İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=8891
Export date: Fri Jun 22 20:32:37 2018 / +0000 GMT

Yürük Semâi


5965 Irak Yürük Semai / Hammamizade İsmail Dede Efendi “Hasretle tamam nale döndüm sensiz” 

5957 Ferahnak Yürük Semai / Şakir Ağa “Bir dilbere dil düştü ki mahbub-ı dilimdir” 

5589 Şehnaz Yürük Semai / Kara İsmail Ağa “Dem-i visal o şuha itabı n'eylersin” 

5584 Arazbarbuselik Yürük Semai / Sadullah Ağa “Al gönlümü ayine-i manadır bu” 

5238 Hicaz Yürük Semai / Sadullah Ağa “N'ideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok” 

3135 3136 Maye Yürük Semai / Ebubekir Ağa “Bir ah ile üftadeliğim yare duyurdum” 

6460 Suzidilara Yürük Semai / III. Selim “Ab u tab ile bu şeb haneme canan geliyor” 

6396 Evcara Yürük Semai / Küçük Mehmet Ağa “Saki çekemem vaz-ı zarifaneyi boş ko” 

6384 Neva Yürük Semai / Hatipzade Osman Efendi “Bir zaman idi hem-aguş-ı hayal olduğumuz” 

5966 Nikriz Yürük Semai / İsmail Asım Efendi “Meclis-i meyde sakiya bana ne gül ne lale var” 

381 95b Bestenigâr Yürük Semai / Abdülkadir Meragi “Derviş reca-i padişahi nekuned” 

383 97b Nühüft Yürük Semai / Ebubekir Ağa “Şitab-ı bad-ı saba sû-be-sû çemen-be-çemen” 

5240 Ferahfeza Yürük Semai / Hammamizade İsmail Dede Efendi ''Bu gece ben yine bülbülleri hamûş etdim''


 

Links:
 1. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5965_Irak_Yürük_Semai_Hasretle_Tam am.mp3
 2. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5957_Ferahnak_Yürük_Semai_Bir-Dilb ere-Dil-Dustu-ki.mp3
 3. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5589_Sehnaz_Yürük_Semai_Dem-i-Visa li-O-Şuha-1.mp3
 4. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5584_Arazbarbuselik-Yürük-Semai_Al _Gonlumu_1.mp3
 5. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5238_Hicaz_Yürük_Semai-Nideyim-Sah ni-Çemen.mp3
 6. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3135_3136Maye-Yürük-Semai_Bir-Ah-i le.mp3
 7. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6460_Suzidilara_Yürük_Semai-Abu-Ta b-İle-Seb.mp3
 8. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6396_Evcara_Yürük_Semai-Saki-Çeke mem_1.mp3
 9. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6384_Neva_Yürük_Semai-Bir-zaman-id i_1.mp3
 10. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5966_Nikriz_Yürük_Semai-Meclis-i-m eyde_.mp3
 11. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/381_95b_Bestenigar-Yürük-Semai_Der vis_Reca-iDarülelhan-Heyeti-2-yüzlü-plaktan-al ntı-1.mp3
 12. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/383_97b_Nühüft-Yürük-Semai_Sitab -i-bad-ı-saba-su-be-su-çemen-be-çemenDarülelha n-Heyeti-2-yüzlü-plaktan-alıntı-1.mp3
 13. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5240_Ferahfeza-Yürük-Semai-Bu-gece -ben1.Bölüm-1.mp3
Post date: 2017-07-26 09:32:36
Post date GMT: 2017-07-26 06:32:36

Post modified date: 2017-08-11 12:55:21
Post modified date GMT: 2017-08-11 09:55:21

Export date: Fri Jun 22 20:32:37 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com