İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=7874
Export date: Fri Jun 22 20:27:54 2018 / +0000 GMT

Osmanlı Arşivi Konseri "Tarz-ı Kadim"


43842ddc-2656-4e56-bc2d-0bb2bec2dad9


T.C.


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi


(OMAR)


                                                      Saygıdeğer sanat dostumuz,


Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kâğıthane Binasında 24 Aralık2015'te vereceğimiz    “Tarz-ı Kadîm” başlıklı ikinci konserin program detayları aşağıdadır. Teşrifinizden mutluluk duyacağız. Teşekkürler…

Türk Müziği İcra Heyeti

Şef: Gönül Paçacı

  1. Bölüm


Rast peşrev “Dü-şems” – Fârâbî'ye atfolunmaktadır.

Rast kâr “Kâr-ı Muhteşem” – Abdülkadir Merâgî'ye atfolunmaktadır. (Muallim İsmail Hakkı Bey'in el yazısı notadan)

Rast nakış beste – Acemlerin

“Hem kamer hem zühre vü hem müşteri der âsüman”

Sazkâr peşrevi– Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu)

Sazkâr ağır semâî – İlya

“Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim”

Sûzidilârâ yürük semâî – III. Selim Han

              “Âb ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor”

Segâh Hindî Lisânı - Düyek - Tasnîf-i Mîr (Kantemiroğlu Edvarı'nın Tahran nüshasından günümüz notasına aktarılmıştır, ilk seslendirme.)

Segâh yürük semâî – Buhûrîzâde Itrî Mustafa Efendi (Mes'ud Cemil Bey'in idaresindeki klasik koronun taş plakta yer alan icrası tarzında)

“Tûtî-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil”

Segâh son yürük semâî – Lâ edrî (bestekârı belirsiz)

 

  1. Bölüm


Hüseyni peşrev – Kul Mehmed

Hüseynî murabba beste – Hâfız Post

          “Çekdim el ümmîdi vasl-ı yardan şimden gerû”

Hüseynî murabba “Mecmua-i Sâz ü Söz'den” – Albert Bobowski (Ali Ufkî Bey)

         “Çekdim el ümmîdi vasl-ı yardan şimden gerû”

Hüseynî ağır semâî – Hâfız Kumral

          “Cemâlin mihr-i âlem-tâba benzer”

Hüseynî yürük semâî – Tab'î Mustafa Efendi

          “Dök dideden eşk-i teri sermâyesiz olmaz”

Hüseynî raksiyyeler “Mecmua-i Sâz ü Söz'den” – Albert Bobowski (Ali Ufkî Bey)

           “Sen oynadıkça kademi / Sevindirirsin âdemi”

           “Saç bağı takar başına / Gider sarayın içine”

 

                                                                                                   Gönül Paçacı Tunçay 

                                                                                                                 Müdür

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirgün Köşkü Tebdil Eskisi Sokak No. 6 Baltalimanı-İstanbul

Tel:  (0 212) 277 40 87 Faks: 277 40 88 E-Posta: omar@istanbul.edu.tr 1
Links:
  1. mailto:omar@istanbul.edu.tr
Post date: 2015-12-21 14:57:17
Post date GMT: 2015-12-21 12:57:17

Post modified date: 2016-09-03 10:47:55
Post modified date GMT: 2016-09-03 07:47:55

Export date: Fri Jun 22 20:27:54 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com