Yürük Semâi

5965 Irak Yürük Semai / Hammamizade İsmail Dede Efendi “Hasretle tamam nale döndüm sensiz”

 

5957 Ferahnak Yürük Semai / Şakir Ağa “Bir dilbere dil düştü ki mahbub-ı dilimdir”

 

5589 Şehnaz Yürük Semai / Kara İsmail Ağa “Dem-i visal o şuha itabı n’eylersin”

 

5584 Arazbarbuselik Yürük Semai / Sadullah Ağa “Al gönlümü ayine-i manadır bu”

 

5238 Hicaz Yürük Semai / Sadullah Ağa “N’ideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok”

 

3135 3136 Maye Yürük Semai / Ebubekir Ağa “Bir ah ile üftadeliğim yare duyurdum”

 

6460 Suzidilara Yürük Semai / III. Selim “Ab u tab ile bu şeb haneme canan geliyor”

 

6396 Evcara Yürük Semai / Küçük Mehmet Ağa “Saki çekemem vaz-ı zarifaneyi boş ko”

 

6384 Neva Yürük Semai / Hatipzade Osman Efendi “Bir zaman idi hem-aguş-ı hayal olduğumuz”

 

5966 Nikriz Yürük Semai / İsmail Asım Efendi “Meclis-i meyde sakiya bana ne gül ne lale var”

 

381 95b Bestenigâr Yürük Semai / Abdülkadir Meragi “Derviş reca-i padişahi nekuned”

 

383 97b Nühüft Yürük Semai / Ebubekir Ağa “Şitab-ı bad-ı saba sû-be-sû çemen-be-çemen”

 

5240 Ferahfeza Yürük Semai / Hammamizade İsmail Dede Efendi ”Bu gece ben yine bülbülleri hamûş etdim”

 

26/07/2017
865 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00