II. Uluslararası Yaz Okulu -Toplu İcra Repertuarı-

        İ. Ü. OMAR YAZ OKULU TOPLU İCRA REPERTUARI

*Bayâtî Peşrev : Tanburî Cemil Bey

*Beste : Zekâi Dede – Ol Gülün Gülzâr-ı Hüsnü Bâd-ı Mihnet Bulmasın

*Beste : Dede Efendi – Bir Gonca-femin Yaresi Vardır Ciğerimde

*Ağır Semai : Tab’î Mustafa Efendi – Çıkmaz Derûn-ı Dilden Efendim Muhabbetin

* Yürük Semâi : Hekimbaşı Abdülaziz Efendi – Söyle Güzel Rûh-i Musavver misin

*Semâi : IV. Murad – Gelse Nesimi Subh ile

*Saz Semâisi : Kanûnî Ömer Efendi

 

11/06/2015
934 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00