İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=8828
Export date: Sun Jun 24 18:16:58 2018 / +0000 GMT

Dinî Eserler


3089 Bektaşî Nefesi / Anonim “ Gel gel yanalım âteş-i aşka” (Hüseyin Baba)


6559 Şevkutarab Tevşih /Zekai Dede ‘'Bir muazzam padişahsın'' Farklı Akort(Erkek Sesi)


6558 Segah İlahi / Anonim ‘'Bu aşk bir bahr-i ummandır'' (Erkek Sesi)


6380 Şevkutarab Tevşih /Zekai Dede‘'Bir muazzam padişahsın'' (Erkek Sesi)


6378 Rast Tevşih / Zakir Ahmed Efendi ''Bu şeb hurşid-i evreng-i risalet geldi dünyaya''(Darülelhan Heyeti)


5964 Dilkeşhaveran Salâ / Hatip Zâkirî Hasan Efendi “Essalat ü vesselamü aleyk” (Suphi Ezgi ?)


5595 Şehnaz İlahi / Dede Efendi ‘'Yürük Değirmenler Gibi Dönerler'' (Darülelhan Heyeti)


5254 Bektaşî Nefesi / Anonim ‘'Kaf'ü nun hitabı izhar olmadan'' (Darülelhan Heyeti)


3162 Rast Tevşih ‘'Merhaba ey mevlid-i'' (Hafız Yaşar)


3161 Çargâh Tevşih / Aziz Mahmud Hüdai ''Kudumun Rahmeti Zevku Safadır'' (Hafız Yaşar)


3160 Hicaz Tevşih / Çalakzâde Şeyh Mustafa Efendi ''Tende canım canda cananaım'' (Hafız Yaşar


3159 Uşşak İlahi / Hacı Faik Bey “Sivadan kalbini pâk et gönül mir'at-ı rahmandır” (Hafız Yaşar)


3096 Bektaşi Nefesi / Anonim “Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi” (Hüseyin Baba)


3095 Bektaşi Nefesi / Anonim “Eşrefoğlu al haberi” (Hüseyin Baba)


3094 Bektaşi Nefesi / Anonim “Ol melâmet hırkasını kendim giydim eynime” (Hüseyin Baba) 

Not: Eserlerin başında yer alan numaralar, taş plakların seri no.larıdır.
Links:
 1. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3089_Bektasi-Nefesi_Gel_Gel_Yanalım .mp3
 2. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6559_-Şevkutarab_Tevşih_Bir-Muazza m-PadisahsinAkort-Farkli.mp3
 3. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6558_Segah_Ilahi_Bu-Ask-Bir-Bahri-Um mandir.mp3
 4. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6380_Şevkutarab-Tevşih_Bir-Muazzam -Padisahsin.mp3
 5. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6378_Rast-Tevsih_-Bu-Seb-Hursid-i-Ev reng-i-Risalet-Geldi-Dunyaya.mp3
 6. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5964-Sabah-Salasi-Suphi-Ezgi.mp3
 7. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5595_Sehnaz-Ilahi-Yürük-Değirmenl er.mp3
 8. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5254_Bektaşi_Nefesi_Kaf_unun_Hitab .mp3
 9. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3162_Rast-Tevsih_Merhaba-Ey-Mevlid-i _Peygamberi.mp3
 10. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3161-Cargah-Tevsih_Kudumun_Rahmeti_H afiz.mp3
 11. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3160_Hicaz_Tevsih_Tende-Canim_Hafiz- Yasar.mp3
 12. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3159_Uşşak_Ilahi_Sivadan-Gayri.mp3
 13. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3096_Bektaşi_nefesi_Güzel_Aşık_C evrimizi-Huseyin-baba.mp3
 14. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3095_Bektasi_Nefesi_Huseyin_Baba_Eş refoğlu_Al_Haberi.mp3
 15. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/3094_Bektaşi-Nefesi_Ol-Melamet_Hır kasını.mp3
Post date: 2017-07-25 15:26:37
Post date GMT: 2017-07-25 12:26:37

Post modified date: 2017-07-26 12:30:04
Post modified date GMT: 2017-07-26 09:30:04

Export date: Sun Jun 24 18:16:58 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com