İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=8899
Export date: Sun Jun 24 18:19:55 2018 / +0000 GMT

2. CD - Klasik Eser Kayıtları / Darülelhan Heyeti


cdcon-2

İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığının ortak yayını olan bu çalışma, ülkemizin ilk resmî müzik okulu olan Darülelhan'ın kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle belgesel görüntüler ve konserlerle ele alınacağı geniş kapsamlı bir etkinlikte tanıtımı yapılarak dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.

Sırlanmış Sesler'i kültür ve sanat camiamıza açmaktan onur duyuyoruz.

1.  Segâh Kâr-ı Şeş Avaz / Abdülkadir Meragi “Ey şehinşah-ı Horasan” 

2. Segâh Ağır Semâi / Buhurizade Mustafa Itri Efendi “Der mevc-i perişanî-i mâ fasılaî nist” 

3. Segâh maye Şarkı / Kazasker Mustafa İzzet Efendi “Şeb midir bu ya sevad-ı ah-ı pinhanım mıdır” 

4. Segâh Şarkı / Dellalzade İsmail Efendi “Şem'a-i maksudu yak” 

5. Acemaşiran Peşrevi / Tanburi Emin Ağa 

6. Acemaşiran Saz Semâisi / Tanburi Emin Ağa 

7. Acemaşiran Beste / Basmacı Abdi Efendi “Berküşa-yı madelet hakan-ı devran daima” 

8. Ferahnak Ağır Semâi / Hammamizade İsmail Dede Efendi – Dil Biçareyi Mecruh Eden Tig-i Nigahındır 

9. Evcara Ağır Semâi / Küçük Mehmet Ağa “Kimin meftunu oldun ey peri-ruyim nihan söyle” 

10. Evcara Yürük Semai / Küçük Mehmet Ağa “Saki çekemem vaz-ı zarifaneyi boş ko” 

11. Bestenigâr Beste / Buhurizade Mustafa Itri Efendi “Gamzen ki ola saki-i çeşm-i siyeh-i mest” 

12. Bestenigâr Şarkı / Hacı Arif Bey “Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda” 

13. Bestenigâr Şarkı / Şakir Ağa “Dâm-ı efsununla bend ettin dili” 

14. Bestenigâr Yürük Semâi / Abdülkadir Merâgî ? “Derviş recâ-yı nâgehânî nekuned” 
Links:
 1. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/Segah-Kâr_1.mp3
 2. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3165_Segah-Ağır-Semai_Der_mevc-i_P erisan.mp3
 3. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6400_Segah-Maye-Sarki-Seb-Midir.mp3
 4. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6557_Segah-Şarkı-Sema-yi-Maksudu.m p3
 5. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/90-a-Acemasiran-Pesrev.mp3
 6. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/376-90b_Acemasiran_Sazsemaisi.mp3
 7. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6602_Acemasiran_Beste_Ber-küşa-yı -madeled.mp3
 8. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/382_96_Ferahnak_Agir_Semai.mp3
 9. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6430_Evcara-Ağır-Semai_Kimin_Meftu nu_Oldun_1.mp3
 10. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6396_Evcara_Yürük_Semai-Saki-Çeke mem_1.mp3
 11. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3176_Bestenigar-Beste_Gamzen-ki-ola. mp3
 12. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5958_Bestenigar-Şarkı-Cok-Gordu-Fe lek.mp3
 13. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6542_Bestenigar-Şarkı-Dam-i-Efsunu nla.mp3
 14. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/381_95b_Bestenigar-Yürük-Semai_Der vis_Reca-iDarülelhan-Heyeti-2-yüzlü-plaktan-al ntı-1.mp3
Post date: 2017-07-26 12:12:05
Post date GMT: 2017-07-26 09:12:05

Post modified date: 2017-07-27 10:32:00
Post modified date GMT: 2017-07-27 07:32:00

Export date: Sun Jun 24 18:19:55 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com