İstanbul Üniversitesi
http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr/?p=7864
Export date: Thu Feb 22 8:32:47 2018 / +0000 GMT

Haber Türk - 18.12.2015 - OMAR'dan Muhteşem Konser

OMAR'dan muhteşem konser
18 Aralık 2015 Cuma, 13:36:08Güncelleme: 13:40:01


Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) tarafından hazırlanan konser 24 Aralık'ta...OMAROsmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda bulunan yazma notalardan faydalanılarak Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) tarafından hazırlanan ve ilk seslendirmelerin yer alacağı konser 24 aralık Perşembe günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kâğıthane Binasında Türk Müziği İcra Heyeti Şefi müzikolog Gönül Paçacı yönetiminde gerçekleştirilecek olan “Tarz-ı Kadîm” başlıklı ikinci konserin programı şöyle:


1. Bölüm

Rast peşrev “Dü-şems” – Fârâbî'ye atfolunmaktadır.
Rast kâr “Kâr-ı Muhteşem” – Abdülkadir Merâgî'ye atfolunmaktadır. (Muallim İsmail Hakkı Bey'in el yazısı notadan)

Rast nakış beste – Acemlerin
“Hem kamer hem zühre vü hem müşteri der âsüman”

Sazkâr peşrevi– Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu)
Sazkâr ağır semâî – İlya

“Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim”
Sûzidilârâ yürük semâî – III. Selim Han

“Âb ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor”

Segâh Hindî Lisânı - Düyek - Tasnîf-i Mîr (Kantemiroğlu Edvarı'nın Tahran nüshasından günümüz notasına aktarılmıştır, ilk seslendirme.)

Segâh yürük semâî – Buhûrîzâde Itrî Mustafa Efendi (Mes'ud Cemil Bey'in idaresindeki klasik koronun taş plakta yer alan icrası tarzında)

“Tûtî-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil”
Segâh son yürük semâî – Lâ edrî (bestekârı belirsiz)

2.  Bölüm

Hüseyni peşrev – Kul Mehmed
Hüseynî murabba beste – Hâfız Post

“Çekdim el ümmîdi vasl-ı yardan şimden gerû”

Hüseynî murabba “Mecmua-i Sâz ü Söz'den” – Albert Bobowski (Ali Ufkî Bey)

“Çekdim el ümmîdi vasl-ı yardan şimden gerû”

Hüseynî ağır semâî – Hâfız Kumral
“Cemâlin mihr-i âlem-tâba benzer”

Hüseynî yürük semâî – Tab'î Mustafa Efendi

“Dök dideden eşk-i teri sermâyesiz olmaz”

Hüseynî raksiyyeler “Mecmua-i Sâz ü Söz'den” – Albert Bobowski (Ali Ufkî Bey)

“Sen oynadıkça kademi / Sevindirirsin âdemi”
“Saç bağı takar başına / Gider sarayın içine”

Yer: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kongre Merkezi-Kağıthane
Tarih: 24 Aralık 2015 Perşembe saat: 14.00

 http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/1168935-omardan-muhtesem-konser


Post date: 2015-12-21 14:44:10
Post date GMT: 2015-12-21 12:44:10

Post modified date: 2015-12-21 14:44:57
Post modified date GMT: 2015-12-21 12:44:57

Export date: Thu Feb 22 8:32:47 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com