“İKSV 2012 Uluslararası ITRÎ Yılı Etkinlikleri” – 02/03.12.2012

Itri 2-3 aralık 2012

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI 2012 ULUSLARARASI ITRÎ YILI ETKİNLİKLERİ

“ITRÎ VE DÖNEMİ” KONSERİ

2 Aralık 2012, Pazar

İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi

İÜ Beyazıt Yerleşkesi

PROGRAM

17.00 Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Açış Konuşması

18.00 Konser

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti

Gönül Paçacı, Şef

Solistler: Ahmet Özhan, Münip Utandı, Leonidas Asteris

“ITRÎ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR” SEMPOZYUMU

3 Aralık 2012, Pazartesi

İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi

PROGRAM

Açış Gönül Paçacı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı

10.00-10.30 Osmanlı’da 17. Yüzyılın Sosyal ve Siyasal Yapısı

Prof. Dr. Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

10.30-11.00 17. Yüzyılda Müzik Formları: Ali Ufkî, Evliya Çelebi, Kantemir Arasında Itrî

Prof. Dr. Walter Feldman, New York Üniversitesi Abu Dhabi Şubesi Öğretim Üyesi

11.00-11.15 Soru – Cevap

11.15-12.45 Öğle yemeği

12.45-13.15 17. Yüzyılda Osmanlı’da Edebiyat

Dr. Mehmet Kalpaklı, Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanı

13.15-13.45 Tezkireler Işığında Itrî ve Dönemi

Ersu Pekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim

Görevlisi, OMAR Yayın Yönetmeni

13.45-14.00 Soru – Cevap

14.00-14.15 Kahve molası

14.15-15.45 Dinleti: Neva Kâr (Ses kayıtları üzerinden)

Modern Neva Kar İcralarında Aleniyet-Mahremiyet Sorunu

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler

ve AB Bölümü Başkanı

(Darülelhan kayıtlarından Münir Nurettin Selçuk icrası, TRT kayıtlarından Ulvi

Erguner Korosu, Bekir Sıdkı Sezgin, Meral Uğurlu)

Necil Kazım Akses’in “Neva Kâr Üzerine Scherzo”su

Önder Özkoç, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı

Öğretim Görevlisi

15.45-16.00 Kahve molası

16.00-16.45 17. Yüzyılda Şark-İslam Kültürü

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

16.45-17.30 Itrî ve Döneminden Günümüze Osmanlı Musikisinde Yorum Farklılıkları

Kudsi Erguner, Rotterdam Konservatuarı Öğretim Görevlisi

17.30-18.00 Tartışma ve genel değerlendirme

 

02/03/2015
969 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00