İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=8818
Export date: Sun Jun 24 18:16:42 2018 / +0000 GMT

Şarkı


6395 Yegâh Şarkı / Şevki Bey ‘'Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet''5711 Hisarbuselik Şarkı / Tanburi Mustafa Çavuş “Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali”


5958 Bestenigâr Şarkı / Hacı Arif Bey “Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda”


6400 Segâh maye Şarkı / Kazasker Mustafa İzzet Efendi “Şeb midir bu ya sevad-ı ah-ı pinhanım mıdır”


6401 Ferahnak Şarkı / Şakir Ağa “Ey şah-ı melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnak”


6542 Bestenigâr Şarkı / Şakir Ağa “Dâm-ı efsununla bend ettin dili”


6557 Segâh Şarkı / Dellalzade İsmail Efendi “Şem'a-i maksudu yak”


6600 Bayati Şarkı / Şevki Bey “Bir katre içen çeşme-i pür-hun-ı beladan”


5241 Bayati Şarkı / Tanburi Mustafa Çavuş “Çıkalım sayd-ı şikâre”


5710 Uşşak Şarkı / Şevki Bey “Gülzara nazar kıldım” 

Not: Eserlerin başında yer alan numaralar, taş plakların seri no.larıdır.
Links:
  1. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6395_Yegah-Sarki-Ahım-seni-sînem-g ibi-sûzân-eder-elbet.mp3
  2. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5711_Hisarbuselik-Şarkı_Düçesmim den-Gitmez.mp3
  3. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5958_Bestenigar-Şarkı-Cok-Gordu-Fe lek.mp3
  4. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6400_Segah-Maye-Sarki-Seb-Midir.mp3
  5. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6401_Ferahnak-Sarki-Ey-Sah-i-Melekhu b.mp3
  6. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6542_Bestenigar-Şarkı-Dam-i-Efsunu nla.mp3
  7. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6557_Segah-Şarkı-Sema-yi-Maksudu.m p3
  8. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/6600-Bayati-Şarkı-Bir-Katre-İçen .mp3
  9. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5241-Beyati-Şarkı-Cikalim-Sayd-ü- Sikare.mp3
  10. http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2017/07/5710-Ussak-Sarki-Gulizara-Nazar-Kild im.mp3
Post date: 2017-07-25 15:26:31
Post date GMT: 2017-07-25 12:26:31

Post modified date: 2017-07-26 12:30:14
Post modified date GMT: 2017-07-26 09:30:14

Export date: Sun Jun 24 18:16:42 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com