

5239 Ferahfeza Beste / Hammamizade İsmail Dede Efendi “Ey kaşı keman tir-i müjen canıma geçti”

 

5255 Hicaz Beste / Gevrekzade Mustafa Ağa “Hasret-i ruyinle giryan olduğum demdir bu dem”

 

5593 Tahirbuselik Beste / Tanburi İsak “Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu ah”

 

5596 Şehnaz Beste / Seyyid Nuh “Bezm-i meyde sakiya devreylesin mül gül gibi”

 

5956 Suzinak Beste / Zekâi Dede Efendi “Serde heva-yı kâkül dilde hayal-i canan”

 

6381 Isfahan Beste / Buhurizade Mustafa Itri Efendi “Gel ey nesim-i saba hatt-ı yardan ne haber”

 

6545 Şevkefza Beste / Kömürcüzade Hafız Mehmed Efendi “Hüsn-i zatın gibi bir dilber-i simin-endam”

 

6574 Saba Beste / Halifezade Tahir Efendi “O şuhun ey gönül düşnam-ı lali telh bâr olmaz”

 

6576 Hüseyni Beste / Zaharya “Şebnem gibi saçılsın hun-i eşk-i pür-revanım”

 

6602 Acemaşiran Beste / Basmacı Abdi Efendi “Berküşa-yı madelet hakan-ı devran daima”

 

383 97a Nühüft Beste / Seyyid Nuh “Ta kim hattın ey mah-ı cebinim yüze çıktı”

 

 

 

26/07/2017
4429 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00