Dinî Eserler

3089 Bektaşî Nefesi / Anonim “ Gel gel yanalım âteş-i aşka” (Hüseyin Baba)


6559 Şevkutarab Tevşih /Zekai Dede ‘’Bir muazzam padişahsın’’ Farklı Akort(Erkek Sesi)


6558 Segah İlahi / Anonim ‘’Bu aşk bir bahr-i ummandır’’ (Erkek Sesi)


6380 Şevkutarab Tevşih /Zekai Dede‘’Bir muazzam padişahsın’’ (Erkek Sesi)


6378 Rast Tevşih / Zakir Ahmed Efendi ”Bu şeb hurşid-i evreng-i risalet geldi dünyaya”(Darülelhan Heyeti)


5964 Dilkeşhaveran Salâ / Hatip Zâkirî Hasan Efendi “Essalat ü vesselamü aleyk” (Suphi Ezgi ?)


5595 Şehnaz İlahi / Dede Efendi ‘’Yürük Değirmenler Gibi Dönerler’’ (Darülelhan Heyeti)


5254 Bektaşî Nefesi / Anonim ‘’Kaf’ü nun hitabı izhar olmadan’’ (Darülelhan Heyeti)


3162 Rast Tevşih ‘’Merhaba ey mevlid-i’’ (Hafız Yaşar)


3161 Çargâh Tevşih / Aziz Mahmud Hüdai ’’Kudumun Rahmeti Zevku Safadır’’ (Hafız Yaşar)


3160 Hicaz Tevşih / Çalakzâde Şeyh Mustafa Efendi ”Tende canım canda cananaım” (Hafız Yaşar


3159 Uşşak İlahi / Hacı Faik Bey “Sivadan kalbini pâk et gönül mir’at-ı rahmandır” (Hafız Yaşar)


3096 Bektaşi Nefesi / Anonim “Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi” (Hüseyin Baba)


3095 Bektaşi Nefesi / Anonim “Eşrefoğlu al haberi” (Hüseyin Baba)


3094 Bektaşi Nefesi / Anonim “Ol melâmet hırkasını kendim giydim eynime” (Hüseyin Baba)

 

Not: Eserlerin başında yer alan numaralar, taş plakların seri no.larıdır.

25/07/2017
976 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00