Şarkı

6395 Yegâh Şarkı / Şevki Bey ‘’Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet’’

5711 Hisarbuselik Şarkı / Tanburi Mustafa Çavuş “Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali”


5958 Bestenigâr Şarkı / Hacı Arif Bey “Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda”


6400 Segâh maye Şarkı / Kazasker Mustafa İzzet Efendi “Şeb midir bu ya sevad-ı ah-ı pinhanım mıdır”


6401 Ferahnak Şarkı / Şakir Ağa “Ey şah-ı melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnak”


6542 Bestenigâr Şarkı / Şakir Ağa “Dâm-ı efsununla bend ettin dili”


6557 Segâh Şarkı / Dellalzade İsmail Efendi “Şem’a-i maksudu yak”


6600 Bayati Şarkı / Şevki Bey “Bir katre içen çeşme-i pür-hun-ı beladan”


5241 Bayati Şarkı / Tanburi Mustafa Çavuş “Çıkalım sayd-ı şikâre”


5710 Uşşak Şarkı / Şevki Bey “Gülzara nazar kıldım”

 

Not: Eserlerin başında yer alan numaralar, taş plakların seri no.larıdır.

25/07/2017
1091 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00