2. CD – Klasik Eser Kayıtları / Darülelhan Heyeti

cdcon-2

İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığının ortak yayını olan bu çalışma, ülkemizin ilk resmî müzik okulu olan Darülelhan’ın kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle belgesel görüntüler ve konserlerle ele alınacağı geniş kapsamlı bir etkinlikte tanıtımı yapılarak dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.

Sırlanmış Sesler’i kültür ve sanat camiamıza açmaktan onur duyuyoruz.

1.  Segâh Kâr-ı Şeş Avaz / Abdülkadir Meragi “Ey şehinşah-ı Horasan”

 

2. Segâh Ağır Semâi / Buhurizade Mustafa Itri Efendi “Der mevc-i perişanî-i mâ fasılaî nist”

 

3. Segâh maye Şarkı / Kazasker Mustafa İzzet Efendi “Şeb midir bu ya sevad-ı ah-ı pinhanım mıdır”

 

4. Segâh Şarkı / Dellalzade İsmail Efendi “Şem’a-i maksudu yak”

 

5. Acemaşiran Peşrevi / Tanburi Emin Ağa

 

6. Acemaşiran Saz Semâisi / Tanburi Emin Ağa

 

7. Acemaşiran Beste / Basmacı Abdi Efendi “Berküşa-yı madelet hakan-ı devran daima”

 

8. Ferahnak Ağır Semâi / Hammamizade İsmail Dede Efendi – Dil Biçareyi Mecruh Eden Tig-i Nigahındır

 

9. Evcara Ağır Semâi / Küçük Mehmet Ağa “Kimin meftunu oldun ey peri-ruyim nihan söyle”

 

10. Evcara Yürük Semai / Küçük Mehmet Ağa “Saki çekemem vaz-ı zarifaneyi boş ko”

 

11. Bestenigâr Beste / Buhurizade Mustafa Itri Efendi “Gamzen ki ola saki-i çeşm-i siyeh-i mest”

 

12. Bestenigâr Şarkı / Hacı Arif Bey “Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda”

 

13. Bestenigâr Şarkı / Şakir Ağa “Dâm-ı efsununla bend ettin dili”

 

14. Bestenigâr Yürük Semâi / Abdülkadir Merâgî ? “Derviş recâ-yı nâgehânî nekuned”

 

26/07/2017
616 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00