Ağır Semâi

5242 Ferahfeza Ağır Semâi / Hammamizade İsmail Dede Efendi “Bil dilber-i nadide bir kamet-i müstesna”


3165 Segâh Ağır Semâi / Buhurizade Mustafa Itri Efendi “Der mevc-i perişanî-i mâ fasılaî nist”


6599 Neva Ağır Semâi/ Hammamizade İsmail Dede Efendi “Ey gonca-i bağ-ı cihan vey ziynet-i destar-ı can” (1. Bölüm)


6430 Evcara Ağır Semâi / Küçük Mehmet Ağa “Kimin meftunu oldun ey peri-ruyim nihan söyle”


5590 Tahirbuselik Ağır Semâi / Hammamizade İsmail Dede Efendi “Söylen ol yare benim çeşmimi pür-ab etmesin”


5588 Şehnaz Ağır Semâi / Nâzım Yahya Efendi “Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne didem”


382_96 Ferahnak Ağır Semâi / Hammamizade İsmail Dede Efendi – Dil Biçareyi Mecruh Eden Tig-i Nigahındır


5586 Arazbarbuselik Ağır Semâi / Sadullah Ağa “Düştüm düşeli aşk oduna ruz-ı ezelden”

 

Not: Eserlerin başında yer alan numaralar, taş plakların seri no.larıdır.

25/07/2017
584 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00