II. Yaz Okulu (15-26 Haziran 2015)

afiş omar

AMAÇ VE KAPSAM

          Türk müziği,  ulusal bir kimliğe sahip olmakla birlikte Afrika’dan Doğu Avrupa’ya kadar geniş bir alanda icra edilmekte ve hem  bu coğrafyalarda hem de dünyanın başka bölgelerinde Türk müziği icra eden birçok müzisyen bulunmaktadır.  Ayrıca halen ülkemizde çeşitli illerdeki Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde de birçok öğrenci Türk müziği eğitimi görmektedir. Bununla birlikte gerek bu eğitim kurumlarında, gerekse yabancı ülkelerde Türk müziği öğrenimi gören kişilerin, ülkemizin yetiştirmiş olduğu, bu alanın ustalarıyla birebir çalışma imkânları bulunmamaktadır.

          Hâlihazırda çeşitli ülkelerde dönem dönem, önemli Türk müziği üstadlarının katılımlarıyla ¨master-class¨lar oluşturulmakta ve kısa süreliğine de olsa ustalarla talebelerin bir araya gelerek müzik meşk etmeleri sağlanmaktadır. Bu hizmeti veren en önemli kurumlardan biri Girit’de bulunan ¨Labyrinth Musical Work-shop¨ adlı kurumdur; bu kurumda senenin belli dönemlerinde  Türk müziği üstadları tarafından ileri icra dersleri verilmektedir.  Ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde özel work-shoplar  da yapılmakta olup, ses icracısı Ahmet Erdoğdular ve neyzen Kudsi Erguner de, çeşitli ülkelerde work-shoplar düzenlemektedirler. Ancak ülkemizde akademik bir düşünceyle bu tarz bir çalışmanın henüz yapılmamış olması önemli bir eksiklik arz etmektedir.

          Merkezimiz hem fiziki yapısı hem de üstlendiği misyon açısından bu yönde bir çalışmayı rahatlıkla gerçekleştirecek bir durumdadır. Ayrıca Türk müziğinin birçok  mensubunun merkezimizin bulunduğu şehirde yaşıyor olması bu çalışmanın yapılması için önemli bir avantajdır.

          Bu amaçla OMAR bünyesinde 15.06.2015 – 26.06.2015 arasında bir uluslararası yaz okulu yapılması kararlaştırılmıştır. Bu yaz okulunda ders vermek üzere, aşağıda isimleri bulunan sanatkârlarla görüşülmüş ve onayları alınmıştır.

 

  • Murat AYDEMİR              Tanbur
  • Göksel BAKTAGİR           Kanun
  • Sadrettin ÖZÇİMİ             Ney
  • Yurdal TOKCAN               Ud
  • Derya TÜRKAN                 Kemençe
  • İnci ÇAYIRLI                     Üslûp and Repertuar

         

Yaz okulunun bir diğer amacı da yukarıda isimlerini verdiğimiz sanatkârların birçoğunun da hocası olan ve Türk müzik geleneğinin yaşayan en yetkin isimleri arasında gösterilen üstadlarla yaz okuluna katılanları biraraya getirmektir. Bu bağlamda, aşağıda isimleri bulunan üstadlar tarafından katılımcılara ikişer saatlik seminerler verilmesi planlanmaktadır.

UYGULAMA

Merkezimiz aynı anda 3 farklı icra sınıfının ders yapabilmesi için elverişlidir. Bu sebeple yukarıda belirtilen 6 branş ikiye bölünerek birer gün arayla ders yapılacaktır. Bahsedilen seminerler ise yaz okulunun toplam süresi olan 14 güne dağıtılarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca usûl, makam kavramları ve toplu icra pratiği oluşturmak üzere başlangıçtan itibaren, belirlenen özel bir repertuar çerçevesinde Gönül Paçacı yönetiminde Toplu İcra çalışması yapılacaktır. Çalışılan bu repertuar, yaz okulu bitiminde yapılacak konserde tüm katılımcılar tarafından seslendirilecek ve kaydedilecektir. Yaz okulunda eğitimler İngilizce ve Türkçe olarak verilecek olup ayrıntılı program aşağıdadır.

NOT: Yaz okuluna katılmak için yaş sınırlaması uygulaması yoktur.

20/04/2015
2061 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00