Bekir Sıdkı Sezgin’i Anma Konseri

picture1

Ölümünün 20. Yıl Dönümünde Bekir Sıdkı Sezgin’i Anma Gecesi

1 Aralık 2016- Pera Müzesi

Yeni görüntüler – Yaşamından Kesitler – Eserlerinden Örnekler

OMAR – Türk Müziği İcra Heyeti

     

Konser Programı

 

Hüzzam Kâr-ı Nâtık (Son bestelediği, tamamlanmamış eseri)

“Geçti mi ey gül güle cânân idiğin dem

Hüzzâm ile peymâne-i sûzân idiğin dem”

Güfte: Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Hüzzam Şarkı (Alâeddin Yavaşca’nın Bekir Sıdkı Sezgin’in ölümü üzerine yazıp bestelediği eserdir)

“Üslûbu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti”

Segâh Şarkı

“Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı”

 Müstear Şarkı

“Yâ Rab beni sen hâl-i perîşâna düşürme”

Güfte: Mustafa Nâfiz Irmak

Solist: Rıdvan Aydınlı

Hisar Buselik Nakış Yürük Semâî

“Âh eylediğim serv-i hırâmânın içindir”

Güfte: Fuzûlî

Hicaz Nakış Yürük Semâî

“Yok dilde tahammül elem-i firkate artık”

OMAR – Türk Müziği İcra Heyeti

 

                   Saz Sanatkârları                                        Ses sanatkârları           

Fatih Ovalı  – Tanbur                                          Gönül Paçacı

 Bilen Işıktaş – Ud                                                Oya İşboğa 

     Nağme Yarkın – Klasik Kemençe                     Işık Ersin

              Burak Malçok – Ney                                   Rıdvan Aydınlık

Mustafa Dedeoğlu – Kanun                                 

Gözde Çolak – Kudüm                                       

Konuk Sanatçılar:

Kudsi Sıdkı Sezgin

Özer Özel

Aslıhan Özel

 

06/12/2016
410 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00